Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
868 postów 3673 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Nie tylko papieże apelują o rząd światowy ...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dalajlama też widzi szansę dla ludzkości w globalnej jedności...

  Wspominam o autorytetach wielkich religii nie dla sensacji, ale , 

abyśmy przestali wiecować w stylu "za" lub "przeciw"....

Już jest pozamiatane...

Weszliśmy we wrześniową  fazę odkrywania kart...


 

 

Możesz nawet otrzymać paszport jako  jeden z pierwszych 100 Światowych Obywateli

   ( aplikacja https://www.sites.google.com/site/wcpapassport/)

 

 

 

 


Poniżej przemyślenia tybetańskiego przywódcy ...Przypominają sformułowania papieża Franciszka. Nie wiem , który wcześniej publikował. Istotna jest zbieżnośc dążeń.

 

Globalna Społeczność 

( tłumaczenie maszynowe ,

 źródło http://www.dalailama.com/messages/world-peace/the-global-community )W XX wieku zbliża się do końca, okazuje się, że świat stał się mniejszy i ludzie tego świata stały się niemal jedną społeczność. Sojusze polityczne i wojskowe stworzyły duże międzynarodowe grupy, przemysł i handel międzynarodowy przyniosły światową gospodarkę, jak i na świecie-komunikacja eliminują dawne bariery odległości, języka i rasy. Jesteśmy również były sporządzone wspólnie przez poważnych problemów, przed którymi stoimy: przeludnienie, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz kryzysu środowiska naturalnego, które zagraża nasze powietrze, woda i drzewa, wraz z ogromną liczbą pięknych form życia, które są fundamentem istnienia na ta mała planeta . Wierzę, że aby sprostać wyzwaniom naszych czasów, istoty ludzkie będą musiały rozwinąć większe poczucie powszechnej odpowiedzialności. Każdy z nas musi nauczyć się działać nie tylko dla  siebie, rodziny czy narodu, ale dla dobra całej ludzkości. Powszechna odpowiedzialność jest prawdziwym kluczem do przetrwania człowieka. Jest to najlepszy fundament dla światowego pokoju, sprawiedliwego korzystania z zasobów naturalnych, i przez troski o przyszłe pokolenia, właściwej pielęgnacji środowiska.


 Przez jakiś czas myślałem o tym, jak zwiększyć nasze poczucie wzajemnej odpowiedzialności i altruistyczne motywem, z którego pochodzi. Krótko mówiąc, chciałbym zaoferować moje myśli. Jedną ludzką rodziną czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy urodzili się na ziemi w ramach jednej wielkiej rodziny ludzkiej. Bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, należący do jednego narodu lub innym, czy innej religii, stosując się do tej ideologii lub, że ostatecznie każdy z nas jest tylko człowiek jak każdy inny: wszyscy pragniemy szczęścia i nie chcą cierpieć , Ponadto, każdy z nas ma równe prawa do realizacji tych celów. 


Dzisiejszy świat wymaga od nas przyjąć jedność ludzkości. W przeszłości, odizolowanych społeczności może sobie pozwolić, aby myśleć o sobie jako całkowicie oddzielnym i nawet istniała w całkowitej izolacji. Obecnie jednak wydarzenia w jednej części świata, w końcu mieć wpływ na całą planetę. Dlatego musimy traktować każdy poważny problem lokalny, jako globalnego koncernu od tej chwili zaczyna. Nie możemy już powoływać się na narodowej, rasowej lub ideologiczne bariery, które nas dzielą, bez destrukcyjnego następstwo. W ramach naszej nowej współzależności, biorąc pod uwagę interesy innych jest wyraźnie najlepszą formą egoizmu. I zobaczyć ten fakt jako źródło nadziei. Konieczność współpracy może tylko wzmocnić ludzkość, ponieważ pomaga nam uznać, że najbardziej bezpiecznym fundamentem nowego porządku świata nie jest po prostu szersze sojusze polityczne i gospodarcze, ale ja każdego człowieka prawdziwa praktyka miłości i współczucia. Dla lepszego, szczęśliwszego, bardziej stabilne i cywilizowanej przyszłości, każdy z nas musi wypracować szczery, serdeczny uczucie bracia- i sióstr


