Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
946 postów 3955 komentarzy

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Początek Nowego Kościoła-Kościoła XXI wieku.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

ogłoszony przez papieża Franciszka encykliką "NIECH BĘDZIE POCHWALONY"( Laudato Si)

Będzie to kościół mający jednoczyć w duchowości ekologicznej.

Oczywiście postać Jezus Chrystus nie znika ze słownictwa papieskiego, ale ewangeliczna idea

" moje królestwo nie jest z tego swiata "

ustępuje rzeczywistości 

"...Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne..."
Z kilku powodów uważam, że jest to ważny dokument i ,

że należy poważnie zastanowić się nad treścią i ewentualnymi konsekwencjami.

Pierwszym powodem jest fakt , że wypowiada się osoba uznająca się za Zastępcę Chrystusa -Boga Wcielonego.

Drugim , że osoba ta dysponuje ogólnoświatową organizacją

 z tysiącami funkcyjnych duchownych lub  świeckich i ponad miliardem członków wspierających. 

Trzecim , że Watykan ma olbrzymi wpływ na życie moich rodaków...

Pewnie to nie wszystkie powody, ale wystarczające , aby przeczytać 200 stron dokumentu , o którym polscy biskupi powiedzieli, że :

"...To encyklika odważna, list-zaproszenie do rozmowy o kształcie świata, naszego jedynego i wspólnego domu, drogowskaz na kilkadziesiąt kolejnych lat ..."

Opinie publikowane przed ogłoszeniem nacisk kładły na ekologiczność orędzia papieskiego. 

Faktycznie, jest dużo o ekosystemie, klimacie, śmieciach, ociepleniu i ginących gatunkach ... 

Moim zdaniem jest to jednak tylko punkt wyjścia do zasadniczych ZMIAN myślenia  Kościoła Katolickiego o jego roli

 w współczesnej doczesności. Szczególnie politycznej. I w tym poście skoncentruję się na elemencie Władzy Globalnej.

Pierwsze , co zauważam , to  rezygnacja z wyłączności na posiadanie mądrości bożej:


 A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni. Problem polega na tym,

 że nie mamy jeszcze kultury niezbędnej, by stawić czoło temu kryzysowi, i konieczne jest stworzenie przywództwa, które wskazałoby drogi, usiłując odpowiedzieć na potrzeby obecnych pokoleń, włączając wszystkich, bez narażania przyszłych generacji.


W wymiarze praktycznym  widać kontynuację poglądu Benedykta XVI potwierdzone w przypomnieniu słów: 


 XXI  wiek, zachowując system zarządzania właściwy czasom minionym, jest świadkiem osłabienia władzy państw narodowych, przede wszystkim dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy

o  charakterze ponadnarodowym dąży do dominacji nad polityką. 

W tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych

i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, 

których władze byłyby desygnowane sprawiedliwie, na podstawie porozumień między rządami krajowymi, i wyposażone w możliwość sankcjonowania. Jak stwierdził Benedykt XVI, kontynuując linię nauki społecznej Kościoła: « Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna – o której mówił już mój poprzednik, błogosła- wiony Jan XXIII – aby zarządzać ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne 


Już w 2011 roku zwracałem uwagę na wypowiedź papieża Benedykta XVI. Niestety , moi judeochrześcijańscy rodacy

( używam określeń papieża Franciszka) nie podjęli wysiłku zrozumienia swojej roli w budowie NWO-New World Order .

Okopali się na pozycji, że tego tylko pragną bankierzy i kompleks przemysłowo zbrojeniowy. I są na niej do dziś...

Polski Katoliku może jednak  porozmawiamy , jak będziesz tworzył  rząd światowy ? A jest o czym rozmawiać. 

