Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
868 postów 3673 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Od Stalina do Putina czy od Lenina do Jelcyna ...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

60 lat historii Rosji widzianej nie oczyma polskiego angloamerykanina.

 Poniżej obszerne fragmenty maszynowego tłumaczenia dużego eseju geopolitycznego napisanego przez mieszkańca naszego wschodniego sąsiada.

Dusze polskich watykano- lub angloamerykanofili bez trudu znajdą powody do wyśmiewania zaprezentowanych poglądów.

Jednak samodzielnie myślący Polacy  dostrzegą w wydarzeniach rosyjskich wyjaśnienie źródeł polskiego okrągłostołowego samozniszczenia : demograficznego i ekonomicznego. 

 

 

 

Kim jest Putin?

Wasilij Nagorny-Frołow

 

Pytanie «Kim jest Pan Putin »- pojawiło się na forum w Davos w styczniu 2000 roku, zadane rosyjskim przedstawicielom siedzącym na scenie. 

Pytanie o istotę Putina są nie tylko zachodnich polityków i biznesmenów oraz ich rosyjskich kolegów, a wraz z nimi i licznych dziennikarzy i politologów. 

Niektórzy podziwiali, inni nienawidzą i strach. 

Wielu rosyjskich obywateli nie wie o całej rzeczywistości, jak krytykować Putina za jego niespójności, niezdecydowania i połowę swoich decyzji, często przybiera formę zdrady.

 Dla nieodebranego i nadal zdezelowany kraju, odziedziczony Jelcyna z Gaidar-Czubajs, do rozwarstwienia społeczeństwa, do sprzedaży naszych zasobów naturalnych do egzaminu, do płatnego medycyny, dla exactions urzędników na kradzieży ... lista jest prawie nieograniczone. 

W tym rozdziale, przekonujące dowody, że Władimir Putin jest rosyjskim patriotą, jest naszym pośród obcych. 

Ale najpierw musimy zrozumieć, w jaki sposób my, supermocarstwo, patrzyliśmy z nadzieją na wszystkich zwykłych ludzi i uciskanych ludzi, poćwiartowanych i popychanych na liberalne bagno. My, ludzie, którzy pokonaliśmy faszyzm, jesteśmy wezwani do przepraszania i pokuty za naszą wspaniałą przeszłość.

Wśród ludzi jest opinia, że ​​czerwone imperium zawaliło się z winy Michaiła Gorbaczowa i tuzina jego wspólników. 

Ale to nie jest do końca prawdą. 

Nasz kraj zaczął być niszczony natychmiast po 1953 roku: ZSRR powoli, ale systematycznie zaczął degradować się we wszystkich sferach gospodarki i życia publicznego. 

Degradacja pojawiła się i rozwijała świadomie, pod ścisłym kierownictwem partii i części sowieckiej elity. 

Konieczne jest uznanie, że patriotyczna część sowieckiej elity była mniej spójna, o silnej woli i administracyjnie wykształcona niż zdradziecka część elity. 

Wszystko zaczęło się od spisku, kiedy gang Chruszczowa, tzw. Neotrotskists, otruł Józefa Stalina i zabił Lavrentya Berię.

 Po Ławrientym Pawłowiczu zniszczono całą galaktykę oficerów wywiadu. 

System kontrwywiad zapewnić kierownictwo partii i tzw prywatnego eksplorację Stalina, który zawierał fragmenty dawnego wywiadu wojskowego carskiej Rosji, w szczególności braci wykresach Ignatiew oraz szereg struktur sowieckich służb wywiadowczych zostały zlikwidowane przez Nikitę Chruszczowa. 

Następnie zachodnie służby specjalne przejęły inicjatywę sowiecką. 

16-17 czerwca 1953 r. Są zamieszki w NRD (głównie w Berlinie), które są stłumione przez wojska radzieckie. 

W sierpniu 1953 r. Miała miejsce pomarańczowa rewolucja w Iranie, kiedy to Mohammed Mossadegh został zdetronizowany, który odważył się nacjonalizować przemysł naftowy i gazowy. Jesienią 1956 r.

 Na Węgrzech wybuchło powstanie, które przerodziło się w trwający trzy tygodnie krwawy bunt. Uważaj - nie z "krwawym" Stalinem, a nie z "katem" Berii, ale zaraz po wycofaniu się z Wielkiej Gry.

 Potem Nikita Chruszczow i jego poplecznicy niszczą prawie wszystko, co zrobił Stalin. 

Druga połowa lat 50. to czas niekończących się reform i eksperymentów.

Reformy najpierw dotknęły armię. 

Chruszczow dokonał znacznej redukcji radzieckiej armii: najbardziej doświadczeni oficerowie, którzy przeszli Wielką Wojnę Ojczyźnianą, a wojna z Japonią zmniejszyli się o dziesiątki tysięcy. Zunifikowane związki, szkoły. 

Zniszczyli program Stalina budowania najpotężniejszej marynarki oceanicznej. 

Pod nożem wprowadzono wiele ważnych wydarzeń wojskowych i technicznych, dzięki którym ZSRR miał szansę prześcignąć cały świat przez 20-30 lat. 

W 1955 r., Niemal równocześnie z utworzeniem bloku warszawskiego, Związek Radziecki zawarł porozumienie z mocarstwami zachodnimi w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Austrii. 

Ta poważna ustępstwo została również podjęta bez wzajemnych ustępstw ze strony mocarstw zachodnich, bez wyrażania gotowości do kompromisu. 

Chruszczow próbował także negocjować z Japonią na podstawie zdrady naszych narodowych interesów. 

Zasugerował, że Japonia, bez potrzeby przenoszenia dwóch wysp z grzbietu Kurylskiego.

 To dobrze, że Japończycy nie podpisali tego traktatu pod presją USA.

 

Cios został wymierzony w ideały sowieckich ludzi. 

W lutym 1956 r. Odbył się XX Zjazd Stron, na którym odbyły się wybory wiodących organów KPZR.

 Kongres faktycznie zakończył się, gdy pewnego dnia przed jego zakończeniem delegaci zostali nagle poinformowani, że 25 lutego odbędzie się wydarzenie organizacyjne. 

Fakt, że Chruszczow przeczyta raport, nie mówiąc już o tym, co będzie w nim, nikt nikomu nie powiedział.

 Dlatego część delegatów rozstali się, a kto siedział na korytarzu, nie wiadomo na pewno. 

Ale to już nie był kongres partii, był to kongres ludzi, którzy słuchali raportu Chruszczowa. 

Bez głosowania, bez reakcji, bez kongresu, który już się skończył, a nawet ci siedzący w holu nie wyrażali. 

Nikita Chruszczow bał się odczytać jego raport, w którym sczerniał Stalina i ograniczył fundament naszego stanu na kongresie. 

Gdyby przeczytał ją na początku, w środku, zwłaszcza przed wyborem organów partii, możliwe jest, że zostanie ona wynajęta. 

Byłby wielki skandal, więcej: większość delegatów sprzeciwiałaby się Chruszczowowi

 Dlatego chruszczowie działali jak manipulatorzy, jak ci, którzy nie są pewni swojej pozycji.

 Oni po prostu oszukani delegatów Kongresu, a dziś liberalni historycy oszukać nas, mówiąc, że na XX Zjeździe partii raportu oraz domniemanego wraz ze Chruszczow potępił Stalina został odczytany. Sam raport opiera się na jawnych kłamstwach, na przykład, że Józef Stalin prowadził wojnę na świecie. 

Amerykański profesor Ferre Grover w tym raporcie znalazł 61 "błąd". 

(...)

Chruszczow nie ograniczył się do jednego raportu: w ciągu kilku lat w całym Związku Radzieckim wszystkie pomniki Józefa Stalina zostały zdemontowane.

 I w nocy z 31 października na 1 listopada 1961 r. Ciało przywódcy narodów zostało zabrane z Mauzoleum i pochowane w pobliżu muru Kremla. 

Ten raport i cała antystalinowska kampania stała się swoistym punktem odniesienia dla "restrukturyzacji" ZSRR, zniesienia stalinowskiego kursu, który doprowadził do budowy jakościowego innego społeczeństwa, społeczeństwa stworzenia i służby.

 Rozpoczęły się antysocjalistyczne i anty-popularne reformy, które ostatecznie zniszczyły ZSRR w 1991 roku.

 Akt ten podważył fundament całej państwowości radzieckiej. 

Miliony ludzi, zarówno w ZSRR, jak i za granicą, którzy szczerze zaakceptowali ideały komunizmu, byli rozczarowani. 

Prestiż Związku Radzieckiego i prestiż radzieckiej władzy drastycznie spadły. 

Był też pewien rozłam w partii, wielu komunistów, oburzeni atakami na Stalina, zaczęli wyrażać swoje oburzenie. 

W sercach ludzi zasiewano nieufność do władzy. 

Ponadto antystalinowska kampania wewnątrz kraju podważyła wiarygodność Moskwy wśród członków obozu socjalistycznego. 

Stosunki z Chinami zostały zniszczone, a szacunek dla Stalina był bardzo wielki.

 Doszło również do zerwania stosunków z Albanią i utraty bazy Vlerca naszej floty na Morzu Adriatyckim.

Przywództwo Chruszczowa zaczęło marnować nie tylko ideologiczną wyższość nad Zachodem, ale także ekonomiczne dziedzictwo Stalina. 

W 1957 r. Podjęto kurs mający na celu zdecentralizowanie gospodarki narodowej. Oddziałowe ministerstwa, związki i republiki zostały zlikwidowane.

 Zamiast tego zaczęły tworzyć rady ekonomiczne (rady gospodarki narodowej) na zasadzie terytorialnej. 

W jednym miejscu lub drugim, fabryki i fabryki, które często należały do ​​różnych działów i branż, zaczęły być zjednoczone pod wspólnym przewodnictwem.

 Doprowadziło to do chaosu, zakłóceń w dostawach i finansowaniu, zerwania więzi przemysłowych i innych negatywnych procesów.

 W rezultacie rady ekonomiczne zaczęły być powiększane, republikańskie, a później republiki ogólnounijne zostały ustanowione nad regionalnymi.

 Jednak sytuacja nie została naprawiona. 

Po rezygnacji Chruszczowa zdecydowano się porzucić rady ekonomiczne i powrócić do sektorowego systemu zarządzania. 

Odnowiono ministerstwa przemysłowe. 

Dziwna była również decyzja kukurydzy Nikity, by podzielić komitety partyjne na komisje przemysłowe i wiejskie.

W połowie lat pięćdziesiątych metoda zwiększania efektywności (MIE) została cicho i niezauważalnie anulowana. 

Nagrody na koniec projektów zostały zachowane, a nawet zwiększone, ale straciły one stymulującą rolę. 