.Powszechnej odpowiedzialności pierwsze, należy wspomnieć, że nie wierzę w tworzeniu ruchów lub głoszącą ideologie. Nie lubię praktykę konstytuującej organizację promowania konkretnego pomysłu, co oznacza, że jedna grupa ludzi, sam jest odpowiedzialny za osiągnięcie tego celu, podczas gdy wszyscy inni są zwolnione. W naszych obecnych okolicznościach, nikt z nas nie może sobie pozwolić na założenie, że ktoś inny rozwiąże nasze problemy; każdy z nas musi mieć swój własny udział w powszechnej odpowiedzialności. W ten sposób, gdy liczba zainteresowanych, odpowiedzialnych osób rośnie, dziesiątki, setki, tysiące, a nawet setki tysięcy takich osób będzie znacznie poprawić ogólną atmosferę. Pozytywna zmiana nie przychodzi szybko i wymaga ciągłego wysiłku. Jeśli się zniechęcać, nie może osiągnąć nawet najprostszych celów. Przy stałej, określonej aplikacji, możemy zrealizować nawet najtrudniejsze cele.


 Przyjęcie postawa powszechnej odpowiedzialności jest zasadniczo sprawą osobistą. Prawdziwym testem współczucia nie jest to, co mówimy w abstrakcyjnych dyskusjach, ale w jaki sposób przeprowadzamy się w codziennym życiu.Mimo to, pewne podstawowe poglądy są proste do praktyki altruizmu. Chociaż żaden system rządów jest doskonały, demokracja to taka, która jest najbliżej zasadniczej naturze ludzkości.Dlatego ci, którzy go cieszyć musi nadal walczyć o prawa wszystkich ludzi, aby to uczynić. Co więcej, demokracja jest jedynym stabilnym fundamentem, na którym globalna struktura polityczna może być zbudowany. Aby pracować jako jeden, musimy szanować prawo wszystkich ludów i narodów, aby utrzymać swój własny charakter odróżniający i wartości. 


W szczególności, ogromny wysiłek będzie zobowiązany wnieść współczucie w sferę biznesu międzynarodowego. Nierówności ekonomiczne, zwłaszcza, że między rozwinięte i kraje rozwijające się, pozostaje największym źródłem cierpienia na tej planecie. Nawet jeśli stracą pieniądze w krótkim czasie, duże międzynarodowe korporacje muszą ograniczyć ich wykorzystywanie biednych narodów. Dotykając kilka cennych zasobów takie kraje posiadają tylko do paliwa konsumpcjonizm w krajach rozwiniętych jest katastrofalne; jeśli nadal zaznaczona, w końcu wszyscy będziemy cierpieć.Umocnienie słabych, undiversified gospodarki jest znacznie mądrzejsza polityka promowania zarówno stabilności politycznej i gospodarczej. Jak idealistyczne jak się może wydawać, altruizm, a nie tylko rywalizacja i dążenie do bogactwa, powinien być siłą napędową biznesu. 


Musimy również odnowić nasze zobowiązanie do wartości ludzkich w dziedzinie współczesnej nauki. Choć głównym celem nauki jest aby dowiedzieć się więcej o rzeczywistości, inny z jego celów jest poprawa jakości życia. Bez altruistycznej motywacji naukowcy nie potrafią odróżnić pożytecznych technologii i wyłącznie celowe. Szkody dla środowiska otaczającego nas jest najbardziej oczywistym przykładem wyniku tego zamieszania, ale odpowiednia motywacja może być jeszcze bardziej istotne w zarządzaniu, jak poradzić sobie z niezwykłą nową gamę technik biologicznych, z którym możemy manipulować subtelnych struktur życia. Jeśli nie opieramy wszystkie nasze działania w sposób etyczny fundament, my ryzykujemy, zadając straszliwe szkody na delikatnej matrycy życia.


Nie są religie świata zwolnione z tego obowiązku. Celem religii nie jest budowanie pięknych kościołów i świątyń, lecz kultywowanie pozytywnych cech człowieka, takich jak tolerancja, ofiarności i miłości. Każda religia świata, bez względu na jego filozoficzny pogląd, opiera się przede wszystkim na założeniu, że musimy ograniczyć nasz egoizm i służyć innym. Niestety, czasem religia sama w sobie powoduje więcej kłótni niż rozwiązuje. Praktycy różnych wyznań powinni zdać sobie sprawę, że każda tradycja religijna ma ogromną wartość i środki do zapewnienia psychiczne i duchowe zdrowie. Jedna religia, jak jeden rodzaj pożywienia, nie może zaspokoić wszystkich. Według ich różnym dyspozycje psychiczne, niektórzy ludzie korzystają z jednego rodzaju nauczania, inny od drugiego. Każda wiara ma zdolność do wytwarzania drobnych, warmhearted ludzi i pomimo ich zaślubiny z często sprzecznych filozofii, wszystkie religie udało się w ten sposób Nie ma więc powodu, by angażować się w podziały religijnej bigoterii i nietolerancji oraz wszelkie powody, aby pielęgnować i szacunkiem wszystkich form praktyka duchowa.