Metody demokratyczne, wolny rynek, ponadnarodowe korporacje

 i struktury państw narodowych nie znajdują uznania w oczach Franciszka:


Dramat polityki skoncentrowanej na doraźnych rezultatach, wspieranej również przez konsumpcyjną ludność, rodzi konieczność krótkoterminowego rozwoju. Odpowiadając na interesy wyborcze, rządy nie narażają się łatwo na drażnienie ludzi działaniami, które mogłyby naruszyć poziom konsumpcji lub zagrozić inwestycjom zagranicznym. Krótkowzroczność struktury władzy hamuje włączenie dalekowzrocznego programu ochrony środowiska

 w publiczne programy rządów. W ten sposób zapominamy,

 że « czas jest ważniejszy niż przestrzeń », że nasze działania są zawsze owocniejsze, kiedy bardziej troszczymy się o generowanie rozwoju niż opanowanie przestrzeni władzy. Wielkość polityczna ukazuje się wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy w oparciu

 o wielkie zasady i myślimy długofalowo o dobru wspólnym. Władzy politycznej bardzo trudno przyjąć ten obowiązek w planie narodowym. 

 

Następnym ciekawym elementem jest chronologia wydarzeń. Nietrudno zauważyć , że ogłoszenie encykliki jest skorelowane

 z przygotowaniami do wystąpienia papieża Franciszka na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu tego roku.Wpominałem o tym już w kwietniu br.

Jak do tej pory nie znalazłem poważnej wypowiedzi polskich polityków na temat miejsca naszego kraju w nowym porządku światowym. Mam nadzieję, że za taką nie należy uznawać gestu hołdowniczy premier Kopacz w trakcie wizyty w Watykanie?

 

Po prezydencie -elekcie trudno spodziewać się samodzielnego myślenia, gdy usłyszy głos Kapłana Kapłanów. A ten raczej nie widzi przyszłości dla takich tworów jak suwerenna Rzeczpospolita:


W połowie minionego wieku, po pokonaniu wielu trudności, pojawiła się tendencja, by pojmować ziemię jako ojczyznę, a ludzkość jako naród zamieszkujący wspólny dom. W świecie, w którym wszyscy

 są od siebie zależni, nie chodzi jedynie o zrozumienie, że negatywne konsekwencje stylu życia, produkcji i konsumpcji dotykają wszystkich. Chodzi przede wszystkim o to, aby proponowane rozwiązania wynikały z perspektywy globalnej, a nie tylko broniły interesów pewnych krajów. Współzależność zmusza nas do myślenia o jednym świecie, w ramach wspólnego projektu. Ale ta sama inteligencja, która została użyta do ogromnego rozwoju technologicznego, nie umie znaleźć skutecznych sposobów zarządzania międzynarodowego, skierowanych na rozwiązanie poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Aby sprostać podstawowym problemom, których nie można rozwiązać przez działania poszczególnych krajów, niezbędne okazuje się porozumienie globalne, które prowadziłoby na przykład do zaplanowania zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, rozwijania odnawialnych i mało zanieczyszczających form energii, promowania większej efektywności

energetycznej, krzewienia lepszego zarządzania zasobami leśnymi i morskimi, zapewnienia wszystkim dostępu do wody pitnej.


Papież zaproponował  dyskusję bez konieczności przyjmowania filozofii judeochrześcijańskiej

 staro i nowotestamentowej.

 Duchowość ekologiczna, natura, rzeczywistość silniejsza niż idea są w wielu punktach odbiciem myśli pra-vedyjskiej.

Może i Polacy skorzystają z możliwości  rozmowy między sobą bez  wyrokowania kto jest opętany przez szatana ?


Myślę, że to już ostatni dzwonek , aby polska starszyzna słowiańska wypowiedziała się w sprawie globalnego ośrodka władzy politycznej.

Czy będzie tam miejsce dla Polaków? 

Czy myśl z 2013 roku doczeka się realizacji ?


 

 

KOMENTARZE

 • @
  W zasadzie propozycja zawarta w publikowanym przeze mnie cyklu odpowiada wymaganiom.

  Zacząć trzeba od tego, na co wskazałem. Czyli, że władza - to utrzymanie w ładzie, a nie rządzenie maluczkimi wg własnego interesu rządzących.

  Czy rząd światowy, czy gremium decyzyjne?
  Rząd kojarzy się z wprowadzaniem przemocą określonych decyzji, gdy tu potrzeba jest wskazań, którym inni się podporządkują.