Teraz wielkość składki zależała od oficjalnej pensji i subiektywnej oceny kierownictwa i nie zależała od jakości produktu i jego parametrów ekonomicznych.

 Od zakresu wymagań specyfikacji zniknęły wymogi dotyczące kosztów produkcji i kosztów prac rozwojowych. 

Zmienił się także klimat moralny w kolektywach

. Teraz wynagrodzenie było jednoznacznie określone przez wynagrodzenie i nie zależało od jakości pracy, zarówno kolektywnej, jak i indywidualnej.

 Rola czynników subiektywnych w awansach na stanowiska wzrosła, co doprowadziło do zazdrości i kłótni.

 Innymi słowy, człowiek stał się obcy, a czasami wróg.

W latach 1956-1960 trwał proces likwidacji spółdzielni rybackich. 

Większość artelli stała się przedsiębiorstwami państwowymi, podczas gdy reszta została zamknięta lub zmieniona na nielegalną. 

Pojawiają się pierwsze fartsovschiki i cienie.

 Indywidualne prace patentowe również zostały zakazane.

 Produkcja prawie wszystkich towarów konsumpcyjnych gwałtownie spadła, zarówno pod względem wielkości, jak i asortymentu. 

To właśnie wprowadzane są importowane towary konsumpcyjne, które natychmiast stają się rzadkie, mimo wyższej ceny z ograniczonym zakresem.

Reformy dotknęły rolnictwo. 

W następnym roku po śmierci Józefa Stalina sowieckie przywództwo ograniczyło stalinowski plan transformacji natury. 

A w połowie lat 50. Chruszczow zarządził likwidację maszyny i ciągników (MTS). 

Te przedsiębiorstwa państwowe na podstawie umów z kołchozami rolnymi prowadziły produkcję i usługi techniczne. 

Większość gospodarstw zbiorowych i państwowych nie dysponowało wystarczającymi środkami, aby samodzielnie zakupić złożone maszyny rolnicze, ciągniki i zapewnić nieprzerwaną pracę, aby przygotować odpowiedni personel. 

Ponadto technika ta nie była wystarczająca w pierwszych etapach, i istniała potrzeba jej koncentracji i scentralizowanej dystrybucji. 

Koncentracja dużych maszyn rolniczych w MTS dawała duże korzyści ekonomiczne w takich warunkach.

Po likwidacji MTS kolektywne gospodarstwa musiały wykupić ciągniki, kombajny i inny sprzęt. Ceny zostały ustalone wysokie. 

W celu zakupu sprzętu kołchozowe gospodarstwa musiały wydać wszystkie oszczędności, które pozostały w latach 1954-1956. 

Kołchozowe gospodarstwa rolne nie mogły od razu stworzyć odpowiedniej bazy do przechowywania i konserwacji maszyn. 

To znacznie podkopało ekonomiczny potencjał sowieckiej wioski.

Nikita Chruszczow zainicjował również kampanię na rzecz konsolidacji kołchozów. 

Ich liczba zmniejszyła się z 83 000 do 45 000. 

Wierzono, że połączą się w potężne "związki zbiorowe". 

W rezultacie Chruszczow miał nadzieję zrealizować swój stary projekt stworzenia "agro-miast". 

Ten projekt wymagał jednak dużych inwestycji, których nie miały kołchozy. 

Kołchozy wydały już ostatnie środki na zakup sprzętu. 

W rezultacie kampania rozszerzenia nie powiodła się. 

Wszystko to odbywało się w kontekście inwestowania olbrzymich funduszy i wysiłków na rzecz rozwoju dziewiczych i ugorów Wołgi, Południowej Syberii, Kazachstanu i Dalekiego Wschodu. Pomysł był słuszny, ale konieczne było prowadzenie działalności w sposób racjonalny, stopniowo, bez ciągłego wyścigu i pracy. 

W rezultacie naród radziecki poniósł straty i problemy środowiskowe z tego programu. 

Dodano "gorączkę kukurydzianą", "kampanię mięsną" i "rejestry mleczne" co ostatecznie podkopało rolnictwo.

 Rozpoczęła się także "druga kolektywizacja". 

W 1959 r. Wszystkie prywatne krowy zostały zakupione od ludności, a gospodarstwa zależne i działki gospodarstwa domowego zostały poważnie ograniczone. 

Te innowacje doprowadziły do ​​katastrofalnych konsekwencji: w 1964 roku było namacalny brak chleba, kraj był na skraju śmierci głodowej, a kierownictwo radzieckie po raz pierwszy udał się do zakupu ziarna za granicą w historii powojennej. 

W tym samym czasie Chruszczow zadał kolejny cios w rosyjskiej wiosce. 

Zrobiono kurs, aby wyeliminować "obiecujące wioski".

 "Eksperci" Chruszczowa zaczęli oceniać, które wsie można pozostawić i które są "mało obiecujące". Z góry zeszły wskazówki na temat poszukiwania "obiecujących" wiosek. 

Mieszkańcy "obiecujących" wiosek zostali przesiedleni, w całym Związku Radzieckim wsie i wioski były opuszczone. 

Ta kampania wyrządziła ogromną szkodę rosyjskiej wiosce.

 Dotyczyło to głównie rdzennych regionów Rosji.

 Szkody były wielowymiarowe - od szkód wyrządzonych rolnictwu po wpływ demograficzny na Rosjan. 

W końcu to rosyjska wioska dała główny wzrost rosyjskim super-etnosom.

 

Gdy Nikita Chruszczow, Związek Radziecki zgodził się handlować dolarach i poszedł, przynajmniej w odniesieniu do zakresu handlu z krajami kapitalistycznymi, w ekumena USA.

 A dalej upadek naszej gospodarki i rozkwit Ameryki był tylko kwestią czasu. 

Zaczęliśmy handlować za walutę, którą stworzyli przeciwnicy geopolityczni z powietrza. 


Ponadto w 1961 r. Przeprowadzono reformę monetarną.

 Były w banknotach w 1947 roku, traktowanie próbki były wymieniane bez żadnych ograniczeń na pieniądze ze stosunku próbce 1961 10: 1, a w tej samej proporcji zostały zmienione ceny wszystkich towarów, stawki taryfowe płac, emerytur, stypendiów i zasiłków, obowiązków płatniczych i traktatów. 

Miało to rzekomo służyć jedynie ułatwieniu obiegu pieniędzy i nadaniu większej wartości pieniądzom.

 Jednak z reformą z 1961 r. nie jest tak prosta, ponieważ położyła ona fundament pod "stagnację" gospodarki polegającej na powolnym więzieniu i obniżeniu poziomu życia ludności i gospodarczej sile kraju jako całości. 

Faktem jest, że w sześćdziesięciu pierwszych niewielu ludzi zwróciło uwagę na jedną osobliwość: przed reformą dolar kosztował cztery ruble, a po jego ujęciu stawkę ustalono na 90 centów.

 Wielu ludzi było naiwnie szczęśliwych, że rubel stał się droższy od dolara, ale jeśli zmienisz stare pieniądze na nowe na dziesięć, dolar nie powinien kosztować 90, ale tylko 40 kopiejek. 

To samo stało się z zawartością złota: zamiast uzyskać zawartość złota w wysokości 2,22168 gramów, rubel otrzymał tylko 0,987412 g złota.

 Ceny często zmieniały się nie w 10, ale tylko 4,5 razy, co oznaczało ponad dwukrotny wzrost cen. 

W ten sposób w wyniku reformy z 1961 r. rubel był niedowartościowany o 2,25 razy, a siła nabywcza rubla w stosunku do towarów importowanych spadła o tę samą kwotę. 

Reforma ta była katastrofalna, dlatego od 1938 roku stały szef Komisariatu Ludowego, a następnie minister finansów Arseniusz Zverev, przeprowadzenia reform w 1947 roku, nie zgodził się z planem reform Chruszczowa, zwolniony 16 maja 1960 ze stanowiska.

(...)

Zmiany miały wpływ i architektura. 

Gdyby Józef Stalin zbudował piękne budynki publiczne i stacje metra, które były prawdziwymi arcydziełami, dziełami sztuki, to z chwilą przybycia Nikity Chruszczowa zbudował brzydkie obiekty jednego typu. 

Zamiast budować wygodne domy "stalinowskie", ZSRR zaczął masowo budować tzw. "Chruszczow". 

Te betonowe pudła dla normalnego życia rodzinnego nie są odpowiednie, a wygląd betonowych skrzynek to nędzny widok. 

Dodatkowo do końca życia, demograficzne spowodowały znaczny cios: Listopad 23, 1955 „w sprawie zniesienia zakazu aborcji,” dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.


W październiku 1964 r. Nikita Chruszczow został usunięty z urzędu i wysłany na emeryturę. Bezmyślne działania Nikitki Maizek doprowadziły świat na krawędź wojny nuklearnej podczas kryzysu na Karaibach. 

Radzieccy przywódcy partyjni musieli usunąć głupiego Chruszczowa, któremu udało się ustalić w kraju i wewnątrz kraju: stłumili przy pomocy jednostek wojskowych pracę robotników w Nowoczerkasku. 

Należy powiedzieć, że w 1957 roku była to pierwsza próba usunięcia Chruszczowa, który zakończył się niepowodzeniem.

Podsumujmy zasadę Chruszczowa. 

To w tych latach pojawiła się pierwsza "pierestrojka". 

Naród radziecki został pozbawiony przyszłości, otwarcia wspaniałej perspektywy, która umożliwiła stopniowe przenoszenie ludzkości na nowy etap rozwoju. 

ZSRR pod przywództwem Józefa Stalina i jego współpracowników mógł i już zaproponował ludzkości inną koncepcję rozwoju, bardziej sprawiedliwą i ludzką niż zachodnią.

 Wyjaśnia to ogromną popularność ZSRR i jego modelu rozwoju w erze Stalina. 

Chruszczow i ludzie za nim przekreślili tę okazję, wprowadzili "rdzę" do obywateli radzieckich w swoje dusze i zasiali w ich umysłach wątpliwości co do poprawności rozwoju społeczeństwa sowieckiego. 

Szczególnie straszliwym niebezpieczeństwem była zmiana świadomości sowieckiego człowieka. Reformy Chruszczowa, w szczególności niwelacja i uprzywilejowana pozycja nomenklatury, doprowadziły do ​​tego, że wartości duchowe znacznej części społeczeństwa radzieckiego zmieniły się na gorsze. 

Wirus "westernizmu", konsumpcjonizm zaczął stopniowo zabijać dusze ludzi ZSRR. 

Rozłóż to i film, promuj bezmyślne picie (szczególnie te grzeszne różne komedie) i postawy konsumenckie wobec państwa i społeczeństwa jako całości. 

Wielu obywateli radzieckich, zwłaszcza młodych, zaczęło uważać, że praca na rzecz społeczeństwa jest oszustwem, rażącym wyzyskiem, narzucanym przez propagandę.