Oczywiście, najważniejszą dziedziną, w której się zasiać ziarno większym altruizmu jest stosunki międzynarodowe. W ciągu ostatnich kilku lat świat się zmienił. Myślę, że wszyscy zgadzają się, że koniec zimnej wojny i upadku komunizmu w Europie Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego zapoczątkowała nową erę historycznego. Jak poruszać się w 1990 wydaje się, że ludzkie doświadczenie w XX wieku zatoczyła koło. To był najbardziej bolesny okres w historii ludzkości, to czas, kiedy, z powodu ogromnego zwiększenia niszczycielskiej mocy broni, więcej osób cierpią z powodu przemocy i śmierci, niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto mamy również świadkiem niemal terminala konkurencji między podstawowymi ideologiami, które zawsze podarte wspólnoty ludzkiej: siłę i surowiec, z jednej strony, i wolność, pluralizm, prawa indywidualne i demokracji na drugiej.


Wierzę, że wyniki tej wielkiej konkurencji są już jasne. Choć ludzkie dobro duch pokoju, wolności i demokracji wciąż stoi wiele form tyranii i zła, to jednak jest niewątpliwy fakt, że zdecydowana większość ludzi na całym świecie ma się triumfować. Tak więc tragedii naszych czasów nie były całkowicie bez korzyści, a w wielu przypadkach byli bardzo rozumie przez umysł ludzki, który został otwarty. Upadek komunizmu pokazuje to. Chociaż komunizm forsowane wiele szlachetnych ideałów, w tym altruizmem, próba przez rządzących elit dyktować swoje poglądy okazała katastrofalne. Rządy te udał się do ogromnych starań, aby kontrolować cały przepływ informacji poprzez ich społeczeństw i struktury ich systemów edukacji, tak aby ich obywatele będą pracować dla dobra wspólnego. 


Chociaż organizacja sztywne mogło być konieczne na początku zniszczyć wcześniej reżimy, raz, że cel został spełniony, organizacja miała bardzo mało przyczynić się do budowania wspólnoty ludzkiej przydatną. Sekciarstwa nie doszczętnie, ponieważ oparł się na życie, aby promować swoje przekonania. Ostatecznie natura ludzka nie była w stanie wytrzymać cierpienia jest produkowany. Brute force, bez względu na to, jak mocno stosowane, nigdy nie można podporządkować sobie podstawowe pragnienie człowieka do wolności. Setki tysięcy ludzi, którzy maszerowali w miastach Europy Wschodniej okazał tego. Oni po prostu wyraził ludzką potrzebę wolności i demokracji. To było bardzo wzruszające. Ich żądania miały nic wspólnego z jakiejś nowej ideologii; Ci ludzie po prostu rozmawiał z ich serc, dzieląc ich pragnienie wolności, wykazując, że wynika to z głębi ludzkiej natury. 


Wolność, w rzeczywistości, jest źródłem kreatywności, zarówno dla jednostki i społeczeństwa. Nie wystarczy, jak założyliśmy, systemy komunistyczne, a jedynie zapewnić ludziom żywność, schronienie i ubranie. Jeśli mamy te wszystkie rzeczy, ale brakuje cennego powietrza wolności, aby utrzymać naszą głębszą naturę, jesteśmy dopiero w połowie człowiekiem; jesteśmy jak zwierzęta, które są treści tylko do zaspokojenia ich potrzeb fizycznych. Czuję, że pokojowe rewolucje w byłym Związku Radzieckim i Europie Wschodniej nauczyły nas wiele wspaniałych lekcji. Jednym z nich jest wartość prawdy.Ludzie nie lubią być szykanowane, oszukał lub okłamał przez każdą osobę fizyczną lub system.Takie działania są sprzeczne z podstawowymi ludzkiego ducha. Dlatego też, nawet tych, którzy się oszustwem i siła może osiągnąć znaczne wykorzystanie krótkoterminowy sukces, w końcu będą one obalone.