  Obawiam się, że to mało zrozumiałe dla większości. Ale, powoli...
 • Autor
  5* Bardzo dobry tekst, pokazujący że "drogowskaz, który wskazywał drogę dla wiernych , ale nią sam nie chadzał" teraz już prawie otwarcie wskazuje drogę, którą faktycznie chadzał do tej pory.
  Dla dociekliwych i samodzielnie myślących, interesujący do przemyśleń tekst.
  Pozdrawiam Dociekliwych i mających Odwagę Myśleć Samodzielnie
 • @Votan9 20:26:26
  "drogowskaz, który wskazywał drogę dla wiernych , ale nią sam nie chadzał" teraz już prawie otwarcie wskazuje drogę, którą faktycznie chadzał do tej pory.

  >>> otóż to
 • --------- jednak wyszło na NASZE czyli SŁOWIAŃSKIE ::))))))
  ----- rodzinne kresowe wspomnienia mówiły o !! niepisanym zakazie orania metalem MATKI ZIEMI -- o zbrodni wycinania pięknych drzew -- o ranach zadawanych MATCE ZIEMI chemikaliami --o poniżaniu rodzimej roślinności - np. zamiast jodeł , tuje itp.

  -----o chlebie , którego przepraszało się , za upuszczenie na ziemię i o tysiącach codziennych słowiańskich chwileczek -które składały się na szczęśliwe życie człowieka.

  Po raz pierwszy słowiański ład zburzył KOŚCIÓŁ, w momencie gdy NAMAŚCIŁ // PANÓW // do rządzenia ludem ( PARAFIANAMI ) i tak zaczęły się nieszczęścia ludu słowiańskiego.

  PAŃSZCZYZNA , TRYBUTY ,WYKORZYSTANIE człowieka ,przez
  człowieka , którego następstwami min. były !!!: RABACJA w Galicji / GŁÓD na Ukrainie / MORDY WOŁYŃSKIE i wszystkie pózniejsze .

  ---------trzecia tajemnica fatimska NIE ZOSTAŁA oficjalnie ogłoszona -mam odczucie ,że !! albo Papież wyjdzie naprzeciw i NIE DOPUŚCI do SAMOSPEŁNIAJĄCEJ się przepowiedni !! / symptomów aż zanadto /
  ---------albo ONA ta 3 SAMA się OGŁOSI a wówczas ?? ...........
 • @nocny gryzoń 18:51:07...durnota a właściwie zadaniowość. czytał, zapewne zrozumiał ale uznał, że z chęcią poprzekręca na swoje,
  choćby cytat i kontekst znaczył coś innego. następny znawca godzien swojej zapłaty. nawet nie ma o czym gadać....+

  Proponuję , abyś wskazał, co wyrwałem z kontekstu.
 • Dziękuję za komentarze
  Warto przeczytać encyklikę...Nawet kilka razy...Dyskusja dopiero się rozpoczyna...
 • Papież komunista
  Dla mnie wystarczy treść kilku fragmentów jak np tego:
  « Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna – o której mówił już mój poprzednik, błogosła- wiony Jan XXIII – aby zarządzać ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne >>
  Aby dostrzec kierunek myśli papieża. A więc odgórne planowanie i równanie wszystkich do jednego wymiaru. Już widzę jak biali rozwiążą problemy Afryki a Afrykanie wskażą właściwe trendy Azjatom. Sterowanie odgórne, globalne jest z definicji chore i nie zasługuje na uwagę. Chyba że jest to uwaga prze zagrożeniem.
  Faktem jest, że świat wymaga przemiany, bo dłużej w taki sposób nie pociągnie. Jednak aby do przemiany doszło, należy nazwać po imieniu przyczyny złego stany naszej cywilizacji. Czy Watykan choć raz pokazał palcem kłamstwo Zachodniej Cywilizacji? Czy choć raz Watykan wskazał wiodąca rolę w kreowaniu tragedii Świata przez bankowość korporacyjną będącą w posiadaniu starozakonnych? Bez tego, to tylko brzmienie starej zepsutej już płyty.
 • Smok przemowil poraz kolejny...
  "13 I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, 
  i z ust Fałszywego Proroka
  trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; 
  14 a są to duchy czyniące znaki - demony, 
  które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, 
  by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga."

