Gorące tematy: Powstanie Warszawskie Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
868 postów 3673 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Bardzo, ale to bardzo nieortodoksyjna geneza Wielkiej Nocy.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bojącym się "piekielnych ogni"zalecam nie czytanie.

 

 

Wizerunek Matki Ljelich z Dzieckiem nad Jeziorem Inle, starożytny Bagan Miyanmar/Birma,

 Ojczyzna Kupały, pamiętanego tam jako Gopala jest naturalnym tworem,

 pejzażem znanym od niezliczonych tysięcy lat 

 

 

Poniżej obszerne fragmenty materiału ukazującego w innym świetle istotę święta Wielkiej Nocy.

Starożytność tych uroczystości jednoznacznie przesuwa ich początek na czasy przedchrześcijańskie.

Czy autor , Stanisław Kabaciński z Adelaidy, ma rację?

Czytelnikom zostawiam trud znalezienia własnej odpowiedzi.

Ze swojej strony dodam, że warto dłużej przyjrzeć się przytoczonym argumentom .

Całość materiału pod linkiem 

http://www.poloneum.com/Easterp.htmlPochodzenie Święta Wielkiej Nocy i jego nazwy


Wielkanoc jest świętem tak starym jak sama ludzkość, obchodzonym przez ludzi we wszystkich bez wyjątku kulturach,

 i to od samego ich zarania. 


Naturalnie, tak wielkie święto mocno osadzone w tradycji każdego ludu, przyciągnęło wszystkie późniejsze ruchy religijne, 

które narzucały swoje specyficzne znaczenia i przypisywały mu swoje sagi, jednak faktem jest, że oryginalne tło przebija wyraźnie przez wszystkie z nich, pomimo zmiennej retoryki.


Przykładem jest kultura polska, która na tysiące lat przed chrześcijaństwem nadała temu wydarzeniu unikalną nazwę - Wielkanoc- oznaczające oczywiście 'wielką noc', ale jednocześnie będącą przydomkiem starożytnej wielkopolskiej bogini-gigantki imieniem 'Wielka Noc', po staropolsku 'Wielika Nicz/Nycz', 

'Wielga Nieża', z Pol Ljelich, znanych tam również jako Polan, którzy na JEJ cześć nadali swojej stolicy nazwę K Nieżno, wymawiane dziś Gniezno, co dosłownie znaczy Do Nieży,

 i będące domem przywódców tytułowanych od JEJ imienia

 K Niazie, z czego powstały później tytuły K Nights, K Nehten itp., oznaczające 'Nobliwi','Rycerze' itp. w innych kulturach.


Nb., tylko nieliczni w Europie zdają sobie sprawę,

 że od staropolskiego przymiotnika Wielgie, pochodzi łaciński zapis Belgae, czyli dosł. Giganci, nazwa dzisiejszej Belgii,

 co świadczy o tym, że 'Wielka Noc' znana była wszystkim plemionom również w tej części świata.


Podobne ślady znajdujemy np. w języku angielskim, w którym Easter (wym. ister) od 'isz Tar' = 'z Pie Czary', czyli 'z Podziemia' (łac. 'Abyss') jest jednym z wielu przydomków tej samej bogini-gigantki, Zbawicielki rodzaju ludzkiego, po rosyjsku Paschy.


Natomiast nazwa w języku rosyjskim, Pascha, podkreśla jeszcze inny wątek, bowiem łacińskie brzmienie znaczy 'Przejście, Przeminięcie', zwracając uwagę na konkretny powód zejścia do podziemi naszej Niebianki 'Wielkiej Nocy', angielskojęzycznej Easter.


Łatwo zauważyć, że cały ceremoniał wielkanocny podkreśla wagę stabilnego klimatu dla wszystkiego co żywe, i wskazuje na niezwykle intrygujące wątki, przebijające przez interpretacje religijne. 