 Z drugiej strony, każdy ceni prawdę i szacunek dla niego jest naprawdę w naszej krwi. Prawda jest najlepszym gwarantem i prawdziwą podstawą wolności i demokracji. To nie ma znaczenia, czy są słabe lub silne czy twoja sprawa ma wiele lub kilka zwolenników, prawda wciąż przeważają. Fakt, że sukcesy ruchów wolnościowych po 1989 roku i zostały oparte na prawdziwym wyrazem najbardziej podstawowych ludzkich uczuć jest cenne przypomnienie, że sama prawda jest wciąż bardzo brakuje w większości naszego życia politycznego. Zwłaszcza w prowadzeniu stosunków międzynarodowych płacimy bardzo mało szacunku do prawdy. Nieuchronnie słabsze narody są manipulowane i uciskanych przez silniejsze, tak jak słabsze odcinki większości społeczeństw cierpi z rąk bardziej zamożnych i potężny. Choć w przeszłości, proste wyrażenie prawdy zwykle zostały odrzucone jako nierealne, te kilka ostatnich lat wykazały, że jest to ogromna siła w ludzkim umyśle i, w rezultacie, w kształtowaniu historii. Druga wielka lekcja Europa Wschodnia jest, że od pokojowych zmian. 


W przeszłości, zniewolone narody czesto do przemocy w ich walce o wolność. Teraz, idąc w ślady Mahatma Gandhi i Martin Luther King, Jr., te ciche rewolucje zaoferować przyszłym pokoleniom wspaniały przykład udanej, pokojowego zmian. Gdy w przyszłości poważnych zmian w społeczeństwie ponownie stać się konieczne, nasi potomkowie będą mogli spojrzeć wstecz na obecnym czasie jako paradygmat pokojowej walki, teal sukcesu na niespotykaną skalę, z udziałem ponad tuzin narody i setki milionów osób. Co więcej, ostatnie wydarzenia pokazały, że zarówno pragnienie pokoju i wolności leży na najbardziej fundamentalnym poziomie natury ludzkiej i tej przemocy, jest jej całkowite przeciwieństwo.


 Przed przystąpieniem do badania, jakiego rodzaju globalnego porządku będzie nam służyć najlepiej w post-zimnej wojny Okres, myślę, że ważne jest, aby zająć się kwestią przemocy, której eliminacja na każdym poziomie jest niezbędną podstawą dla pokoju na świecie i ostateczny cel każdego międzynarodowego porządku. niestosowania przemocy i międzynarodowego porządkucodziennie doniesienia mediów przypadki terroryzmu, przestępczości i agresja. Nigdy nie byłem do kraju, w którym tragiczne historie of.death i rozlew krwi nie wypełniają gazety i raportowanie airwaves.Such stało się niemal nałogiem dla dziennikarzy i ich odbiorców podobne.


 Ale zdecydowana większość ludzkości nie zachowuje się destrukcyjnie; bardzo niewielu z pięciu miliardów ludzi na tej planecie rzeczywiście popełniają akty przemocy. Większość z nas woli być tak spokojnym, jak to możliwe. W zasadzie wszyscy cenią spokój, nawet ci z nas, ze względu na przemoc. Na przykład, kiedy przychodzi wiosna, dni stają się dłuższe, jest więcej słońca, trawy i drzewa ożywają i wszystko jest bardzo świeże. Ludzie czują się szczęśliwi. Jesienią, jeden liść spada, potem drugi, potem wszystkie piękne kwiaty umrzeć, dopóki jesteśmy otoczeni przez gołe, nagie roślinach. Nie czujemy się tak radośni. Dlaczego to? Bo w głębi duszy pragniemy konstruktywnego i owocnego rozwoju i nie lubią rzeczy zawaleniem, śmierci lub uszkodzenia.Każdy destrukcyjne działanie sprzeczne z naszym podstawowym charakterze; budynek, jest konstruktywna, jest ludzki sposób. 


Jestem pewien, że wszyscy zgadzają się, że musimy przezwyciężyć przemoc, ale jeśli mamy go wyeliminować całkowicie, należy najpierw przeanalizować, czy jest czy nie ma żadnej wartości. Jeśli mamy zająć się tą kwestią z punktu widzenia ściśle praktycznego, okazuje się, że w niektórych przypadkach przemocy w istocie wydaje się przydatne. Można rozwiązać problem szybko życie. W tym samym czasie; jednak takie sukces jest często kosztem praw i dobra innych. W rezultacie, mimo że jeden problem został rozwiązany, nasienie drugie zostało zasiane. Z drugiej strony, jeśli jest przyczyną jest obsługiwany przez rozumowanie dźwięku, nie ma sensu użycia siły. To ci, którzy nie mają motywacji egoistycznego pragnienia innego niż i który nie może osiągnąć swój cel poprzez logicznego rozumowania, który polegać na życie. Nawet wtedy, gdy rodzina i przyjaciele nie zgadzam się, te z ważnych powodów może przytoczyć je jeden po drugim i twierdzą ich punkt po punkcie sprawy, podczas gdy te z mało racjonalne wsparcie wkrótce paść ofiarą gniewu. Tak więc gniew nie jest oznaką siły, lecz jeden z osłabienia. 