 Że sen komunizmu jest chimerą, mitem, który nigdy się nie spełni.

 A żeby dobrze żyć, trzeba zostać urzędnikiem lub partyjnym funkcjonariuszem. 

W rezultacie radzieckie władze pionowe zaczęły zalewać się oportunistami, karierowiczami, ludźmi, których materialny dobrobyt był najwyższym ideałem. 

Zgubny rola Chruszczowa „pierestrojki” zrozumieć Mao Zedong, który w 1964 roku powiedział: „Przez moc na ziemi w ZSRR po 1953 przyszedł nacjonalistów karierowiczów, skorumpowanych, objętych Kremla. Kiedy nadejdzie czas, wszyscy będą składać maski, wyrzucać karty członkowskie Partii i otwarcie rządzić swoimi koleżankami jako feudalni panowie i niewolnicy ...

Leonid Iljicz Breżniew nie usłyszał pożegnalnych słów Mao, a szkodliwe transformacje trwały nadal. W 1965 r. Rozpoczęła się reforma Kosygina, którą na zachodzie nazwano reformą Liebermanów. Jego znaczenie w pigułce jest następujące: zamiast obniżenia kosztów produkcji głównym wskaźnikiem przedsiębiorstwa był zysk.

 Oznacza to, że dokonali przejścia od planowania produkcji na kawałki, do planowania produkcji w rublach. 

Przedsiębiorstwa zainteresowały się podniesieniem cen, zwiększając koszty produkcji. 

W rezultacie, stalinowski model ekonomiczny jest niezwykle skuteczny, wprowadzają element „gospodarki rynkowej”, która zapoczątkowała rozwój nieefektywnej gospodarki radzieckiej jako całości. 

Ale z zewnątrz był niewidoczny. 

Wszystko to wymyślił ekonomista Charkowa Jewgienij Grigoriewicz Lieberman, którego krewni byli ściśle związani z trockistami w linii żony.

Reformy dotyczyły zaawansowanych gałęzi przemysłu, w szczególności elektroniki. 

W okresie powojennym, a także w latach pięćdziesiątych, radzieckie komputery były na równi 

z zachodnimi modelami. 

Ale później zaczęły się dziać dziwne rzeczy: w latach 60-tych kierownictwo kraju zdecydował się zastąpić wszystkie inne wielkości rozwój krajowej klasy średniej, której nie było pół tuzina - „Mińsk”, „Ural”, na jednej rodziny komputerów w oparciu o IBM 360 architekturze - American analogowy. 

Na poziomie Ministerstwa Urządzeń podobna decyzja nie została podjęta głośno w minikomputerze. Następnie, w drugiej połowie lat 70., architektura PDP-11, również zagranicznej firmy DEC, została zatwierdzona jako ogólna linia dla mini- i mikrokomputerów. 

W rezultacie producenci komputerów domowych zostali zmuszeni do kopiowania przestarzałych modeli komputerów IBM. To był początek końca. 

Tak czy inaczej, ale od początku lat siedemdziesiątych rozwój małych i średnich urządzeń komputerowych w ZSRR zaczął się pogarszać.

 Zamiast dalszego rozwoju koncepcji opracowane i przetestowane budynku komputerowego, ogromna siła instytucji krajów obliczanie zaangażowały się w „głupi”, a poza tym nawet kopiowanie semi-prawny komputery zachodnich.

 Jednak nie może być prawnie - była „zimna wojna”, a eksport nowoczesnych technologii „budynek komputer” w ZSRR w większości krajów zachodnich to po prostu zakazane.

 Jednak nie wszystkie pierwotne wydarzenia krajowe zostały anulowane: prace kontynuowano w serii komputerowej Elbrusa w ZSRR. 

 

Przywództwo Breżniewa nadal grało z Zachodem. 

Zamiast tworzyć wydarzenia i ustalać własne zasady gry, ZSRR zareagował zasadniczo, 

zwłaszcza w odniesieniu do ideologii. ZSRR także przestał dostrzegać bardzo ważne trendy na świecie.

 Na przykład w 1971 roku Stany Zjednoczone jednostronnie porzuciły złotą zawartość dolara, więc system finansowy Bretton Woods został przekształcony w jamajską. 

Ameryka zmieniła zasady gry, a tak naprawdę rzuciła resztę świata, przestając wymieniać dolary na złoto. 

Sytuacja ta nie została wykorzystana przez kierownictwo Breżniewa, które mogłoby oskarżyć Stany Zjednoczone o niezdolność finansową i zaoferować swoje zasady w sferze handlu i finansów. Ponadto, sowieccy przywódcy z jakiegoś powodu uznali lądowanie Amerykanów na Księżycu, które z przyczyn technicznych nie mogłyby tego zrobić. 

"Postępowe" USA wciąż kupują nasze silniki rakietowe RD-180. 

Ale co najważniejsze: w jaki sposób amerykańscy astronauci "prześlizgują się" przez pas promieniowania Ziemi (pasek Van Alena)?

Radzieckie przywództwo celowo zrujnowało 3 ważne osiągnięcia naukowe, które pozwoliły mu oderwać się od krajów zachodnich.

 Pod względem fundamentalnie nowego systemu zarządzania osiągnięciami akademika Glushkowa były OGAS (General State Automated System).

 W rzeczywistości był to model społeczeństwa informacyjnego, dzięki któremu cały system stał się całkowicie przejrzysty. Rynek administracyjny znalazł się pod lupą: nie rozmywałeś już planu.

 Jeśli chodzi o energię, Ivan Stepanovich Filimonenko stworzył całkowicie nowe możliwości w dziedzinie zimnej fuzji. 

Na początku 1967 r. Wojskowa Komisja Przemysłowa Centralnego Komitetu CPSU przyznała, że ​​jest to rewolucja w dziedzinie energii i medycyny, ale nie rozwinęła się ona dalej. 

Wreszcie, nasz genialny projektant samolotów Vladimir Nikolaevich Chelomei opracował szereg tak potężnych instalacji, na przykład "Bashmak" lub "Sunset".

 Innymi słowy, realizacja tych trzech kierunków doprowadziła ZSRR do prawdziwego komunizmu. Ale wszystkie te trzy kierunki zostały zniszczone przez nazewnictwo. 

OGAS został opuszczony na hamulce, Filimonenko po prostu zablokował możliwość pracy. 

Jego dokumentacja techniczna została wycofana i wszystko zostało zawieszone. 

Logika była taka: ZSRR ma ropę naftową. 

W tym czasie część sowieckiej nomenklatury była aktywnie włączana do handlu ropą naftową i nie była konieczna. 

Cóż, Chelomey, jak pokazuje Nikolai Bodrikhin w swojej książce, miał bardzo poważne problemy ze swoim ministrem obrony, Ustinowem, a wiele inicjatyw Chelomejewa zostało zawieszonych w 1967 roku.

Nasz wszechpotężny KGB "nie zauważył" szkodliwych reform w kraju

. Radzieckie służby specjalne przestały uważnie przyglądać się nomenklaturze partii i inteligencji. Pod panowaniem Józefa Stalina był bicz i kij dla sowieckich przywódców.

 Pod Chruszczowem i Breżniewem bicz praktycznie zniknął, a marchewka stała się znacznie słodsza. (...)

. I kierownictwo sowieckie "uwolniło stery", a biurokratyczna nomenklatura partyjna zaczęła gwałtownie degenerować się, by oddzielić się od zwykłych ludzi. 

Wierzchołek nomenklatury zaczął się przekształcać w nową klasę wyzyskiwaczy.

 Oczywiste jest, że był to długi proces, niewidzialne dla większości ludzi, którzy zostali zniekształceni przez marzenie o freebie, na przykład, prowadząc Sportloto.

 W latach 80. gnijący proces stał się nieodwracalny i doprowadził do śmierci ZSRR. 

Nowe „panami życia” chciał stać się oficjalnym „bojarów”, być „rukopozhatnymi” Zachód wakacje „Paryż i Wenecja”, jeżdżąc na forach międzynarodowych i spotkaniach, bogate żywo na KGB i Partii bez patrząc wstecz.

 I z tego powodu byli gotowi dać swojemu krajowi rabunek państw kapitalistycznych, biorąc udział w tym napadzie. 

W tym celu uruchomiono "pieriestrojkę" Gorbaczowa, z której skorzystały Stany Zjednoczone i ponadnarodowe monopole.

 Zachodnie elity marzyły o przejęciu przemysłu naftowo-gazowego ZSRR, złota i diamentowych spiżarni, inne bogactwo ZSRR, a tym samym zainwestował miliony dolarów w procesy rozpadu ZSRR za sprawą Gorbaczowa i Jelcyna, głównych niszczycieli ZSRR.

 Po osiągnięciu geopolitycznego celu zniszczenia ZSRR w 1991 r.

 Setki miliardów dolarów, otrzymanych ze sprzedaży towarów i zasobów naszego kraju, przepłynęło z Rosji na konta amerykańskich i europejskich banków.

Pierestrojka Gorbaczowa rozpoczęła się od przepisania historii. 

Pod ścisłym kierownictwem głównego ideologa, Aleksandra Jakowlewa, zalew na Józefa Stalina zaczął wylewać się i wielkie zwycięstwo. 

Były klisz ideologicznych:

 Głód, zbrodnia katyńska, stosy trupów, przespał początek wojny, nieefektywne gospodarki radzieckiej itp 

Następnie rozpoczęto niszczenie ZSRR i ekonomię socjalistyczną w układzie warstwa po warstwie. Wymieńmy główne etapy Michaiła Gorbaczowa na upadek kraju. 

Michaił Siergiejewicz przede wszystkim wprowadził moratorium na testowanie broni jądrowej, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych.

Przez cały okres Pierestrojki Gorbaczow stale negocjował redukcję uzbrojenia.

 Wszystko byłoby dobrze, ale redukcja w większości przypadków została przeprowadzona jednostronnie

W tym czasie nasze ultra-nowoczesne rakiety i okręty podwodne zaczęły "wiercić" podano bazy wojskowe, wycofano wojska z Europy.

 A wszystko to działo się wyłącznie ze strony ZSRR. Reformy nie ominęły gospodarki.

 W ZSRR było scentralizowane zarządzanie zasobami, fabrykami, fabrykami i ich interakcjami. Gorbaczow naruszył pracę tego działu i nakazał przedsiębiorstwom samodzielne planowanie pracy. W wyniku tej polityki przedsiębiorstwa zaczęły szukać pomocy urzędników nie w Moskwie (która przestała koordynować działania), ale w ośrodkach regionalnych: Kijowie, Baku, Mińsku itp. Doprowadziło to do zniszczenia istniejących więzi handlowych, aw przyszłości - do wzmocnienia wpływów regionalnych i do separatyzmu. 