  Apo 16:13-15
 • @eonmark 23:26:01
  "Smok ogromnej mocy przmówił rykiem, zioną ogniem, oraz wyszła mu para z nozdży." - tak w Biblii opisany byłby ... traktor.
  Tylko dla pojętnych czytelników. Tylko dla pojętnych.
 • @ninanonimowa 22:09:20
  "Zbrodnia wycinania pięknych drzew, rany zadawane MATCE ZIEMI chemikaliami, --- chleb, którego przepraszało się, za upuszczenie na ziemię i o tysiącach codziennych ..... chwileczek -które składały się na szczęśliwe życie człowieka." Dlaczego? Gdyż były to chwileczki nauczane w Kościele, na chwałę Boga, i wg Jego przykazań.
  Mój ksiądz również nauczał: "bądz dobry i uprzejmy dla krówki, gdyż jest to stworzenie boże, które daje ci mleko, a potem poświęca własne życie, żeby ciebie nakarmić. Kochaj ziemię swoją."
  Tacy byli KATOLICCY Księża i KATOLICKA religia. Innymi słowami:"szczęśliwe życie".
  KOŚCIÓŁ uszlachetnił pogański ład.
 • ---czy Papież o tym wspomniał ??
  4
  Jestem przeciw!
  0
  ----------- z sieci
  przyczyna - GMO i nasiona GMO które można użyć tylko raz, to co z tych nasion wyrasta nie produkuje własnych nasion, trzeba kupić znów nowe i znów od firmy z GMO i tak dalej. głód jest w planach właścicieli GMO. wprowadzić to chcą na całym świecie ( nasz Komorowski już podpisał zgodę) wyobraźcie sobie że siejecie żyto a nasiona nadają się tylko na mąkę (czyli na przemiał) ale już nie do następnego zasiewu bo wprowadono genetyczne zmiany i nic zich nie wyrośnie. więc rolnik musi kupić nowe nasiona pod zasiew a zarabia firma sprzedająca to z ameryki. po kilku latach taka Polsk pozbawiona będzie włsnych nasion i teraz wprowadzamy kontrolowany głód i podwyżki. temu kto zapłaci więcej spredajemy nasiona a innym nie. A stało się że nasz sejm i prezydent wprowadzili ustawę o nasiennictwie i sprowadili na nas GMO!
 • @Zdzich 03:30:20
  - zechciej posłuchać wykładów Pana Nachta ,zawsze jest dobrze wiedzieć więcej niż mniej :).

  https://www.youtube.com/watch?v=HIg63bgz3SU&list=PLG47YJl1Ume2mOHYTXClMUbTDNHzV9Hp0
 • @Krzysztof Szotowicz 22:55:10""" Czy Watykan choć raz pokazał palcem kłamstwo Zachodniej Cywilizacji?
  Czy choć raz Watykan wskazał wiodąca rolę w kreowaniu tragedii Świata przez bankowość korporacyjną będącą w posiadaniu starozakonnych?"""

  Dlatego warto przeczytać encyklikę...Papież Franciszek krytykuje w niej wszystkie wspomniane przez Ciebie bolączki ...Dostaje się banksterom, przemysłowi zbrojeniowemu, rządom powoływanym w trybie" wyborczym"...

  Skrytykowany jest cały XX wieczny system zarządzania światem politycznym , jako niezdolny do radzenia sobie z "globalnymi wyzwaniami".

  Papież stwarza płaszczynę dla porozumienia się międzyreligijnego---duchowość ekologiczna- , które będzie roztaczało parasol moralny nad rządem swiatowym.

  Najblizsze miesiące ,do września, będą okresem zbierania chętnych dp NWO.

  Z tej perspektywie warto też patrzeć na aktualne wydarzenia polityczne...
 • To już nie rząd dusz...?
  "A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni. Problem polega na tym, że nie mamy jeszcze kultury niezbędnej, by stawić czoło temu kryzysowi, i konieczne jest stworzenie przywództwa, które wskazałoby drogi, usiłując odpowiedzieć na potrzeby obecnych pokoleń, włączając wszystkich, bez narażania przyszłych generacji."