Ostatecznie, ważne jest zbadanie własnej motywacji i że czyjejś przeciwnika. Istnieje wiele rodzajów przemocy i niestosowania przemocy, ale nie można odróżnić je od czynników zewnętrznych sam. Jeśli czyjaś motywacja jest negatywna, działanie produkuje jest w najgłębszym sensie, przemocy, choć może wydawać się gładka i delikatna. I odwrotnie, jeśli czyjaś motywacja jest szczere i pozytywne, ale okoliczności wymagają trudnych zachowań, w zasadzie jeden jest praktykowanie niestosowania przemocy. Bez względu na to, co może być w przypadku, czuję, że miłosierny problemem dla dobra innych, nie tylko dla siebie, jest jedynym uzasadnieniem użycia siły. 


"Prawdziwa praktyka niestosowania przemocy jest wciąż nieco eksperymentalne na naszej planecie, ale jego dążenie, oparty na miłości i zrozumienia, jest święte. Jeśli eksperyment się powiedzie, może to otworzyć drogę do znacznie bardziej pokojowego świata w następnym stuleciu. Słyszałem od czasu do czasu z Zachodu utrzymują, że długotrwałe Gandhiego zmagania zatrudniających bierny opór bierny nie zadowolić każdego i że takie kierunki działania są bardziej naturalne na Wschodzie. Ponieważ ludzie Zachodu są aktywne, mają tendencję do poszukiwania natychmiastowych rezultatów w każdej sytuacji, nawet za cenę życia. Podejście to, jak sądzę, nie zawsze jest korzystne . Ale na pewno praktyka niestosowania przemocy pasuje do nas wszystkich. To po prostu wymaga determinacji. Chociaż ruchów wolnościowych Europy Wschodniej osiągnął swoje cele szybko, bez przemocy protest swej natury zwykle wymaga cierpliwości. W związku z tym, modlę się, że mimo brutalności ich tłumienie i trudności walki ich twarzy, osób zaangażowanych w ruchu demokratycznego w Chinach zawsze pozostanie spokojny. Jestem przekonany, że tak. Chociaż większość młodych chińskich studentów zaangażowanych urodzili się i wychowali w ramach szczególnie trudnych postaci komunizmu, wiosną 1989 roku spontanicznie praktykowane strategię Mahatmy Gandhiego biernego oporu. To niezwykłe i drogo pokazuje, że ostatecznie wszyscy ludzie chcą podążać ścieżką pokoju, bez względu na to, ile zostały one indoktrynacji. Strefy Pokoju widzę rolę Tybetu w taki Społeczność Azji jak to, co już wcześniej nazywany "Strefa Pokój ": neutralny, zdemilitaryzowana sanktuarium, gdzie broń jest zabronione, a ludzie żyją w harmonii z naturą. To nie jest tylko marzeniem, to właśnie sposób Tybetańczycy próbowali żyć przez ponad tysiąc lat, zanim nasz kraj został opanowany. 


Jak wiadomo, w Tybecie wszystkie formy przyrody były ściśle chronione zgodnie z zasadami buddyzmu. Ponadto, co najmniej przez ostatnie trzysta lat, nie mieliśmy odpowiedniego armię. Tybet zrezygnował z Waging wojny jako narzędzia polityki narodowej w szóstym i siódmym wieku, po panowania naszych trzech wielkich królów religijnych. Wracając do relacji między rozwoju społeczności regionalnych i zadanie rozbrojenia, chciałbym zasugerować, że "serce" każdego społeczeństwa może być jedno lub więcej państw, które podjęły decyzję o przystąpieniu strefy pokoju, obszary, z których siły zbrojne są zabronione. To również nie jest tylko marzeniem.Cztery dekady temu, w grudniu 1948 roku, Kostaryka rozwiązał swoją armię. Ostatnio, 37 procent populacji szwajcarskiej przegłosował rozwiązać swoje wojska. Nowy rząd Czechosłowacji zdecydował się zatrzymać produkcję i eksport wszystkich broni. Jeśli jego ludzie tak zdecydują, naród może podjąć radykalne kroki, aby zmienić jego charakter. Strefy ciszy w obrębie społeczności regionalnych będzie służyć jako oazy stabilności. Zwracając ich sprawiedliwego podziału kosztów jakiegokolwiek zbiorowego życie stworzonej przez społeczność jako całość, te strefy pokoju byłoby prekursorami i. latarniami całkowicie pokojowego świata i będzie zwolniony z angażowania się w konflikt. 