Również trzy ustawy (ustawa o współpracy, ustawa o dzierżawie i ustawa o przedsiębiorstwie państwowym) przełamały kręgosłup radzieckiej gospodarki, a wraz z gospodarką, społeczeństwo sowieckie.

 Gorbaczow nie ograniczał zniesienia planu państwowego, i rozpoczął się upadek Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (CMEA).

 CMEA została przeniesiona do obliczeń w dolarach, które nie miały żadnego z krajów tego bloku gospodarczego. MFW i Bank Światowy "pomagają". 

Po stworzeniu popytu na amerykańskie pieniądze, Gorbaczow pozbawił swój kraj rynków zbytu, planował dochody i przeniósł kontrolę nad całą strefą wpływów sowieckich do Stanów Zjednoczonych. 

Wszystkie te działania doprowadziły do ​​deficytu, wzrostu długu publicznego ZSRR. 

Górna skorupa Gorbaczowa podjęła olbrzymie kroki w celu pogłębienia deficytu: fabryki były zamknięte na naprawy, żywność była niszczona na wysypiskach. planowane przychody i przekazał kontrolę USA nad całą strefą wpływów ZSRR.

Całemu rządzeniu Gorbaczowa towarzyszą ustępstwa wobec Zachodu, "pomyłki" w polityce wewnętrznej, katastrofach i konfliktach narodowych. 

Nic dziwnego, że Michaił Siergiejewicz tak samo nieudolnie przeprowadził firmę antyalkoholową. Środek jest ogólnie poprawny i ma odpowiednie wsparcie informacyjne, które może wzmocnić zdrowie ludzi. 

To krótkie "suche prawo" zapewniało obecny "baby boom". 

Ale wprowadzenie prawa absolutnie nie przygotowany, brak informacji, brak kosztów: cały kraj wyglądał „pijany komedię” i została powszechnie wdrażane kulturalnego picia teorii, która miałaby być stopniowo pozbyć wpływem informacji poprzez wdrożenie kultury trzeźwości. 

W rezultacie, po wejściu w suche prawo, bez przeprowadzania prac informacyjnych i dalszego uchylania prawa, można było pogrążyć kraj w jeszcze większym pijaństwie.

W sierpniu 1991 r. Wystawiono sztukę pod nazwą Państwowy Komitet Ratunkowy, którego głównym zadaniem było przyspieszenie niszczenia ZSRR. 

Państwowy Komitet Nadzwyczajny jest uważany za nieudany zamach stanu. 

W rzeczywistości była to próba nieuczciwych, głupich i nieśmiałych urzędników, by ocalić kraj na rozkaz ich głównego Gorbaczowa. 

Zostali po prostu zwiedzeni i oprawieni, grając w sierpniu 1991 r. Scenariusz z sierpnia 1917 r. (Tak zwany bunt Kornilowa). 

Gorbaczow nakazał swoim podwładnym wprowadzić porządek w kraju. 

Przywództwo tego kraju (praktycznie wszyscy oprócz Gorbaczowa) było skutkiem środków nadzwyczajnych, aby powstrzymać kraj przed upadkiem, do którego oczywiście toczyło się.

 Kiedy Komitet Nadzwyczajny zaczął realizować uzgodnione i powierzone im zadania, Borys Jelcyn ogłosił ich zdrajcami i puczystami. 

A po nim - to powtórzyło się na całym świecie. 

A co z Gorbaczowem? I po prostu nie wziął fajki w Foros. 

Historie "o blokowaniu" Gorbaczowa w wiejskiej rezydencji w Foros "puczystów" kompletne bzdury. 

W sierpniu 1991 r. Dziennikarz Georgij Uruszadze zadzwonił do domu sekretarza generalnego za pośrednictwem zwykłego telefonu. 

Państwowy Komitet Awaryjny nie planował aresztowań ani egzekucji.

 Dlatego nic nie zrobiono. 

Rząd Gorbaczowa czekał na instrukcje od niego, ale zamiast tych instrukcji powstała próżnia komunikacyjna. 

A ze strony rosyjskich mediów trwała propaganda "zamachu stanu". 

Głównym dowodem na obecność spektaklu jest bardzo ciekawy fakt - wszyscy członkowie Komitetu Nadzwyczajnego byli po cichu amnestowani. 

Tylko jeden z nich, generał Varennikov, zażądał procesu. 

Został osądzony i uniewinniony. 

Rosyjski sąd ustanowił - nie było zamachu stanu. 

Po tym występie wydarzyła się najciekawsza rzecz: 08 grudnia 1991 Spotkanie w Białowieży Jelcyna, Krawczuka i Szuszkiewicz zniszczony naszym kraju kilka pociągnięć pióra. 

Po podpisaniu umów Puszcza, kierując się ustawodawstwem Radzieckiego Michaił Gorbaczow był zobowiązany zawiesić swój dekret i dać aresztowany Te „towarzyszom”. 

Zamiast Gorbaczow w dniu 25 grudnia ogłosił zakończenie swojej działalności jako prezydent ZSRR „w zasadzie”, podpisał dekret w sprawie dymisji Naczelnego Wodza radzieckich sił zbrojnych i przekazał kontroli strategicznych broni jądrowej do prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. 

26 grudnia sesji górnej komory Najwyższego ZSRR przyjęła zgłoszeniu nr 142-N rozpuszczania ZSRR, w związku z utworzeniem CIS. 

Liberałowie często mówią nam, że Związek Radziecki był skazany, ponieważ kraj został zbudowany na strachu i miał gospodarkę zacofaną. 

Ale prawda jest taka, że ​​ZSRR pod względem złożonych, unikalnych technologii (przestrzeń kosmiczna, kompleks militarno-przemysłowy, energia jądrowa itp.) Nie był gorszy od Zachodu, aw niektórych przypadkach nawet przewyższał. 

Sowiecka gospodarka w ciągu 80 lat zajmowała drugie miejsce w sferze konsumenckiej: kapitalistyczne młynki do kawy, lodówki, czajniki, elektronika w projektowaniu i funkcjonalności przewyższała krajowe odpowiedniki.

 Mówiąc w skrócie o ZSRR, Margaret Thatcher powiedziała w listopadzie 1991 r. W Houston: "Związek Radziecki to kraj, który stanowił poważne zagrożenie dla świata zachodniego. Nie mówię o zagrożeniu militarnym. W rzeczywistości tak nie było. Nasze kraje są dobrze uzbrojone, w tym broń jądrowa. Mam na myśli zagrożenie ekonomiczne. Dzięki planowanej polityce i swoistej kombinacji moralnych i materialnych zachęt, Związkowi Radzieckiemu udało się osiągnąć wysokie wskaźniki ekonomiczne. Procentowy wzrost produktu krajowego brutto był około dwa razy wyższy niż w naszych krajach. Jeśli w tym samym czasie brać pod uwagę ogromne zasoby naturalne ZSRR, następnie racjonalne zarządzanie w Związku Radzieckim były całkiem realne szanse do jazdy nas z rynków światowych. Dlatego zawsze podejmowaliśmy działania zmierzające do osłabienia gospodarki Związku Radzieckiego i stwarzania dla niej wewnętrznych trudności. Najważniejsze było nałożenie wyścigu zbrojeń. Wiedzieliśmy, że rząd sowiecki przestrzega doktryny równości broni ZSRR i przeciwników NATO. W rezultacie ZSRR wydał około 15% budżetu na uzbrojenie, a nasze kraje - około 5%. ... "

Podsumujmy więc sowiecki okres naszego kraju.

 Zniszczenie Związku Radzieckiego jest największą katastrofą geopolityczną XX wieku, w wyniku której naród rosyjski stał się największym podzielonym narodem na świecie.

Ale musimy przyznać, że ZSRR został pierwotnie stworzony przez Gwardię Lenina-Trockiego, jako antyrosyjski międzynarodowy projekt. 

(...)

Józef Stalin, przejmując kontrolę od trockistów i zaczął przekształcać ZSRR z międzynarodowego projektu rosyjskiego, notabene wygrał w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, i zbudować jedną z najbardziej sprawiedliwych społeczeństw w historii ludzkości. 

To dzięki temu "obrotowi" ZSRR stał się tą wielką siłą, którą ludzie starszego pokolenia pamiętają z nostalgią. 

Po śmierci przywódcy Związek Radziecki powrócił do linii międzynarodowych i zaczął powoli gnić. RSFSR stał się krową gotówkową, w wyniku czego republiki związkowe (zwłaszcza kraje bałtyckie) konsumowały znacznie więcej, niż same produkowały. 

Jeśli chodzi o resztę świata, eksperymenty socjalistyczne miały ogromny wpływ na życie w wielu krajach, na przykład na Zachodzie ludzie zaczęli żyć lepiej.

 Niewielu pamięta, że ​​przed budową socjalizmu w jednym kraju na całej planecie był kapitalizm z uśmiechem zwierząt: 14-16 godzin dziennie, grzywny, koszary, niskie pensje. 

I tylko dzięki sukcesom i transformacjom społecznym stalinowskiego ZSRR, zachodnie elity w swoich krajach zaczęły budować społeczeństwo konsumpcyjne z rozległymi programami społecznymi, aby nie utracić ideologicznej walki. 

Po zniszczeniu alternatywnego radzieckiego modelu społeczeństwa pod hasłami "Jak dobrze żyją na zachodzie, porzućmy nieskuteczny socjalizm", zniknęła potrzeba nadmiernej konsumpcji w społeczeństwie. 

Po zamordowaniu ZSRR, zdrajcy musieli ostatecznie zlikwidować sowiecką władzę. 

W tym celu rosyjski prezydent Borys Jelcyn i jego wspólnicy dokonali zamachu stanu w październiku 1993 r., Po zastrzeleniu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego (parlamentu) ze czołgów, łamiąc tym samym obowiązującą wówczas konstytucję. 

Następnie, w grudniu 1993 r. Przyjęto nową "demokratyczną" konstytucję, której kluczowe punkty zostały napisane przez doradców CIA. 

Potem nastąpiło zubożenie ludzi, drapieżna prywatyzacja za pomocą aukcji zabezpieczeń, niewywiązanie się w sierpniu 1998 r. Z wojny domowej (czeczeńska firma). Pierestrojka i lata dziewięćdziesiąte przyniosły masę konfliktów etnicznych: Naddniestrza, Górnego Karabachu, Ferghany, Baku, Wilna, Tadżykistanu, Abchazji itp. 

Zamordowanie Kraju Sowietów doprowadziło do cierpienia narodów i do wzbogacenia elit. 

Ludzie często narzucają zubożenie ludzi na niewiedzę praw rynku, błędy, "chcieli tego lepiej, ale okazało się, jak zawsze". 

A co z "transakcją uranu" z 1993 roku?

 Jeśli ktoś nie wie, "transakcja uranu" - zgoda naszych zdradzieckich przywódców na oddanie hołdu zwycięzcy w postaci uranu o uzbrojeniu broni.