Zwłaszcza te nie powinny nas mylić, ponieważ święto to jest w agendzie wszystkich kultów na naszej planecie, a ich bezstronna analiza wykazuje jednoznacznie, iż mają one ścisły związek z jakimś ponadczasowym Epokowym Wydarzeniem natury kosmicznej z zamierzchłej przeszłości, tak wielkim, że wywarło ono swe piętno na rozwoju całej ludzkości i jest aktualne po dziś dzień.O jakie to Epokowe Wydarzenie chodzi?W celu udzielenia

rzeczowej odpowiedzi na to

pytanie, musimy najpierw zapoznać się, choćby w

największym skrócie, z obecnym stanem wiedzy o Wszechświecie.


Według podwójnego noblisty Profesora Hannesa Alfvena i jego szkoły naukowej Elektrycznego Wszechświata, centra galaktyk są

gigantycznymi generatorami silnego pola

elektromagnetycznego (EM). 


Nie inaczej jest z naszą Drogą Mleczną.

 

Centrum Galaktyki emituje małe fale EM w cyklach 11-letnich,

większe w 5-6 tysiącletnich oraz "superfale" w dłuższych okresach.Elektryczność Słońca jest regularnie indukcyjnie pobudzana przez elektryczność naszej Galaktyki. 


Odbywa się to okresowo i przejawia w wielu frekwencjach fal EM, co odzwierciedlone jest w 11-letnich cyklach aktywności Słońca,

 a co kilka tysięcy lat przejawia się na Ziemi i innych planetach 

w formie Globalnych Efektów Elektrycznych (GEE). 


W kulturach Lewantu GEE jest uwiecznione pod nazwą Pesach, Pascha dosł. Przejście, Przemijanie, ponieważ pomimo jego cyklicznego i apokaliptycznego charakteru, jest to zjawisko przejściowe, jak każda pogoda, kosmiczna też. 


Pascha zawiera w swej treści jednak bardzo potrzebny ludziom w tym okresie optymizm, że po burzy będzie znowu słońce i pogoda.

 

Dokładnie taka jest fizyka owej groźnej dla życia pogody kosmicznej w całym Wszechświecie.


 Im szybciej sobie to uzmysłowimy i przyjmiemy do naszej zbiorowej świadomości, tym lepiej dla nas.


Energia elektryczna Słońca jest regularnie indukowana przez elektryczność naszej Galaktyki. 


W wyniku tego, nasze Słońce zamienia się w fajerwerk elektrycznych prądów tak silnych, że docierają one do wszystkich planet Układu Słonecznego, na których wywołują GEE.


W tej dekadzie zarejestrowany został 10-krotnie większy poziom ładunków elektrycznych w Układzie Słonecznym, co wywiera bezpośrednio odczuwalny wpływ na zachowanie Słońca i planet. 


Klimat na Ziemi reaguje adekwatnie do tej zmiany, która jest notorycznie i mylnie interpretowana przez obecnie  naukę,

 jako tzw. "globalne ocieplenie" rzekomo spowodowane aktywnością człowieka. 


Jest oczywiste, że nasza nieświadoma PRAWDY cywilizacja oddziałuje negatywnie na tę planetę, to jednak nie powód, by mylić to z całkowicie niezależnymi od naszych zachowań zjawiskami 

z zakresu fizyki Kosmosu.


 Po ostatnim ognistym GEE, które wystąpiło 13750 lat temu,

biosfera Ziemi została niemal doszczętnie zniszczona i na 90 lat zapadła Wielka Noc.


Ludzka cywilizacja podniosła się po tym upadku dopiero po kilku tysiącach lat dzięki Wielkiejnocy z Pol Ljelich

 


GEE powstaje na powierzchni Ziemi, kiedy piorun dociera do naszej planety ze Słońca ,analogicznie zachowują się elektrycznie naładowane kule w laboratorium (poniżej)