Jeśli społeczności regionalne rozwijają się w Azji, Ameryce Południowej i Afryce oraz rozbrojenia postępuje tak, że międzynarodowe siły ze wszystkich regionów jest tworzony, te strefy pokoju będzie mógł się rozwijać, rozprzestrzeniania spokój, jak rosną. Nie trzeba myśleć, że my planuje w dalekiej przyszłości, kiedy weźmiemy pod uwagę tego lub jakiegokolwiek innego propozycję nowej, bardziej politycznie, gospodarczo i militarnie spółdzielczości. Na przykład, nowo ożywiło Konferencja czterdzieści osiem członkiem Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie już podwaliny dla sojuszu nie tylko narodów Wschodniej i Zachodniej Europy, ale także między narodami Wspólnoty Niepodległych Państw i United Zjednoczone. Te niezwykłe wydarzenia praktycznie wyeliminowane niebezpieczeństwo poważnej wojny pomiędzy tymi dwoma mocarstwami. Nie zawiera ONZ w tej dyskusji w obecnych czasach, ponieważ zarówno jego kluczową rolę, pomagając stworzyć lepszy świat i jego wielki potencjał dla działań są tak dobrze znany. Z definicji, Narody Zjednoczone muszą być w samym środku niezależnie wystąpić poważne zmiany. Jednakże, może trzeba zmienić swoją strukturę na przyszłość. Zawsze miałem największe nadzieje na Narodów Zjednoczonych, i bez krytyki zamierzonego, chciałbym .simply zwrócić uwagę, że po II wojnie światowej, w jakich jego klimat czarterowy został pomyślany został zmieniony. Dzięki, że zmiana doszła możliwość dalszej demokratyzacji ONZ, szczególnie nieco ekskluzywny Rady Bezpieczeństwa z jego pięciu stałych członków, która powinna stać się bardziej reprezentatywna. Na zakończenie chciałbym stwierdzić, stwierdzając, że w ogóle, czuję się optymistycznie przyszłość. 


Niektóre najnowsze trendy zapowiadają nasz wielki potencjał dla lepszego świata. Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ludzie wierzyli, że wojna jest nieunikniona stan ludzkości. Zimna wojna, w szczególności, wzmocnić przekonanie, że przeciwstawne systemy polityczne mógł tylko ścierają, a nie konkurować, a nawet współpracować. Niewielu teraz trzymać ten pogląd. Dziś ludzie na całym świecie są naprawdę zaniepokojeni światowego pokoju. Są one znacznie mniej zainteresowani propounding ideologię i bardziej zaangażowana w koegzystencji. Są to bardzo pozytywne zmiany.


Ponadto, od tysięcy lat ludzie wierzyli, że tylko autorytarne organizacji zatrudniającej sztywne metody dyscyplinarne może rządzić ludzkie społeczeństwo. Jednak ludzie mają wrodzone pragnienie wolności i demokracji, i te dwie siły były w konflikcie. Dziś jest jasne, które zdobył.Pojawienie pokojowych ruchów "władzy ludowej" pokazały bezdyskusyjnie, że rasa ludzka nie może ani tolerować ani właściwie funkcjonować pod rządami tyranii. Uznanie to oznacza znaczne postępy. Innym nadzieję zjawiskiem jest rosnąca zgodność między nauką a religią. Przez cały XIX wieku i przez większą część naszego, ludzie są głęboko mylić konfliktu między tymi pozornie sprzecznych poglądów na świat. 


Dzisiaj, fizyka, biologia i psychologia osiągnęły poziom, że takie wyrafinowane wielu badaczy zaczynają zadawać pytania dotyczące najbardziej głębokie ostateczną naturę wszechświata i życia, te same pytania, które są przede wszystkim w interesie religii. Tak więc nie ma prawdziwy potencjał bardziej ujednolicony wgląd. W szczególności wydaje się, że nowa koncepcja umysłu i materii staje. Wschód był bardziej zainteresowany zrozumienia umysłu, Zachód z materią ustaleń. Teraz, dwa spotkałem te duchowe i materialne widoki życia może stać się bardziej zharmonizowane. 