 Główna umowa została zawarta między ówczesnym rosyjskim premierem Wiktorem Czernomyrdinem a wiceprezydentem USA Albertem Gorem, więc umowa ta jest często nazywana "umową Gore-Czernomyrdina". 

Jest również nazywany "oszustwem tysiąclecia" ze względu na jego niespotykaną dotąd skalę. Łączna cena nabycia za dostawy w ciągu 20 lat 500 ton uranu określono na 11,9 mld. Dolarów. Tymczasem wartość określonej ilości wysoko wzbogaconego uranu jest nieporównywalnie wyższa. Według szacunków dokonanych przez specjalistów pod koniec ubiegłego wieku, Prawdziwa wartość 500 ton plutonu odpowiadającego rodzajowi broni wynosiła wówczas co najmniej 8 bilionów dolarów. 

Okazuje się, że rzeczywista cena transakcji uranu wynosiła jedynie 0,15% w stosunku do minimalnego realnego kosztu towarów.

Każda dociekliwa osoba zapyta: "Co więcej hołd?" Jakiego zwycięzcę?

 "Faktem jest, że Związek Radziecki przegrał zimną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i jest zmuszony oddać hołd do dziś.

 Na miejscu zniszczonego ZSRR powstało 15 republik, które przekształciły się w kolonię Zachodu. Federacja Rosyjska, pomimo wszystkich atrybutów niezależności (granice, flaga, godło, hymn) i broni nuklearnej, jest w rzeczywistości kolonią. 

Mówiąc dokładniej w terminologii, jesteśmy półkolonią, ponieważ Rosja nie jest dokładnie tą samą kolonią Zachodu, jak Indie w XIX wieku.

 Zniszczyliśmy nasz światowy system socjalistyczny i połączyliśmy się w inny system kapitalistyczny na pozycji niewolników, dla których przygotowywana jest stała samozniszczenie.

 W prostych słowach, możemy zniszczyć swój klasztor, a teraz żyjemy w dziwnym klasztoru na cudzym ustawie, na obrazie cudzego i podobieństwo. 

Ta karta, te zachodnie wartości nie pasują do naszego światopoglądu i prowadzą nas do ruiny. 

W pierestrojce iw latach 90. obiecano nam dobrobyt, jeśli pójdziemy na rynek i przyłączymy się do świata zachodniego.

 W rezultacie pod koniec lat 90. nasze państwo zaczęło spadać na wszystkie aspekty życia: ekonomię, edukację, naukę, kulturę, sport, ludność itd.

Powinniśmy uważnie rozważyć nasz kolonializm. 

Na początek przeczytamy naszą Konstytucję. 

Artykuł 15 część 4 ustala priorytet traktatów międzynarodowych w stosunku do prawa rosyjskiego. Artykuł ten ustanawia bezpośrednie zarządzanie ponadnarodowe. 

(...)

Należy również wspomnieć o prawie Federacji Rosyjskiej "O środkach masowego przekazu" z dnia 27 grudnia 1991 r. 

Artykuł 3 tej ustawy zabrania cenzury jako wymogu urzędników, organów państwowych, organizacji, instytucji, stowarzyszenia publiczne uprzednio koordynujące z nimi wiadomości i materiały przygotowane przez redakcje środków masowego przekazu. 

Zakazy te są kluczowe dla wprowadzenia metropolii na terytorium naszego kraju (poprzez wszelkiego rodzaju "rosyjskie media") niezbędnej propagandy, ideologii i wartości. 

Wszakże jeśli nasza ideologia jest dla nas zabroniona, wówczas zostanie użyty ktoś inny, zakaz, w którym "w dziwny sposób" w konstytucji i prawach nie zostanie dostarczony. 

Najważniejsze media to spółka akcyjna, która zarabia pieniądze.

 Reklama jest głównym źródłem dochodu.

 Działalność medialna koncentruje się na mechanizmie ratingowym TNC, który jest zbudowany w taki sposób, że media otrzymują systematycznie pieniądze za ujemne. 

Współczynniki te są pisane przez konkretne osoby w agencjach ratingowych, a nie przez widzów. Dlatego w Rosji od ośmiu do dziewięciu na dziesięć wiadomości są negatywne.

 Powstaje tło informacyjne, że Rosja jest najgorszym krajem, nie można w nim żyć, wokół złodziei i morderców. 

Przy okazji okazało się, że ludzki mózg funkcjonuje optymalnie, jeśli stosunek pozytywny / negatywny wynosi około 80/20%, mamy przeciwne. 

Stąd pochodzi propaganda alkoholu, papierosów, narkotyków, rozpusty i tak dalej. 

W Rosji brakuje także suwerenności ekonomicznej.

 Przeczytaliśmy Konstytucję Federacji Rosyjskiej artykuł 75 część 2 o niezależności Banku Centralnego, który jest całkowicie niezależny od państwa i nie jest posłuszny ani prezydentowi, ani rządowi, chociaż oczywiste jest, że nie powinien zasadniczo różnić się od tych organów państwowych. 

Jeśli spojrzysz na działalność Banku Centralnego, okaże się, że zależy to w bardzo dużym stopniu od MFW (od którego Józef Stalin nas uratował w odpowiednim czasie) i od Rezerwy Federalnej USA. Stąd ogromne zainteresowanie hipotekami i pożyczkami (12-25% w naszym kraju, około 1-3% w USA i Europie). W takich warunkach żaden rosyjski biznes nie może początkowo konkurować z zagranicznymi. W rezultacie duża firma musi zostać uznana za granicą, a Rosja ma obecnie duże zadłużenie korporacyjne. Ze względu na kosztowne kredyty w Rosji, duża firma krajowa jest zmuszona przenieść się do jurysdykcji zachodniej (offshore) w celu uzyskania tańszych pożyczek. Okazuje się, że Rosja nie ma krajowego biznesu. Cóż, małe i średnie firmy balansują na krawędzi przetrwania, zwłaszcza producenci rolni.

W Rosji nie wszystko jest zgodne nie tylko z biznesem, ale także z pieniędzmi. 

Na rosyjskich rublach przedstawiony jest herb Federacji Rosyjskiej i godło Rządu Tymczasowego z 1917 roku.

 Ale co najważniejsze, nasz system finansowy jest wtórny do systemu dolara. 

Rosyjski rubel jest wydawany zgodnie z ustawą o banku centralnym proporcjonalnie do dolara w rezerwach, a dolary są kupowane. 

Warto przypomnieć, że amerykańska Rezerwa Federalna drukuje dolary "z powietrza", to znaczy, że nie jest zabezpieczona papierem i dajemy im prawdziwe zasoby.

 Ale nasz kraj musi sprzedać coś, żeby dostać dolary i stworzyć dla nich ruble. 

Pieniądz jest często nazywany krwią gospodarki, więc wyobraź sobie, że ilość krwi w ludzkim ciele zależeć będzie, na przykład, od notowań giełdowych lub od ceny ropy.

 Jak się poczuje ta osoba? 

Najprawdopodobniej niezbyt dobrze. 

Tak więc nasza gospodarka cierpi na "anemię", w naszym kraju brak rubla wynosi 3-5 razy. 

Ponadto, nasza gospodarka jest zależna od międzynarodowego systemu wymiany komunikatów finansowych SWIFT, z międzynarodowych systemów płatności Visa, MasterCard. 

Wyjście z tej sytuacji jest następujący: nacjonalizacja Banku Rosji, niezależnego wydawania pieniędzy, handlu zagranicznego nie w dolarach i euro, w rublach.

 A co najważniejsze, konieczne jest zakazanie lichwy i znacjonalizowanie całego sektora bankowego. (...)

W Rosji, jak w każdej "demokratycznej" kolonii, armia okupująca powinna stać.

 Ta armia składa się z setek pozarządowych organizacji komercyjnych (NGO), które otrzymują fundusze z zagranicy (głównie z USA) i prowadzą publiczne działania w naszym kraju.

Ta działalność ma na celu podważenie rosyjskiej państwowości i pranie mózgu naszych obywateli. Na grantów zagranicznych, następujące działania: stworzenie „demokratycznych” Historia podręczników, programów przyjęcie szkoła „planowania rodziny” (Lekcje seksprosveta) rajdy na Plac Błotny, promowanie wartości homoseksualnych w społeczeństwie, etc.

 Nasi beneficjenci nie mogą być niezależni w sposobie wyrażania interesów tych, którzy je finansują. Mówiąc prosto: "kto je obiad, on to tańczy".

 Ci aktywiści pseudo-praw człowieka nie zauważają ucisku Rosjan w krajach nadbałtyckich, ponieważ nie płacą za to. Ale z wytrwałością "chroń" las Chimki, prawa homoseksualistów i lesbijek, prawa dzieci do adopcji za granicą, prawa narodów do "demokracji".

Dostępność dotacji nie jest tak zła. 

Ponad połowa rosyjskich projektów ustaw jest przygotowywana przez międzynarodowe kancelarie prawne.

 To właśnie te organizacje piszą plan działania dla naszych ministrów, to oni kontrolują - innymi słowy, ministerstwa są faktycznie prowadzone przez obcokrajowców.

 W erze Jelcyna obcokrajowcy byli bezpośrednio w ministerstwach. 

Nie jest tajemnicą, że Anatolij Czubajs miał doradców z CIA. 

Następnie obcokrajowcy zostali wyrzuceni z ministerstw jako prywatne firmy. 

W Rosji kilkanaście międzynarodowych firm świadczy usługi doradcze: McKinsey & Company, Bain & Company, Deloitte Touche, Price Waterhouse, KPMG i inne.

 Firmy te spełniają strategiczną funkcję rządzenia krajem, ale nie w interesie narodów Rosji.

 

W latach demokracji edukacja i nauka znacznie się pogorszyły. Problemy naszego systemu edukacji nie są przypadkowe. 

Są systemowe. 

Wyraźnie widać, że problemy te wynikają z pracy mądrych i wyrozumiałych osobowości.

 "Reformy edukacji" są zgodne z jasnym planem: biurokratyczny proces edukacyjny, niskie wynagrodzenie wydziałów, optymalizacja uniwersytetów, EGE, wprowadzenie systemu bolońskiego. Pod pozorem "reform" istnieje proces oszukiwania wielkich ludzi, którzy do niedawna mieli najlepszy system edukacji i wychowania dla tych, którzy myślą, wiedzą i potrafią tworzyć obywateli. Bardzo interesujące są słowa byłego ministra edukacji Andrieja Fursenki, który w 2008 r. Powiedział: "Wadą radzieckiego systemu edukacji była próba stworzenia ludzkiego twórcy, a teraz naszym zadaniem jest rozwój wykwalifikowanego konsumenta. "

Co to jest, jeśli nie sabotaż?