Okołobiegunowe zorze polarne są jedynym widocznym efektem istnienia normalnie niewidzialnego dla ludzkiego oka pola elektromagnetycznego Ziemi.
Tak, makabryczne to odkrycie być może, ale w rzeczy samej, właśnie lepiej jest o tym wiedzieć, bo wtedy do ludzkości dotrze wreszcie, że należy liczyć na samych siebie, nie oglądając się na niczyją "pomoc z zewnątrz", która nie nadejdzie, ponieważ już została nam udzielona w postaci Dziewięcioksiągu PRAWDY, wręczonego nam przez Rodzeństwo Tarę, o Której jest ten artykuł, 

i Dadźboga, z Pol Ljelich.I dokładnie

takie jest przesłanie

zakodowane w Wielkanocy:

wszyscy razem i każde z nas z

osobna musimy sobie przyswoić

wiedzę, że bezpieczne życie bywa

możliwe w całym Kosmosie wokół

planet i na ich powierzchniach li

tylko w krótkich cyklach, a na

dłuższą metę jest bardzo

niebezpieczne.
W tym kontekście widać wyraźnie, że Wielkanoc zawsze była, jest

 i pozostanie przypomnieniem dla nas i dla przyszłych pokoleń 

o gwałtownej naturze Kosmosu i o tym, że zawsze nadchodzi kolejne ... GEE, niosące szok i przerażenie!

 

Na podstawie  danych, uzyskanych z próbek promieniowania kosmicznego pobranych z 2 km warstwy skorupy lodowej Antarktydy, można więc zalożyć, że GEE występuje na Ziemi średnio co ok. 5000 lat.


 Przy czym zdarzały się takie okresy, kiedy w ciągu 20000 lat nie wystąpił ani jeden GEE, jak również i takie, kiedy w ciągu niespełna 33 tysięcy lat wystąpiło w sumie 9 takich burz kosmicznych, co daje średnią 3,6 tysiąca lat, idealnie zgodną z jednostką czasu SAR=3600 lat, co w sumeryjskim systemie sześćdziesiątkowym jest odpowiednikiem naszego millenium.


 Można powiedzieć, że był to rodzaj "naturalnego millenium", który był nie tylko miarą czasu, ale przede wszystkim, co o wiele bardziej istotne, okresem cyklu przebiegów GEE, co ukazuje Sumeryjska Lista Władców.


Warto tu zauważyć, że Budda radził nie planować cywilizacji na dłużej niż 5000 lat i w świetle tej statystyki ta liczba ma pełne racjonalne uzasadnienie.


 GEE nie następują z regularnością zegara, a interwały między nimi mogą być krótsze lub dłuższe, od kilkuset do nawet 20 tysięcy

 i więcej lat. 


Nie ułatwia to życia badaczom próbującym wychwycić regułę

 i przewidzieć precyzyjnie wystąpienie kolejnej 'Wielkiej Nocy', 

ale za to pokazuje jasno, że celem naczelnym globalnej polityki całej naszej cywilizacji powinna być powszechna mobilizacja ludzkości do wykorzystania "momentów ciszy kosmicznej" dla lepszego przygotowania się na odparcie kolejnych ataków GEE. 


Od swych prapoczątków Wedyzm głosi tę właśnie podstawową PRAWDĘ, że przed ludzkością nie stoi żadne poważniejsze zadanie. 


Niestety, historia uczy, że nauka ta jest zawsze zamieniana w religię, co deprecjonuje ten ponadczasowy przekaz naszych szlachetnych Praprzodków Pol Ljelich, ale co najgorsze, ustawia nas na równi pochyłej ku kolejnej zagładzie.


Gigantyczne wyładowania elektryczne, to tylko część objawów GEE. 


Elektryczność Słońca pobudza jednocześnie do akcji wszystkie wulkany, a w niektórych bardziej drastycznych scenariuszach GEE, temperatura piorunów słonecznych powodowała gwałtowne topnienie lodów na biegunach, bądź spalenie atmosfery! 


Następowały po nich doszczętne zniszczenia na powierzchni oraz całkowite ciemności trwające nawet do stu lat, jak wykryto w przekroju lodu Arktyki.


 Spowodowane to było obecnością mieszaniny gazów i popiołów wulkanicznych, oraz pary wodnej w atmosferze, sprawiając, że jej właściwości fizyko-chemiczne były w tym czasie zabójcze dla biosfery w dłuższej perspektywie i do dziś nie wiadomo na pewno, czy atmosfery planet mają zdolności samooczyszczania się i przystosowywania do przydatności dla biosfery, czy też wymaga to ingerencji technologii geoinżynieryjnych zastosowanych przez istoty inteligentne.Żywy ogień z nieba, a zaraz potem... ciemność - długa i złowroga

Wielka Noc!