  Otóż nie lubię takich tekstów pisanych słowami okrągłymi, aby nikogo nie urazić i nic nie powiedzieć. Nie wiemy jaki jest Jego projekt. Nie wiem dlaczego państwa narodowe nie są zdolne podołać problemom, a musimy mieć przywództwo. Dlatego, że można wskazać państwa narodowe, które sobie nie radzą? Zapewne i przywództwo nie poradzi sobie z problemami Afryki, która jest workiem bez dna. Nie podoba mi się fakt, że zamiast być drogowskazem moralnym, Kościół ma być drogowskazem politycznym.
 • @Zbigniew Jacniacki 07:58:52
  Panie Zbigniewie,
  z całym szacunkiem, ale nie zgadzam się z Pańskim torem myślenia.

  Jestem pewien, że zauważył Pan, w jaki sposób UE, cały Zachód (określam je żydo-reżimami) degenerują naszą cywilizację. Robią to pod płaszczykiem szczytnych, humanistycznych haseł: obrona praw człowieka, dobro rodziny, ochrona środowiska, równouprawnienie itd., itp. Gdy jednak przyjrzeć się treściom zapisanym pod tymi hasłami to obraz jest już inny, budzący przerażenie.

  Identyczną socjotechnikę i retorykę stosuje Watykan, który jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym, aborcji, gender, ale jednocześnie ustami świętego JPII głosił, że dla europejskiej integracji nie ma alternatywy.

  Dokładne powtórzenie tej retoryki mamy w encyklice "Laudato si":

  "Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna" - to co znakomicie wypunktował pan K.Szotowicz, - tylko NWO, bo cóż by innego mogło tę władzę zapewnić -?

  "p.13. Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju (…) " - ZRÓWNOWAŻONY rozwój oznacza zatem, że równowagę można osiągnąć przez regulację czynnika ludzkiego - czyli jego ograniczenie, zmniejszenie, dostosowanie do możliwości wykorzystania dwóch pozostałych czynników, czyli ziemi i kapitału rzeczowego, których zasoby są stałe lub malejące.
  Z kolei ZINTEGROWANY rozwój oznacza centralną kontrolę procesów gospodarczych jaką może zapewnić jedynie światowy rząd - czyli znów powtórzenie jedynej alternatywy: NWO.

  A wszystko to okraszone słusznymi obserwacjami i krytykami (analogicznie jak z hasłami Zachodu).

  Dariusz Kosiur
 • @Krzysztof Szotowicz 22:55:10
  Całkowicie zgadzam się z Pańską obserwacją.

  Mam prośbę o podanie numeru punktu encykliki, w którym znajduje się cytowany przez Pana fragment.
  _______________________________________________

  Pozwolę wyrazić sobie jednak zdziwienie, że skoro dostrzega Pan zło Zachodu (a nawet wsparcie dla tego zła ze strony Watykanu), to dlaczego nie dostrzega Pan, że izolowanie państw słowiańskich od Rosji jest właśnie częścią polityki Zachodu na drodze do budowy NWO.
  Państwa słowiańskie znajdują się w tak fatalnej kondycji politycznej, że bez militarnego parasola Rosji nigdy nie będą w stanie zadbać o własną niezależność i gospodarczy rozwój.

  Dariusz Kosiur
 • @Rzeczpospolita 11:34:06
  Ma Pan rację ! .
 • @
  projekt światowego rządu może być jedynie rozpatrywany w oparciu o mistykę, dlatego wszystko co w tej sprawie powie jakiś człowiek nie ma żadnego znaczenia bo sami ludzie nie są w stanie taki rząd powołać, chyba ,że kiedyś , w dalekiej przyszłości , uda się wykształcić jakieś nowe , dotychczas nam nie znane , formy czy zasady wspólnego bytu
 • @puuuq 13:41:37
  --albo działają już inne siły -wszak największe obserwatorium astronomiczne na świecie należy do ? WATYKANU --szukają Boga ??.