 Zastąpienie tego ministra nie zmieniło sytuacji. 

Kurs na dalszą reformę rosyjskiej edukacji na modelu zachodnim pozostał taki sam.

 

Na przełomie wieków Władimir Putin został prezydentem Rosji. 

Nie jest następcą Borisa Jelcyna, jak powszechnie uważa się w oficjalnej wersji.

 Faktem jest, że w latach 90. oligarchowie nieustannie sprzeczali się między sobą: pisali donosy, zastępowali się nawzajem, a nawet wysadzili w powietrze. 

Wśród oligarchów byli 3 bespredelschi, którzy wkrótce zostali "wygnani z nieba" - są to Borys Berezowski, Michaił Chodorkowski i Władimir Gusinski. 

Przy tej bacchanalii trzeba było coś zrobić.

 Konieczne było przeprowadzenie arbitrażu wewnątrz elity, a Władimir Putin został wybrany arbitrem pod koniec lat 90-tych. 

Władimir Władimirowicz stał się gwarantem porozumień pomiędzy elitarnymi klanami. 

Zadaniem Putina było manewrowanie między tymi elitarnymi grupami i upewnienie się, że nie było wojny domowej.

 Nawiasem mówiąc, Władimir Putin w Petersburgu pełnił dokładnie tę samą rolę. 

Dla wszystkich którzy oskarżają Putina z braku silnej woli, należy wiedzieć, że uprawnienia prezydenta Rosji są silnie ograniczone przez konstytucję i kolonialnej wpływem trzech głównych elitarne klany: liberałów, stróżów prawa i elit regionalnych. 

Liberałowie niemal całkowicie kontroluje polityki gospodarczej i finansowej kraju, a jej biurokratyczny część bezpośrednio „pod opieką duszpasterską” elity finansowej świata za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

(...)

Władimir Władimirowicz przeniósł kraj w przygnębiające państwo. Emerytury i wynagrodzenia nie były wypłacane. 

Gospodarka, armia, infrastruktura w zdezelowanym stanie.

 Ludność Rosji stale zmniejsza się o 1 milion osób rocznie (rosyjski krzyż). 

Większość obywateli została zdemoralizowana i zdysocjowana. 

Władimir Putin otrzymał także system polityczny Jelcyna, aparat państwowy Jelcyna, Siedem Bałkanów i, co najważniejsze, liberalną strukturę gospodarczą.

 Władimir Putin nie mógł na początku swojej prezydentury, a teraz nie może uporządkować i znacząco poprawić standard życia całego narodu. 

W końcu będzie musiał nie tylko przeciwstawić się oszustom i złodziejom, których mamy teraz bardzo dużo, ale także przeciw zdradzieckiej części elity, która ma zachodnich mistrzów.

 Ci zachodni mistrzowie (Imperium Brytyjskie i USA) zmiażdżyli cały świat, i iść przeciwko nim, to iść przeciwko całemu światu. 

Dla nas jest to krok samobójczy, ponieważ ani razu w całej swojej historii Zachód nie był tak skonsolidowany jak obecnie. 

Tak, a Rosja na początku zera była po śmierci.

 Należy również uznać, że większość ludzi nie w pełni rozumie, co dzieje się w rzeczywistości, i nie chce iść na deprawację i trudności.

 Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a Władimir Putin podczas lat władzy podjął wystarczające środki, aby przywrócić Rosji suwerenność.

 Uporządkowanie porządku w Republice Czeczenii jest jednym z najważniejszych zadań Putina jako prezydenta Rosji. 

W momencie inauguracji Władimira Putina w 2000 r. Sytuacja w Czeczenii była najtrudniejsza, kryzys w republice osiągnął szczyt. 

Ściśle radząc sobie z problemami Czeczenii, Władimir Władimirowicz zaczął angażować się w więcej, na stanowisku Prezesa Rządu Federacji Rosyjskiej.

 Zgodziwszy się z częścią czeczeńskiej elity, pod koniec zerowych lat w Czeczenii udało się uporządkować i położyć kres terroryzmowi.

Prezydenturze Władimira Putina towarzyszyły różne akty terroru i katastrofy, które były kierowane przez zachodnie służby specjalne. 

Zdarzały się oczywiście tragiczne wypadki. 

Na przykład 12 sierpnia 2000 r. Okręt podwodny "Kursk" rozbił się. 

Zgodnie z oficjalną wersją "Kurska" podczas treningu zginęła eksplozja własnej torpedy. Ale jest też inna wersja, która została wyrażona przez autorski zespół Wiceprezesa ZSRR.

 Chodzi o to, że ta tragedia nie mogłaby się wydarzyć, gdyby nasze okręty atomowe były na tym samym poziomie co amerykańskie okręty podwodne. 

Od połowy lat 60-tych krajowe okręty atomowe zaczęły pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem hałasu.

 Pod koniec lat 90. różnica ta sięgała 35-40 dB, a amerykańscy podwodniacze zbliżyli się do naszych okrętów podwodnych na krótką odległość, czując ich tajemnicę i niezniszczalność.

 A w obszarze szkoleniowym okrętu podworskiego Kursk znajdowały się 2 amerykańskie okręty podwodne, które zbliżały się do niewielkiej odległości. 

Kiedy nasz podwodny szkoleniowy dał potężnym bazowania torpedę „wychwytywanie” okręt US. Walka Informacja Control System (CICS) Amerykańska łódź podwodna traktować go jako ataku torpedowego, i otworzył ogień ze wszystkich rur torpedowych na „Kursk”, który doprowadził do śmierci naszego okrętu podwodnego i załogi. 

Kiedy "Kursk" (bez łuku) został podniesiony, a dowód - na kadłubie łodzi, w obszarze drugiego przedziału, znalazł okrągły otwór z wgięciem do środka. 

Jest to charakterystyczny szlak, który może opuścić torpedę. 

Jest to również opowieść o storpedowanie z „Kurska” amerykańskiej łodzi podwodnej przedstawionej w 2005 kanadyjskich dziennikarzy są „History Channel” i francuski reżyser Jean-Michel Carré w. „- Kursk podmorskich w mętnej wodzie” 

Po śmierci okrętu podwodnego i załogi Władimir Putin wykazał się mądrością polityczną i nie wydał rozkazu zniszczenia amerykańskich okrętów podwodnych winnych śmierci naszego okrętu rakietowego. W przeciwnym razie ludzkości groziła wojna nuklearna.

Władimir Putin próbował rozwiązać "problem banku centralnego", nawet jeśli nie był on głównym nurtem i został zrealizowany przez bardzo niewielu w naszym kraju.

 Już w 2000 roku, tuż po wyborze na prezydenta Rosji, próbował przejść przez Dumę ustawę o nacjonalizacji banku centralnego, ale został "pobity przez ręce".

 I wydaje się, że "biją" mocno, ponieważ wydaje się, że Władimir Putin w ciągu najbliższych kilku lat robi właśnie to, co chroni Bank Centralny i politykę finansową w Rosji. 

Mimo to, w latach rządów Putina stopa refinansowania Banku Centralnego systematycznie spada: w 1999 r. 55%, aw 2016 r. 10%. Również od 2016 r. 

Na monetach (1,2,5 i 10 rubli) pojawił się emblemat Federacji Rosyjskiej, zamiast herbu Rządu Tymczasowego.

Konieczne było ustalenie porządku nie tylko w sektorze finansowym, ale także w sektorze surowcowym.

 V.V. Putin, dokonując pewnych poprawek, za pośrednictwem Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, skutecznie odwołał "Umowę podziału produkcji" w poniżającej formie, w której te porozumienia zostały przyjęte przez Dumę Państwową 6 grudnia 1995 r. 

Wynik: wzrost podatków i innych płatności do rosyjskiego budżetu

. Oczywiście, nasi oligarchowie, a także firmy zagraniczne, nie lubiły innowacji, więc początek lat 2000. był naznaczony raczej ciężką walką polityczną.

 A ci przedstawiciele branży surowcowej, którzy zarobili fortunę w latach 90. i nadal prowadzą biznes, nadal nie są "przyjaciółmi Putina", podobnie jak ludzie tacy jak oni, którzy nie rozumieją wydarzeń. 

To są biznesmeni, który zgodził się na nowe zasady i zaczął płacić uczciwe podatki na początku 2000 roku. 

Ten sam, który wierzył, że naród rosyjski może nadal obrabować ludzi, doznał raczej spodziewanego losu.

 Pomimo tych środków większość wnętrzności nie należy do ludzi, ale do oligarchów. 

To zresztą nie stoi w sprzeczności z Konstytucją Rosji. Artykuł 9 ust. 2 stanowi, że ziemia i inne zasoby naturalne mogą znajdować się w prywatnych, stanowych, komunalnych i innych form własności.

Władimir Putin wiele zrobił w ciągu ośmiu lat swojej prezydentury. 

Zatrzymał upadek kraju, wzmocnił Rosję jako państwo.

 Utworzono jednolitą przestrzeń prawną i polityczną w całym kraju.

 Regiony zostały uporządkowane.

 Zapłacił za zewnętrzne zadłużenie Rosji, które odziedziczył po latach 90. 

Zwiększone świadczenia socjalne (emerytury, stypendia, wynagrodzenie dla pracowników sektora publicznego) oraz kapitał macierzyński, dzięki którym Rosja przestała istnieć.

 

W 2008 roku Dmitrij Miedwiediew został prezydentem Rosji, ponieważ Władimir Putin nie naruszył konstytucji. 

Prezydencja Dmitrija Miedwiediewa została zapamiętana przez reformę stref czasowych, reklamę liberalnego kanału telewizyjnego "Rain", rozmowy o dalszej prywatyzacji. 

W polityce międzynarodowej Rosja broniła Południowej Osetii, ale porzuciła Libię, by ją rozerwać. Sądząc po większości przypadków, Dmitrij Miedwiediew jest zazwyczaj liberałem z całym zestawem liberalnych klisz. 

Ale w naszym kraju uważa się, że Miedwiediew jest człowiekiem Putina. 

(...)

Władimir Putin, po wygranych wyborach, kontynuował jako przywódca ruchu narodowowyzwoleńczego, aby odzyskać suwerenność kraju.

 Latem 2012 r. Przyjęto ustawę o organizacjach niekomercyjnych (NGO) "pełniących funkcje agenta zagranicznego". 

Istotą ustawy jest to, że osoby otrzymujące środki z zagranicy powinny być zarejestrowane jako "zagraniczni agenci". 

Zostaną one włączone do specjalnego rejestru, ponadto organizacje pozarządowe będą musiały zgłaszać swoje działania, a nawet "osobisty skład organów zarządzających". 

Ale według naszych organizacji "praw człowieka" ta ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ podważa fundamenty demokracji.

 I to pomimo faktu, że państwa mają podobne ustawodawstwo, które posłużyło za przykład dla rosyjskiego prawa.