Dokładnie tak to opisywali starożytni Pol Ljeli - "Ogień nadszedł z niebios"! 


W minutach po uderzeniu słonecznego pioruna nastąpiły ciemności choć oko wykol, a jedyne możliwe do wykrycia pasemko błękitnego nieba odsłaniało się stopniowo tylko nad równikiem.


 W wielu starożytnych kulturach Wielkanoc jest opisywana jako czas, kiedy "Wielka Noc się skończyła". 


My Polacy dobrze o tym wiemy, ponieważ w języku polskim Wielkanoc jest nazwą, która nie uległa zmianie nawet po rewolucji w 966-ym roku, nie pamiętamy tylko wcale, że jest to również wspomnienie o 'Gigantce Nyja/Nycz/Nieża/Nicz/Nike/Noc', 

Bogini z rodu Pol Ljelich


Wówczas, 13750 lat temu, jak odkryli to geolodzy, runął cały ekosystem. 


Najintensywniejsze trzęsienia ziemi, gigantyczne tsunami i wściekłe tornada rozpoczęły swój nienawistny wszystkiemu co żywe spektakl.

 

Wybuchy wulkanów, tornada, gigantyczne pioruny, trzęsienia ziemi, powodzie - wszystko to jednocześnie...


Nasza planeta ucierpiała straszliwe straty w życiu, głównie

 z powodu promieniowania kosmicznego, czasem kompletnego braku powietrza do oddychania, ponieważ miejscami mogło w ogóle nie być atmosfery(!), a jej ewentualne pozostałości były całkowicie skażone spalinami i gazami z licznych, jednocześnie następujących erupcji wulkanicznych. 


Złowroga długa noc trwała nieprzerwanie przez prawie wiek, jak zostało to potwierdzone przez geologów, którzy stwierdzili czarny lód w próbkach pobranych z pokrywy lodowej Arktyki (wykres powyżej) na głębokości odpowiadającej dokładnie pamiętnemu czasowi ostatniej Wielkiej Nocy.

 

Wysoko rozwinięte cywilizacje w jednej chwili zredukowane bywały do porażonych przerażeniem i walczących o przetrwanie rozbitków, których nagle głównym zajęciem było zbieractwo i myślistwo i życie z dnia na dzień. 


Oto jaki był, w najlepszym przypadku, scenariusz po nastaniu Wielkiej Nocy. 


O tymże więc wydarzeniu miała nam przypominać Wielkanoc, 

za pomocą symboli takich jak np. jedzenie ryb, jedyne nieskażone źródło protein na ogarniętej kataklizmem powierzchni planety.

Niestety, na przestrzeni dziejów, religie przetłumaczyły je dla swych doraźnych potrzeb i ostatecznie gruntownie pozmieniały znaczenie tego przesłania.

 

Scenariusze tych wydarzeń są zawsze różne - mogą one być połączone z ogromnymi erupcjami wulkanicznymi w następstwie ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej, tym samym powodując mega-tsunami, ale może również ulec spaleniu cały tlen 

w atmosferze lub faktycznie może ona zostać cała płonąca oderwana od powierzchni planety, przekształcona w kulę ognia wirującą w przestrzeni kosmicznej. 


Żadnego z tych zdarzeń nie można przewidzieć, a trwają one zaledwie kilka minut, pozostawiając szkody na wieki.


 Starożytne przekazy Pol Ljelich mówią, że planeta Wenus płonęła jak pochodnia długo po kontakcie z elektryczną 'włócznią' ze Słońca. 


Wówczas było to interpretowane jako walka bogów o swoje planety.


99.99% kraterów na Księżycu to ślady po uderzeniach słonecznych piorunów. 


Ich niezwykle gęste skupienie wokół jego biegunów to anomalia wg błędnej fizyki newtonowskiej, a jest przewidziane i szczegółowo opisane przez Teorię Elektrycznego Wszechświata.