  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/06/omega-ovnis-ufos-niedaleko-od-rzymu.html
 • @Zbigniew Jacniacki 07:58:52
  Oczywiście nie przeczytałem, jak Pan mi poradził, bo któż by miał cierpliwość czytania tych epistołów ciągnących się przez 200 stron!!(http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf)
  Przekartkowałem wynotowując w pamięci podkreślenia i kierowanie uwagi. Muszę napisać, że nie zmieniłem zdania co do intencji tego dokumentu. Głowa kościoła katolickiego Franciszek dokładnie wpisuje swoje intencje w treść spiskowych teorii o tym co zamierzają zrobić władcy tego świata pod hasłem :Nowy porządek świata.
  Jak udało się juz zaobserwować, zwykle realizują swój plan metodą małych kroków, a każdy krok wpisuje się w schemat: kreacja problemu, rozdmuchanie lęku w społeczeństwie i rozwiązanie problemu poprzez ograniczenie praw.
  Franciszek wśród morza komunałów, jednoznacznie wskazuje na zagrożenie powodowane ociepleniem klimatu spowodowanego ludzką emisją CO2. Dla kontrastu podaję link do artykułu w Rzeczpospilitej skutecznie rozprawiającego się z tezami tej teorii (http://www4.rp.pl/artykul/1209457-Niedzwiedz-a-wojna-w-Syrii.html). Owszem znajdują się tutaj oskarżenia skierowane do wielkiego kapitału o wyjątkowy egoizm względem biednej części świata, jednak traktuje się tych ludzi, jako spontanicznie działających uczestników rynku światowego sterowanego wyłącznie przez chęć zysku, a nie określoną grupę związaną konkretną ideologią. Dlatego nie dziwi (na stronie 132) rozwiązanie w postaci "porozumienie globalne, które prowadziłoby na przykład do zaplanowania zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, rozwijania odnawialnych i mało zanieczyszczających form energii, promowania większej efektywności energetycznej, krzewienia lepszego zarządzania zasobami leśnymi i morskimi, zapewnienia wszystkim dostępu do wody pitnej."

  Tylko jakoś nie dochodzi do wniosku, że wspomniana wcześniej grupa wielkiego kapitału właśnie taki cel ustanowiła dla swojej działalności.
  Nawet już nie budzi zdziwienia traktowanie technologii GMO jako potencjalnie zbawiennej dla problemów żywieniowych świata. W sumie nie mogło być inaczej, skoro konsultantem tej encykliki był znany nam dobrze Jeffrey Sachs albo Hans Schellnhuber - popularyzator teorii globalnego oci(e)pienia.
  Innymi słowy Watykan pokazuje swoją prawdziwa twarz.
 • @ninanonimowa 05:54:21
  Jezus Chrystus to osoba rzeczywista i postać historyczna, a nie "istota pozaziemska, która przekazała pewną wiedzę i tak się zaczęła jakaś religia, która później przemieniła się w jakiś kult, w jakąś sektę." - wg oszczerczych słów Romana Nacht'a.
  Żyd z Kalisza, Roman Nacht, nie ma świadomości spirytualnej (półgłówek) i po prostu uprawia KABBALIZM. Wyłącz YouTube.
 • @Rzeczpospolita 11:45:27
  Witam,

  Pisałem już wielokrotnie na moim blogu jakie mam wątpliwości co do szczerych intencji Kremla i nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Powiem tylko, że od grudnia 2014, kiedy pojawiły się pierwsze moje wątpliwości (http://12345-abcde.neon24.pl/post/116473,who-is-who), wydarzyło się wiele spraw znaczących w polityce międzynarodowej a jednak żadna z nich nie zachwiała mojego stanowiska względem Kremla a nawet je wzmocniła.