 Okazuje się to dziwną sytuacją: jeśli w Stanach Zjednoczonych podoficerów, którzy otrzymują pieniądze z zagranicy, otrzymują imię "agent zagraniczny", to jest poprawne i demokratyczne. 

Jeśli to samo dzieje się w Rosji, jest to atak na demokrację i wolność słowa. 

Tak mówi piąta kolumna w Rosji i amerykański Departament Stanu.

 Prawdziwy powód "zmartwień" jest zupełnie inny: niewygodne i nieskuteczne jest prowadzenie wywrotowej działalności politycznej w Rosji z marką "obcego agenta" na czole.

Oprócz organizacji pozarządowych musiałem również przywoływać niewygodne fakty dla innych "towarzyszy". 

13 czerwca 2013 na ceremonii przekazania biblioteki Schneersona znanego w Muzeum Żydowskiego i Centrum Tolerancji w Moskwie, Władimir Putin, jak to było, między innymi, powiedział: „Decyzja o nacjonalizacji tej biblioteki powstał pierwszy rząd radziecki. A jego członkowie stanowili około 80-85% Żydów. Ale oni, kierując się fałszywymi rozważań ideologicznych, a następnie podszedł do aresztowań i represji, a Żydzi i prawosławni, i członków innych religii muzułmanów. Wszyscy oni wiosłowali w ten sam sposób. I te ideologiczne ślepoty i fałszywe ideologiczne postawy, one, dzięki Bogu, zawaliły się ". 

Niektórzy Żydzi nie rozumieli aluzji rosyjskiego prezydenta i rzucili się, by oskarżyć go o antysemityzm. 

(...)

 

Władimir Putin kontynuował procesy integracyjne w przestrzeni postsowieckiej. 

Unia Celna aktywnie się rozwija, w tym Białoruś, Kazachstan, Rosja (Armenia i Kirgistan dołączyły później). 

To dopiero pierwszy etap na przywrócenie jednej przestrzeni gospodarczej i politycznej. 

Tymczasem w historii wszystko już było: w XIX w.

 Unia celna przyczyniła się do zjednoczenia i zjednoczenia Niemiec. 

Dla pełnoprawnego początku integracji członkostwo Ukrainy w Unii Celnej to za mało. Ukraina skorzysta tylko z przystąpienia do Unii Celnej, ponieważ Rosja oferuje równorzędne partnerstwo, które pomoże zorganizować sprzedaż ukraińskich produktów w krajach EurAsEC. 

Ale w 2013 r. Ukraińscy przywódcy po raz kolejny odrzucili pełne członkostwo w Unii Celnej. Wynika to z faktu, że Zachód naciska na ukraińską elitę, w stosunku do procesów integracyjnych w przestrzeni postsowieckiej.

 W zamian Zachód zaoferował partnerstwo Wiktorowi Janukowyczowi, którego nie można uzasadnić.

 Janukowycz przez długi czas nie mógł się zdecydować, zdając sobie sprawę, że nie jest pożądane spieranie się z "oświeconą" Europą. 

A jednak w listopadzie 2013 r. Ukraiński rząd nie podpisał układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską.

 Ta umowa była dla Ukrainy wyjątkowo nieopłacalna, ponieważ otwierałaby ukraiński rynek europejskich towarów. 

Konieczne było również znalezienie 150 miliardów euro, aby ukraiński przemysł mógł przejść na standardy techniczne Unii Europejskiej. 

Pierwszą reakcją Zachodu na nie podpisanie układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską przez Janukowycza była organizacja Majdanu. 

Pokojowy protest, rozmowy "o skradzionym śnie" - wszystko to było tylko przykryciem próby Zachodu, by naciskać Wiktora Janukowycza, by zmienił swoje stanowisko i podpisał traktat. 

Wkrótce wszyscy "protestujący" zapomnieli już o "integracji europejskiej" i zaczęli domagać się dymisji prezydenta.

 Ale "pomarańczowy scenariusz" pokojowego przejęcia władzy, który działał w 2004 r., Nie zadziałał w 2014 r.

 "Pokojowy protest" został zatrzymany przez "pokojowy opór policji". 

Płonące Berkut i wewnętrzne oddziały nie tylko powstrzymały "pomarańczowy" scenariusz, ale także zredukowały go do porażki, pokazując prawdziwe oblicze "pokojowych demonstrantów".

 I wtedy nastąpiło: scenariusz "pomarańczowy" skończył się i natychmiast, bez przerwy w czasie, rozpoczął się zamach stanu. 

18 lutego "pokojowy marsz" na Radzie zamienił się w masakrę poległych i wielu rannych. Bojownicy spalili urząd Partii Regionów i otwarcie tam zabijali ludzi, czego nigdy wcześniej nie robiono. 

W jaki sposób władze zareagowały na przemoc? 

Odpowiednie. Tak jak "pokojowy protest" został pokonany przez pozycję "Złotego Orła", gwałtowny zamach stanu musiał zostać zniesiony przez działania "Złotego Orła".

 Tak było na początku. 

W ciągu kilku godzin bojownicy zostali wciągnięci do pierścienia okrążającego, zatrzymali ruch w metrze, zablokowali wejścia do Kijowa. 

Pozostało ciężko, aby przywrócić porządek.

 Ale prezydent Janukowycz nie wydał rozkazu zlikwidowania powstania.

 Siłowicy nie czekali na zamówienie. Janukowycz wzdrygnął się i zaczął negocjować z opozycjonistami i zachodnimi emisariuszami. 

Rozpoczął swoją ulubioną grę z dwóch stron - zarówno naszej, jak i twojej - i to doprowadziło go do utraty władzy.

 Janukowycz wybrał pieniądze, gwarantuje bezpieczeństwo osobiste swojemu miliarderowi. 

Zdradził wszystkich, którzy walczyli po stronie prawa przeciwko putschistom. 

Obecność pieniędzy, przechowywane w zachodnich bankach i syn, związany z systemem finansowym Zachodu, doprowadziły Janukowycza do poddania się. 

Nie odważył się walczyć z próbą obalenia sytuacji za pomocą surowych metod, postanowił zachować "uścisk dłoni" na Zachodzie.

 I został oszukany przez Zachód, ponieważ oszukiwali Kaddafiego, Husseina, Milosevica i wielu innych. 

Kiedy moc przestała się opierać, zamach stanu natychmiast wygrał, po czym w ciągu kilku godzin Janukowycz stracił wszelką władzę i wszystko, co miał, w tym swoją ukochaną rezydencję.

Dla każdej rozsądnej osoby wszystko to jest jasne, ale nasi liberałowie, jak Irina Khakamada, mówią, że kochający wolność naród ukraiński obalił skorumpowanego tyrana. 

Ale gdzie ci kochający wolność protestujący, którzy mieszkali w centrum Kijowa przez 3 miesiące, mają pieniądze na namioty, jedzenie, wodę? 

Oczywiście wśród batalionów nacjonalistycznych i zawodowych rewolucjonistów w majdanie byli ludzie, którzy byli niezadowoleni z władzy, ale tylko na początkowym etapie.

 Nasi demokraci, w połączeniu z "protoukrami", mówią, że wszechpotężny Putin zmusił Wiktora Janukowycza do ucieczki, tym samym pogrążając Ukrainę w chaosie. 

To prawda, że ​​rosyjscy przywódcy mają niewiele wpływów na ukraińską elitę: wojny handlowe z Ukrainą nie są dla nas opłacalne. 

Ale Zachód ma wiele mechanizmów wpływu: możesz aresztować konta ukraińskiej elity, którzy trzymają pieniądze w zachodnich bankach.

 Możesz także okaleczyć, osadzić w więzieniu lub zabić dzieci, żony ukraińskich oligarchów, którzy żyją, odpoczywają lub uczą się na Zachodzie. 

Wiktor Janukowycz uciekł do Rosji. 

Aby uciec na Zachód, nie odważył się, ponieważ w końcu zdał sobie sprawę, że cena gwarancji dla zachodnich "partnerów" była bezwartościowa, można "przypadkowo" zawiesić w łazience, jak Borys Bieriezowski.

Historia pokazuje, że po zamachach stanu wielu mieszkańców nie uznaje nowej władzy. 

Tu i na Ukrainie nowe władze faszystowskie nie uznały Krymu i Donbasu. 

Wkrótce Rosja prawnie zaanektowała republikę krymską. 

Warto zastąpić, że po raz ostatni nasza Ojczyzna zaanektowała ziemię pod Józefem Stalinem. 

Nie można dodać regionów Donieck i Ługańsk. 

Ponadto na południowym wschodzie Ukrainy rozpoczęła się wojna domowa. 

Rozpoczęło się ludobójstwo rosyjskiej ludności Donbasu. 

Wielu patriotów zaczęło domagać się, aby Władimir Putin sprowadził wojska na terytorium Ukrainy. Angażować się w konflikt zbrojny, w którym po prostu wyglądać agresora, bez sojuszników, bez ostatecznego celu, z perspektywą błyskawicznych trudności wewnętrznych - nie musi być idiotą, nie rozsądna polityka.

 Nie potrzebujemy takiej potrzeby. 

Nie potrzebujemy wojny. 

Opóźnienie konfliktu tylko nas wzmacnia. 

Ale ludzie umierają w Donbasie. 

A potem rosyjskie przywództwo stoi przed wyborem: złą decyzją lub bardzo złą.

 Setki zginą lub setki tysięcy, a nawet miliony, zginą.

 To straszny wybór, ale to jest prawdziwa polityka.

Rosja pomaga Noworosji-Ukrainie pozbyć się faszystów i przeprowadzić debatę polityczną, albo sama angażuje się w konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Rola "niewiarygodnego" w scenariuszu zachodnim w tej geopolitycznej bitwie jest środkiem do podżegania ognia, by zdestabilizować Rosję.

Oprócz pożaru na Ukrainie Rosja musiała walczyć z międzynarodowym terroryzmem na Bliskim Wschodzie. 

30 września 2015 r. Rada Federacji Rosyjskiej jednomyślnie zatwierdziła wniosek rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o wykorzystanie krajowych sił zbrojnych poza jego terytorium.

 To rozwiązanie może rozpocząć działanie powietrza i kosmicznych sił (VKS) Federacji Rosyjskiej wobec grupy terrorystycznej „Islamic State” i „Dzhebhat en-Nusra” (zakazane w Rosji) w Syrii na prośbę prezydenta Baszara al-Assada. 

W tym czasie w Iraku i Syrii przez prawie rok koalicja tworzona pod auspicjami Stanów Zjednoczonych bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgody Damaszku była w stanie wojny. Jednak ofensywa IG nadal trwała. 

W rzeczywistości terroryści, nieco wciśnięci w Irak, skupili się na Syrii. 