 

 


Co nastąpiło po ostatnim katakliźmie GEE?

 


Według Pol Ljelich, co potwierdzają starożytni

Sumerzy, po ustąpieniu ostatniej Wielkiej Nocy klimat

ustabilizował się i jedna z Pol Ljelich, imieniem Inanna, czyli

Umiłowana Ana, Głównego Boga, podjęła się odbudowy ludzkiej

cywilizacji. 


Jako pierwsza z Pol Ljelich wyszła do ludzi z bezpiecznego

podziemia Tar i dawała przykład jak nieść tak bardzo potrzebną im pomoc i zaprowadzać ład w panującym wszędzie chaosie. 


Inanna musiała być w swej posłudze autentyczna, a Jej sława bardzo zasłużona, skoro jak nikt inny w historii, na zawsze

odcisnęła się w ludzkiej pamięci jako Pogromczyni Niebios

 i Zwiastunka Wiosny czczona jako WIELKANOC.

 

O Wielkim Czynie Wielkiej Nocy


Bogini Wielga Nycz była nadzwyczajnie popularna i miała mnóstwo przydomków. 


Wielga Nycz to zapomniany już staropolski akcent, a niegdyś w powszechnym użyciu. 


Późniejsza Wielka Noc, najbardziej znana była jako Isztar, przydomek nadany Jej w Lewancie, ponieważ tam wyszła z 'Podziemia', czyli 'z Taru' (region na Kaukazie), co brzmiało 'iż Tar', znacząc dosł. 'Ta z Taru' lub 'z Tarii'.


 Podtrzymywały tę tradycję wszystkie okoliczne kultury, w których funkcjonowała również jako Asztara, Asztarte, Estera, Starka, Tara, Carina, Caryca itp.


Ponieważ każdy naród zawdzięczał Wielgiej Nyczy swe istnienie, 

a pragnął wielbić Ją na swój sposób, przyjmowano więc nie tylko własną wersję Jej imienia, ale i zdarzeń. 


Bywało też, że słynne kobiety czuły się do tego stopnia Jej uosobieniem, że ogłaszały to publicznie jako fakt, iż są Jej wcieleniem i przechodziły do historii swoich narodów jako ta pierwsza i najważniejsza z Bogiń.


Ze względu na okazane wielkie serce wszystkim swoim małym podopiecznym oraz stan panieński, nazywali ją oni również łagodna, piękna, miła, niczyja, co słychać w językach świata,

 np. w rosyjskim nieżnaja, niczja, w angielskim nice, a po grecku nikaia. 


Stąd nazwy Nicea, Nycz, Nyja, Nieża, Śnieżka, czyli 'od Nieży',

 albo znicz, 'od Niczy', itp. 


W Helladzie znana była też jako Nike, czyli Zwyciężczyni Gigantycznej Nocy (czyli ciemności spowodowanych przez GEE), jednak Jej głównym uosobieniem była tam pierwsza bogini w mitologii, Nyx, córka Chaosa, której imię stało się synonimem takich słów jak 'noc' i 'nic'. 


Wraz z Bogiem Erebusem dała Ona początek rodzinie gigantów na Ziemi, konkretnie poprzez swojego wnuka Urana, dosł. Pana Ogrodu Niebiańskiego, który począł Tytanów, dosł. Dzieci Niebios, czyli Świetną Młodzież Z Nieba, co w Starej Polszczyźnie brzmiało, jak już wspomnieliśmy powyżej, PolLjeli.


Imię Nyx, czyli Nycz, Noc, ostatecznie stało się nazwą świąt Wielkiej Nocy. 


Wielkanoc miała wiele miejsc kultu, m.in. w lokalizacjach, które w nazwie zawierają lub niegdyś zawierały rdzeń 'nież', takich jak Gniezno, starożytna stolica Polski, Nicea (zlatynizowane od Nyczia), Neapol (czyli Nyja Polis), Nisz, miejsce urodzin Konstantyna Wielkiego, Nysa, czy Góra Śnieżka. 