Szybkie zmiany w naszym podejściu do ziemi są też źródłem nadziei. Nie dalej jak dziesięć czy piętnaście lat temu, bezmyślnie zużywane zasoby, tak jakby nie było końca do nich. Teraz, nie tylko jednostki, ale również rządy szukają nowego ładu ekologicznego. Często żartuję, że księżyc i gwiazdy wyglądają pięknie, ale jeśli każdy z nas starał się żyć na nich, będziemy nieszczęśliwi. Ta niebieska planeta nasza jest najbardziej wspaniałe siedlisko wiemy. Jego życie jest naszym życiem; jego przyszłość, nasza przyszłość. I choć nie wierzę, że sama Ziemia jest czująca istota, to rzeczywiście działa jako matki, i, podobnie jak dzieci, są zależne od niej. Teraz Matka Natura mówi nam współpracować. W obliczu takich problemów globalnych, jak efekt cieplarniany i pogorszenie warstwy ozonowej, poszczególne organizacje i pojedyncze narody są bezradni. Chyba wszyscy pracują razem, żadne rozwiązanie nie zostanie znalezione. 


Nasza matka uczy nas lekcja w powszechnej odpowiedzialności. Myślę, że można powiedzieć, że, ze względu na lekcji zaczęliśmy się uczyć, następne stulecie będzie bardziej przyjazne, bardziej harmonijny i mniej szkodliwe. Współczucie, nasienie pokoju, będzie w stanie się rozwijać. Jestem pełen nadziei. Jednocześnie uważam, że każdy ma obowiązek pomagać w prowadzeniu naszej globalnej rodziny we właściwym kierunku. Dobre życzenia nie wystarczą;musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność. Duże ruchy człowieka wywodzą się z indywidualnych inicjatyw ludzkich. Jeśli czujesz, że nie możesz mieć większego wpływu, następna osoba może również stać się zniechęcać i świetna okazja, zostaną utracone. Z drugiej strony, każdy z nas może inspirować innych, po prostu stara się rozwijać własne altruistyczną motywacją. Jestem pewien, że wielu uczciwych, szczerych ludzi na całym świecie już posiadają poglądy, że mam tutaj wymienione. Niestety, nikt nie słucha ich. Mimo, że mój głos może przejść bez skutku, jak również, pomyślałem, że powinienem spróbować mówić w ich imieniu. Oczywiście, niektórzy ludzie mogą czuć, że to jest bardzo arogancki dla Dalajlama pisać w ten sposób. Ale, od kiedy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, czuję, że mają obowiązek to zrobić. Jeśli po prostu wziął pieniądze Nobla i spędził to jednak podobało mi się, by to wyglądało tak, jakby to jedyny powód mówił te wszystkie miłe słowa w przeszłości było dostać tę nagrodę! Jednak teraz, że otrzymałem go, muszę spłacić honoru, nadal opowiadają się poglądy, że zawsze wyrażone. Ja, na przykład, naprawdę wierzę, że każdy z nas może dokonać zmian w społeczeństwie. 


Ponieważ okresy wielkiej zmiany, takie jak obecna się tak rzadko w historii ludzkości, to jest do każdego z nas do jak najlepszego wykorzystania naszego czasu, aby pomóc stworzyć szczęśliwszego świata.Umocnienie słabych, undiversified gospodarki jest znacznie mądrzejsza polityka promowania zarówno stabilności politycznej i gospodarczej. Jak idealistyczne jak się może wydawać, altruizm, a nie tylko rywalizacja i dążenie do bogactwa, powinien być siłą napędową biznesu. Musimy również odnowić nasze zobowiązanie do wartości ludzkich w dziedzinie współczesnej nauki. Choć głównym celem nauki jest aby dowiedzieć się więcej o rzeczywistości, inny z jego celów jest poprawa jakości życia. Bez altruistycznej motywacji naukowcy nie potrafią odróżnić pożytecznych technologii i wyłącznie celowe. Szkody dla środowiska otaczającego nas jest najbardziej oczywistym przykładem wyniku tego zamieszania, ale odpowiednia motywacja może być jeszcze bardziej istotne w zarządzaniu, jak poradzić sobie z niezwykłą nową gamę technik biologicznych, z którym możemy manipulować subtelnych struktur życia. Jeśli nie opieramy wszystkie nasze działania w sposób etyczny fundament, my ryzykujemy, zadając straszliwe szkody na delikatnej matrycy życia.