Do maja 2015 r. IG kontrolowało około 50% terytorium Syrii i uzyskało dostęp do głównej drogi do Damaszku.

 Jak dziwne okazuje się, że jedyne supermocarstwo z nieograniczonymi zasobami nie może pokonać terrorystów.

 Konieczne jest zrozumienie, że IGIL / DAIS jest produktem anglo-amerykańskich służb specjalnych, narzędziem do tworzenia chaosu i ponownego formatowania całego regionu. 

Jest to rodzaj zbiorowego Hitlera, którego zadaniem jest tworzenie problemów dla odradzającej się Rosji i rozwijających się Chin. 

Wcześniej próba rozwiązania kwestii rosyjskiej wymagała władzy całej hitlerowskiej Unii Europejskiej

. Teraz inne czasy i inne metody, przeciwko energii nuklearnej, nie można wyrzucić wielomilionowej armii.

 W związku z tym nasi geopolityczni "partnerzy" postanowili, poprzez zamachy stanu w krajach północnej Afryki (Tunezja, Egipt w Libii), stworzyć bezpostaciowe quasi-państwo o nazwie IGIL / DAIS.

 Ponadto planowano posunąć naprzód terrorystów na Bliskim Wschodzie iw Azji Środkowej.

 A potem rzucaj chaos na Rosję przez Kaukaz i Kazachstan. 

Przeciw takiemu quasi-państwu, które nie ma kapitału, nie użyjecie broni nuklearnej. IGIL może również naciskać na Chiny i straszyć zachodniego filistyńczyka nową organizacją terrorystyczną. 

Ale nie wszystko, co poczęło, ożywa: w Egipcie nastąpił zamach stanu, aw Syrii interwencja Rosji nie pozwoliła terrorystom na pokonanie syryjskiej armii. 

W ciągu roku, podczas operacji, rosyjskie lotnictwo wyprodukowało ponad 10 000 lotów, które trafiły 30 000 celów wroga. T

erytorium kontrolowane przez IG zostało zmniejszone o 20%.

 Zginęło około 5000 bojowników.

 Przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa wojska syryjskie wyzwoliły około 500 osiedli, z których 25 należy do dużych miast. 

Ponadto terroryści ponieśli ogromne straty gospodarcze. 

Oprócz zajęcia się kwestiami syryjskimi, rosyjskie siły zbrojne zapewniły sobie możliwość zweryfikowania szkolenia i spójności działań personelu, uzyskania nieocenionego doświadczenia w walce i przetestowania nowych rodzajów broni.

Sukcesy dyplomatyczne i militarne Rosji irytują naszych zachodnich partnerów i wewnętrznych wrogów. 

Ci wrogowie założyli maski mężów stanu, liberalnych działaczy na rzecz praw człowieka i hurra-patriotów.

 Lwia część zdradzieckiej części elity, która osiadła we wszystkich stanach elity państwowej, wspiera prezydenta słowami, ale w praktyce otwarcie sabotuje wszystkie jego dekrety. 

Są bardzo niebezpieczni, ponieważ budują z siebie rosyjskich patriotów-mężów stanu.

 Najgorzej dla Rosji są liberałowie i działacze na rzecz praw człowieka, którzy mówią, co myślą. Otwarcie przeciwstawiają się zakazowi propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich, przeciwko zbrojeniu armii, przeciwko aneksji Krymu.

 Liberałowie uważają, że dzisiejsza Rosja musi pilnie poddać się w obliczu humanistycznego Zachodu, zacznijcie pokutować i zapłacić odszkodowania za sowiecką przeszłość. 

To znaczy, aby zacząć robić to, czego nasi zachodni partnerzy wymagają od nas: żałować, płacić, płacić i żałować!

 Liberałom nie podoba się stopniowe ożywienie naszego państwa, a Rosja i sami Rosjanie są z nich zdegustowani.

 Zastanawiam się, dlaczego liberałowie nienawidzą Rosji tak bardzo, wszyscy Rosjanie?

 (...)

. Dla liberałów i obrońców praw człowieka Władimir Putin jest największym wrogiem, ponieważ pozbawił ją przyjemności rozważania, w jaki sposób Rosja wije się w agonii śmierci. 

W końcu to, co Putin otrzymał od Jelcyna, zgodnie z ich kalkulacjami, miało doprowadzić do autodestrukcji w możliwie najkrótszym czasie.

 I chociaż Putin, wchodząc w tego "liberalnego węża" pod pozorem "własnego", nie mógł pokazać swojej istoty, nie dotknęli go.

 I dopiero wtedy, gdy zobaczył w nim "cień Stalina", podnieśli powszechny okrzyk na temat: "Krwawy Putin jest drugim Stalinem".

 Nadążyć z liberałami, naszych patriotów, którzy wierzą, że Władimir Władimirowicz nie jest w stanie prawidłowo zarządzać krajem, że nie mają wystarczająco dużo siły woli, aby szybko przywrócić porządek w kraju, na przykład, rośliny, Anatolija Czubajsa.

 Może nasi patrioci nie wiedzą, że Czubajs jest pełnomocnikiem reprezentującym światowych bankierów i nie można go dotknąć. 

Aby wyjaśnić, okazać się bezużytecznym: dla wiwatów-patriotów Putin był, jest i będzie wrogiem numer 1, który powoli przygotowuje Rosję do zniszczenia. 

W przeciwieństwie do patriotów hurra, w czasach demokracji większość ludzi zaczyna widzieć. Wielu ludzi dowiaduje się prawdy o Józefie Stalinie, a liczba osób, które są dla niego pozytywne, rośnie z każdym rokiem. 

Ludzie poznają prawdę o lichwie, dotacjach, prywatyzacji lat 90-tych.

 Odpowiedni obywatele negatywnie oceniają Jelcyna, Czubajsa, Gajdara, Niemcowa i innych liberalnych zdrajców. przez lata demokracji większość ludzi zaczyna widzieć. 

 

Polityka jest sztuką tego, co możliwe, więc Władimir Putin nie może szybko złamać kolonialnych więzi Rosji. 

Mieszkańcy miast często spekulują, jak i co robić, ale nie mają wszystkich potrzebnych informacji. Nie jest łatwo iść przeciwko biblijnym "pasterzom". 

W końcu kapitalizm i piramida to ich zasady. 

Mają jasne plany przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. 

Mają zdolność przeprowadzania błyskawicznego strajku skalpela (weź co najmniej zatrucie Józefa Stalina). 

A co najważniejsze, wciąż mają działający "amerykański sen", czyli wspaniałe marzenie o gratulacji kosztem innych.

 Możemy założyć, że Władimir Putin ma jasną strategię: 

Rosja musi się wzmocnić po niszczycielskich latach 90. i czekać, aż załamie się światowy system kapitalistyczny. 

Światowy kapitalizm jest skazany na zagładę, ponieważ opiera się na tworzeniu pieniędzy z powietrza, to znaczy na przewrotnych zasadach. 

A co najważniejsze, niezbędnym warunkiem rentowności kapitalizmu jest dostępność nowych rynków.

 Światowy kapitalizm musiał się rozpaść w latach 90., ale uratował go demontaż systemu socjalistycznego. 

W 1991 r. Zachód połknął kraje obozu socjalistycznego i dzięki temu przetrwał ćwierć wieku. 

Teraz nie ma nikogo. 

Na planecie nie ma "białych plam", nie ma nowych rynków.

 Ta rzeczywistość została zrozumiana przez wielu ekonomistów. 

Wobec braku możliwości ekspansji gospodarczej, jako czynnika determinującego koniec kapitalistycznego rozwoju, już w 1776 Adam Smith (praca "Badanie natury i przyczyn bogactwa narodów"). 

Ratowanie światowego kapitalizmu za pomocą piramidy długów może jedynie wznowić system, uruchamiając na szeroką skalę wojnę nienuklearną.

 Ale Władimir Władimirowicz nie poddaje się prowokacji.

Po załamaniu się światowego systemu finansowego i "amerykańskiego snu", międzynarodowa organizacja finansowa nie zamierza dokonywać autodestrukcji. 

Będzie próbował narzucić ludzkości nowy porządek świata z rządem światowym, jedną religią, wspólną walutą. 

Aby zbudować światowy pseudosocjalizm oparty na naukach Karola Marksa.

 Zredukuj populację Ziemi kilka razy.

 Zniszcz instytucję rodziny przy pomocy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. 

Zamień planetę w jeden elektroniczny obóz koncentracyjny, w którym każda osoba od urodzenia będzie wbijała się w ciało chipa, co zastąpi paszport, kartę kredytową, numer TIN, prawo jazdy. Działać na biblijnym podręcznika szkoleniowego: „I sprawia, że ​​wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolny i obligacji, otrzymują znamię na własną rękę lub na czołach prawą ręką, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, ponadto kto ma ten znak, imię bestii lub numer jego imienia. " (Objawienie Jana Teologa, rozdział 13, werset 16-18). 

Tylko u bankierów światowych celem jest, aby wszyscy ludzie na Ziemi tępych konsumentów: bez krytycznego myślenia, bez rodziny i plemienia, bez sumienia i honoru, bez płci (dzisiejszy człowiek uważa się za mężczyznę, a jutro za kobietę ).

 Idealne społeczeństwo dla finansistów nie jest demokracją, lecz indyjskim faszyzmem ze sztywną separacją kastową, w której każda osoba zna swoje miejsce od urodzenia i nie udaje więcej.

Pomimo potęgi światowej oligarchii, ich plany się nie spełnią. 

Czas biblijnych "pasterzy" i koncepcja biblijna dobiegają końca. 

(...)

 Moc biblijnych koncepcji załamie się tylko wtedy, gdy rosyjska oferta da światu nowy model życia układ, który powinien zawierać sprawiedliwości, duchowość, tradycyjne wartości rodzinne, życie w zgodzie z naturą, to znaczy wszystko co  najlepsze, co jest nieodłączne od narodu rosyjskiego.


 

 

 

 

 
 

KOMENTARZE

 • Pełna zgoda i 5*
  ale nie za bardzo rozumiem rzucone mimochodem sformułowanie "watykanofile" - jeśli jestem rzymskim katolikiem, to czy jestem tym samym 'watykanofilem'?

  pozdrawiam
 • @MacGregor 17:23:45
  Watykanofil nie jest rzucone mimochodem, ale konsekwencją odpowiedzi słyszanej j od rzymskiego katolika.
  Pytanie brzmiało: jak się zachowasz, gdy staniesz przed wyborem lojalności wobec papiestwa a państwa polskiego?
  Mój rozmówca wskazał na podporządkowanie się wytycznym papieskim...

  O tym "czy jestem tym samym 'watykanofilem" rozstrzyga Twój wybór.
 • Prześladowanie Cerkwii
  Chruszczow wznowił masowe prześladowania Cerkwii, zaprzestane w czasie wojny.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031