Zasłynęła Ona również z powodu swej nadzwyczajnej dzielności, którą wykazała się w czarnej godzinie ludzkiego rodzaju, za co została unieśmiertelniona poprzez imię Nike, Niezwyciężona (Nike - zhellenizowane od pierwotnego Nycz), w znaczeniu Ta, Która Pokonała Wielką Noc! 


Za ten sam czyn została nazwana Pascha, czyli po ros. Ta, Która Zabezpieczyła.


Inanna vel Isztar vel Tara vel Nyja vel Nike vel Nycz vel Wielka Noc, przez co najmniej następne 5000 lat pozostawała największym bóstwem czczonym na terenach od dzisiejszego Magrebu po Indie.


 Podziemia Tartaru na Kaukazie, dziś dzielnica Azerbejdżanu, znane były powszechnie w starożytności, bowiem znaleźli tam schronienie w czasie ostatniego GEE ci z Pol Ljelich, którzy, na czele z Isztar, zainicjowali rozwój cywilizacji w Mezopotamii pod egidą libańskiego Harsagu, w oparciu o zasoby Imperium Niebiańskiego PolLjelich, czyli Elam/Iran, czyli Persję, Indię, Chiny itd. zwane razem Wielką Tartarią 


Tartarią rządzili namiestnicy Tary/Nieży zwani od JEJ imienia Carami lub Kniaziami. 


Herbem Wielkiej Tartarii była sowa, ptak symbolizujący mądrość Isztar, a herbem Jej namiestników był gryf, symbole do dziś żywe 

w kulturach całego świata.


W czasie klimatycznego spokoju Podziemia Tar służyły jako więzienie dla niesubordynowanych członków Niebiańskiej Rodziny gigantów, stąd nazwy 'Tar' i 'Tartar' w mitologii to synonimy 'Piekła'. 


W późniejszym okresie starożytni Grecy mianem Tar określali rejon obejmujący dzisiejszy Kaukaz, a potem Turcję i Tartarię, czyli całą Azję Centralną. 


Jego mieszkańców zwano Taroi lub Traki, czyli po naszemu Trojanie, a później Tracy i Turcy. 


Stolicą była oczywiście wielka metropolia Taroja, a dzisiejszy Istanbul, po azjatyckiej stronie Bosforu znana powszechnie jako legendarna Troja. 


Starożytni Grecy znali Nike z miejsca Jej największego kultu na wyspie Samotrace (Niezawisła Tracja), centrum późniejszej Tracji, północnej dzielnicy Grecji.


 W Azerbejdżanie i Iranie czczą Ją w mieście Jej imienia, Astara, które nb z tego powodu musiało być podzielone między te dwa państwa.

 

Z czasem nazwa kraju rodzinnego Isztar objęła obszar całej Centralnej Azji, który pod rządami potomków Pol Ljelich, zwanych w Indii Riszi (współcześni Rosjanie), stał się słynną Tartarią, największym państwem na Ziemi, od której wzięli swą nazwę np. Tatarzy.Na cześć imienia Isztar wszyscy władcy Tartarii obierają tytuł Car, Caryca, a pierwszą preferencją do tronu mają tam zawsze kobiety. Z tym rdzeniem wiąże się też dawne brzmienie wyrazu złoto, który we wszystkich wiodących kulturach starożytności brzmiał sar, 

od czego pochodzi staropolska nazwa Słońca Swar, 

a stąd skwar, żar i in.


Chociaż Boska Isztar przebywała w kraju zwanym Tar, czy też Taria, tylko z konieczności, by przeżyć GEE, to jednak dzięki swym dokonaniom okryła Tarię wiekuistą sławą, a sama stała się prawdziwie nieśmiertelna również dlatego, że jej wyjątkowy garnitur genów objawia się u niektórych kobiet niezwykle hojnie po dziś dzień. 


Jej sława trwa poprzez święto obchodzone dorocznie przez wszystkie kultury naszej planety, zawsze pod jednym z jej przydomków, jak np. Wielka Noc w całej Europie Centralnej, czy Easter (wym. ang. 'ister'), czyli Isztar, Inanna z Podziemi, 

w kulturach Indoeuropejskich.