  Podaję treść całego akapitu wyjęty z encykliki (strona 138-139):
  Ta sama logika, która utrudnia podjęcie radykalnych działań w celu odwrócenia tendencji globalnego ocieplenia, nie pozwala na likwidację
  ubóstwa. Potrzebujemy reakcji globalnej, bardziej odpowiedzialnej, oznaczającej stawienie czoła równocześnie ograniczeniu zanieczyszczenia i rozwojowi krajów oraz regionów biednych. XXI
  wiek, zachowując system zarządzania właściwy czasom minionym, jest świadkiem osłabienia władzy państw narodowych, przede wszystkim
  dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy o charakterze ponadnarodowym dąży do dominacji nad polityką. W tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, których władze byłyby desygnowane sprawiedliwie, na podstawie porozumień między rządami krajowymi, i
  wyposażone w możliwość sankcjonowania. Jak stwierdził Benedykt XVI, kontynuując linię nauki społecznej Kościoła: «Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna o której mówił już mój poprzednik, błogosławiony Jan XXIII – aby zarządzać ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować
  bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapewnić ochronę środowiska i
  uregulować ruchy migracyjne. >>W takiej perspektywie bezprecedensowe znaczenie zyskuje dyplomacja, aby przyczynić się do promowania strategii międzynarodowych, antycypujących najpoważniejsze problemy, które ostatecznie wyrządzają szkody wszystkim.
 • @Krzysztof Szotowicz 17:10:02
  To nie "Watykan", tylko Syjoniści w Watykanie. (Których należy usunąć.)
  Nie jestem też przekonany co do tzw. "zła Zachodu, a nawet wsparcia dla tego zła ze strony Watykanu" po słowiańskiej administracji Watykanu Jana Pawła II-go.
  Ponownie, wypadało by tu wyodrębnić SYJONISTÓW w Watykanie, Syjonistów na Zachodzie, i Syjonistów na całym świecie - czyli tych, których mamy na myśli jako "zło".
 • ------ POCZĄTEK NWO ---jakoś katolicy zmilczeli
  https://www.youtube.com/watch?v=3-RRMXjAi-c
 • @ninanonimowa 17:47:37
  Ten Słowianin, Jan Paweł II, utożsamiał NWO z "Cywilizacją Miłości", co widać i słychać w tym video. Dlaczego mielibyśmy protestować?
 • @Rzeczpospolita 11:34:06...nie zgadzam się z Pańskim torem myślenia....
  Tzn . z czym Pan się nie zgadza ?

  Akurat cytat o rządzie swiatowym, co jest według Pana istotnym punktem zauważonym przez K.Szotowicza , popieranym przez Benedykta XVI jest przytoczony w poście i stanowi podstawę moich rozważań.

  Jednocześnie przypomniałem , że pisałem juz o tym w 2011 roku, link http://zbigniew1108.neon24.pl/post/30913,nwo-dobro-oczekiwane i następny http://zbigniew1108.neon24.pl/post/31174,nwo-dobro-oczekiwane-odcinek-2

  Ponieważ judeochrześcijanie polscy nie czytają dokumentów swojej
  centrali , trudno z nimi dyskutować o celach politycznych Watykanu.
  W ten sposób sami lokują się na marginesie procesów , które przeobrażają światowe struktury władzy.

  Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o uszczegółowienie, z jakim torem mojego myślenia Pan się nie zgadza.
 • @ninanonimowa 16:50:55
  na sprzęcie w Watykanie ,to można sobie księżyc pooglądać , największe teleskopy są w Chile, Arizonie i Kanarach albo poza Ziemią jak ten Hubble , zresztą same obserwacje kosmosu raczej nie zmienią kondycji człowieka ,chociaż ich rola może kiedyś ochronić planetę , po to one są by te inne siły czyli jakieś konkretne naturalne obiekty jak najwcześniej zlokalizować
 • @Zbigniew Jacniacki 19:35:31
  PRZEPRASZAM

  Panie Zbigniewie,
  zawsze staram się czytać szybko i to zapewne była przyczyna, że nie uchwyciłem istoty pańskiego tekstu. Odniosłem mylne wrażenie, że sytuuje Pan siebie po stronie zwolenników "ekologicznej" encykliki papieża.

  Po ponownym przeczytaniu
  jeszcze raz najmocniej PRZEPRASZAM

  Dariusz Kosiur
 • Oto dzisiejsza opowiedz syna Alexa Jonesa na globalne ocipienie.
  https://www.youtube.com/watch?v=ERHpQzuGxpY
 • "Dłużej klasztora niż przeora"
  :-))
 • WSZYSTKIM ENTUZJASTOM KRK i jego głowy
  Papież Franciszek przyjął w Watykanie B’nai B’rith - 25.VI


  http://www.news.va/en/news/pop...

  Pewnie namawiał ich by dobrowolnie się rozwiązali.
 • @zadziwiony 14:16:53
  prawidłowy link

  http://www.news.va/en/news/pope-receives-members-of-bnai-brith-international

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930