 

KOMENTARZE

 • Nic nowego
  Żadnej nowej idei poza powtarzaniem sloganów i życzeniowych sugestii.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:16:17....życzeniowych sugestii....
  Czy tylko życzeniowe ???
  Przekonamy się wkrótce ....

  Konstytucję Ziemi można przeczytać http://worldparliament-gov.org/constitution/the-earth-constitution/
  Preambuła brzmi( tłumaczenie maszynowe) :

  Zdając sobie sprawę, że ludzkość już doszła do punktu zwrotnego w historii i że jesteśmy na progu o nowym porządku świata, który obiecuje, aby wprowadzić w czasach pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości i harmonii;
  Świadom współzależności ludzi, narodów i całego życia;
  Zdając sobie sprawę nadużywania tego człowieka nauki i techniki doprowadził ludzkość na skraj katastrofy poprzez produkcję straszliwej broni masowego rażenia, a na skraju katastrofy ekologicznej i społecznej;
  Zdając sobie sprawę, że tradycyjny koncepcja bezpieczeństwa przez obronę militarną jest całkowitym złudzeniem dla teraźniejszości i przyszłości;
  Zdając sobie sprawę z nędzy i konfliktów spowodowanych przez coraz większe różnice między bogatymi i biednymi;
  Świadomi naszego obowiązku potomności się ocalić ludzkość od bezpośredniego i całkowitej zagłady;
  Świadomi tego, że ludzkość jest jednością pomimo istnienia różnych narodów, ras, wyznań, kultur i ideologii i tej zasady jedności w różnorodności jest podstawą dla nowej ery, kiedy wojna powinna być zakazana i pokój panują; Kiedy ziemia jest całkowite środki powinny być sprawiedliwie używane do dobrobytu; i kiedy podstawowe prawa człowieka i obowiązki są dzielone przez wszystkich, bez dyskryminacji;
  Świadomi nieunikniona, że ​​największą nadzieją na przetrwanie życia na Ziemi jest ustanowienie rządu demokratycznego świata;
  My, obywatele świata, uchwala ustanowienie światowej federacji regulowane zgodnie z przepisami niniejszej konstytucji Federacji Ziemi.
 • @Nathanel 03:11:25
  Od 2011 roku sygnalizuję moim rodakom , aby czytali encykliki.http://zbigniew1108.neon24.pl/post/31174,nwo-dobro-oczekiwane-odcinek-2
  Nie będę powtarzał w każdym poście , że poprzednik Benedykt też napisał w encyklice CARITAS IN VERITATE

  "..... . Wydaje się to konieczne właśnie w perspektywie porządku politycznego, prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów.Pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna— ..................................— aby zarządzać ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwiania równowagi; przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne. Tego rodzaju władza musi być uregulowana przez prawo, przestrzegać konsekwentnie zasady pomocniczości i solidarności, być podporządkowana realizacji dobra wspólnego (...),. Ponadto władza ta powinna zostać uznana przez wszystkich, być w stanie rzeczywiście każdemu zagwarantować bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad sprawiedliwości i prawa (...). Oczywiście, powinna mieć takie uprawnienia, by strony musiały szanować jej decyzje, a także stosować środki wspólnie uzgodnione na różnych forach międzynarodowych. Brak tego wszystkiego rodziłby ryzyko, że prawo międzynarodowe, pomimo wielu postępów na różnych polach, byłoby uzależnione od równowagi sił najsilniejszych. Integralny rozwój narodów i współpraca międzynarodowa wymagają ustanowienia porządku międzynarodowego wyższego stopnia, opartego na zasadzie pomocniczości, by zarządzać globalizacją (...) oraz zaprowadzenia wreszcie porządku społecznego zgodnego z porządkiem moralnym i z tym połączeniem sfery moralnej i społecznej, oraz więzią między polityką a sferą ekonomiczną i obywatelską, jakie są już zarysowane w Karcie Narodów Zjednoczonych. ..."


  A o postulatach Franciszku napisałem posta w 2015 rhttp://zbigniew1108.neon24.pl/post/123722,poczatek-nowego-kosciola-kosciola-xxi-wieku


  Nie moja wina, że nie czytasz encyklik papieskich....

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031