Zaiste wspaniała to pamiątka faktu, że ta Wspaniała Pani pomogła ludziom przeżyć koszmar tego czasu, jaki nastąpił po końcu świata 13750 lat temu, a później jeszcze co najmniej jedno GEE o mniejszym nasileniu. 


W polskiej nazwie tego echa Jej imienia, w przeciwieństwie do jego np. anglojęzycznej wersji "Easter", nikt się już dziś nawet tego nie domyśla. 

 


 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  DK
 • Ciekawa baśń.
  Właściwie fantazy. I o ile tak się do tego podchodzi. Bo jeśli inaczej, ja chciałbym podania źródeł pisanych.
 • @Wican 13:39:22...chciałbym podania źródeł pisanych....
  Sprzed ilu tysięcy lat?
 • cd.
  S.Kabaciński wykonał pracę interdyscyplinarną.
  Lingwistyka, fizyka, historia , etnografia i doszedł do takich wniosków.

  Przeczytaj co w wikopedi napisane jest np. o wspomnianym fizyku
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hannes_Alfv%C3%A9n

  Mimo nagrody Nobla był przemilczany przez "oficjalnych" naukowców.
  Dlaczego?
  Bo im sie sprzeciwiał!
 • @Zbigniew Jacniacki 13:43:39
  A czemu nie? Wielkie cywilizacje potrafiły zostawiać źródła pisane: Chiny, Indie, Persja, Grecja, nawet Żydzi. Sprzed ilu? Na to nie ma żadnych źródeł pisanych. Po prostu, internet przyjmie wszystko. Każdą bzdurę. A odpowiadanie pytaniem na pytanie to chyba zwyczaj żydowski.
 • @Zbigniew Jacniacki 13:48:54
  Nie rozśmieszaj mnie z wikipedią. Tam każdy może wszystko wcisnąć. Co tzn. praca interdyscyplinarna? Ma źródła pisane z fizyki? Z historii? A któraś z nauk pomocniczych? Ale źródła pisane,
  A jak dostał Nobla, to sam był oficjalnym naukowcem. Śmieszy mnie, robienie z systemowców, antysystemowców
 • @Wican 13:54:35...Wielkie cywilizacje potrafiły zostawiać źródła pisane: Chiny, Indie, Persja, Grecja, nawet Żydzi...
  I tam są właśnie zapisy, które bada Kabacinski
 • @Wican 13:56:28...A jak dostał Nobla, to sam był oficjalnym naukowcem. Śmieszy mnie, robienie z systemowców, antysystemowców....
  Nim dalej będziesz kpił, przeczytaj notatkę o tym naukowcu.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:01:56
  Niejeden systemowiec robił za antysystemowca. Nawet Kaczelnik przez lata pozował. Liczy się stan faktyczny. Dostał Nobla, czyli naukowiec oficjalny.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:00:31
  Zna chiński? Który dialekt? Sanksrykt i inne języki? Wątpię. Taka pisanina przypomina raczej Nostradamusa, a nie rzetelną naukę. Oczywiście, być może istniała jakaś prareligia naturalna, ale nie ma takiego umysłu, aby poznać źródła z wszystkich cywilizacji.
  Mnie np. bardzo interesuje Awesta. Interpretował ją?
 • Ja tam mam swoją prostszą interpretację Wielkiej Nocy.
  Wielkanoc to święto wiosny...odchodzi zima czyli "WIELKA NOC"
  Zimą są krótkie dni czyli panuje Wielka Noc.
  Wiosną Wielka Noc odchodzi an nadchodzi Wielki Dzień.

  Tak to musieli widzieć pradawni mieszkańcy półkuli północnej... i oczywiście na tym tle budować różne religijne interpretacje.
  W dawnych czasach religia była odpowiednikiem nauki, nauki jako takiej nie było (posługiwano się wiarą w określone zależności na świecie a nie dowodami).
  Dzisiaj nauka istnieje i religii jako takiej powinno już nie być jako sprzecznej z nauką... a jest co dowodzi ze nie wszyscy dzisiejsi ludzie są na poziomie naszej obecnej cywilizacji...wielu tkwi w średniowieczu... i jest im tam dobrze..
  tylko nienawidzą tych co podważają ich wiarę... czyli ludzi rozumnych..

  .
 • @Zbigniew Jacniacki 13:43:39
  "Sprzed ilu tysięcy lat?"

  Jeśli nie ma źródeł pisanych to w zasadzie zostaje tylko channeling...
  Albo badanie legend i naciąganie znaczeń poszczególnych słów.

  Mimo wszystko 5*

  Wesołych Świąt!
 • @Wican 13:39:22
  Nie upieraj się przy źródłach pisanych, bo wiele cywilizacji ich po prostu nie miało. Indianie w Kanadzie wygrali sprawę o odzyskanie terytorium na podstawie historii mówionej, która uważana była za legendę - o tym, że na ich terytorium 6 tysięcy lat temu wylała rzeka. Oczywiście uznano to za bzdurę, dopiero geologowie potwierdzili ten fakt. A teraz pokaż mi księgę, która przetrwała 6 a nawet 10 tysięcy lat, bo tak długo sięgała pamięć Indian amerykańskich.
 • @
  O naturalnych katastrofach najlepiej pisał Velikowsky ponad 60 lat temu ,
  w "zderzeniu światów " są próby wyjaśnienia szeregu mitów , legend czy tym bardziej
  przekazów ujętych w różnych religiach czyli autor korzysta z dostęnych i zachowanych
  konkretnych tekstów ( perskich , hinduskich , żydowskich , chińskich )
  a tutaj to chyba chodzi tylko o to by koniecznie wyróżnić jakieś słowiańskie aspekty
  by koniecznie zaznaczyć ,że mitologia słowiańska nie jest uboższa od innych
  a może nawet byliśmy prekursorami w tworzeniu mitów a wszyscy inni po nas to dopiero
  powtarzali :))))))))))
 • @All
  Znakiem naszych czasów jest to, że nauka zastąpiła wiarę. Obecnie wierzy się (nomen omen) tylko w naukę. Nauka ma coraz mniej wspólnego ze zdobywaniem wiedzy, jest po prostu nową wiarą. Kapłanami tej nowej wiary są "naukowcy", których hierarchię ustala się odgórnie (sztucznie), np. poprzez nadawanie tzw. "Nagród Nobla". Już dawno nobliści nic wielkiego i pożytecznego dla ludzkości nie wynaleźli (poza coraz bardziej sprawnymi systemami kontroli, wyzysku i ucisku), ale Nagrody wciąż się mnożą...
  Słowianie także nie pozostawili historycznych źródeł pisanych. Jak można wywnioskować po ich nazwie pochodzącej od wyrazu "słowo", ich źródłem wiedzy są przekazy ustne (słowne). Te przekazy nazywa się u nas często "legendami" i za zwyczaj lekceważy, choć, jak dowodzą współczesne odkrycia, opowiadają prawdziwe dzieje i historię, nieco tylko ubarwioną dla poprawienia komunikatywności przekazu.
  Słowianie, jak dowodzą badania genetyczne, to jeden z najstarszych ludów zamieszkujących Europę. Nie ma na to jednak zbyt wielu dowodów materialnych, bo swoją historię przekazywali ustnie, a swoją architekturę oparli o niezbyt trwały surowiec, czyli drewno. Nie oznacza to jednak tego, że była to historia nieistotna...
 • szczerze mówiąc wolę starą, dobrą opowieść o mistrzu Twardowskim na księżycu.
  przy okazji:

  stosujac etymologie bajeczne należy wykazywac choćby minimum zdrowego rozsądku:

  "Podtrzymywały tę tradycję wszystkie okoliczne kultury, w których funkcjonowała również jako Asztara, Asztarte, Estera, Starka, Tara, Carina, Caryca itp." - caryca to chyba forma żeńska od cara, a car pochodzi (podobnie jak niemiecki Kaiser) od imienia Juliusza CEZARA.

  Nie pamiętam, który z przedstawicieli Wielkiego Imperium Lechickiego wywodził nazwę Orleanu od słowiańskiego Orlego Gniazda (w istocie Civitas Aureliani albo Aurelianum)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031