Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
886 postów 3802 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Skrót dziejów politycznych naszych przodków.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Np. rozbiory dokonane zostały przez trzech zaborców, ale na polecenie jednego dysponenta. Jakiego? Papiestwa...

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hIHl7aqmuoI

 

                                                                      https://youtu.be/hIHl7aqmuoI

KOMENTARZE

 • Jeżeli się czujesz, jak:
  """Arkadiusz Duda
  11 miesięcy temu
  Długo miałem uczucie, że się duszę, że nie pasuję do tego świata... W końcu gdy odkrywam skąd pochodzę gdy poznaje słowiańskie cudowne korzenie czuję się tak jak gdybym wracał z dalekiej podróży. czuję coraz większy spokój oraz siłę czuję, że coś się zmienia Sława bracia to jest nasz czas przodkowie wzywają i chwała im za to !!!! """

  to odetchnij pełną piersią słuchając :

  https://youtu.be/TzHefdQ1FrM
 • Kto chciał rozbiorów Polski?
  "rozbiory dokonane zostały przez trzech zaborców, ale na polecenie jednego dysponenta. Jakiego? Papiestwa..."

  No i trafił Pan kulą w płot. Są dwa rodzaje historii, jedna oparta na zimnych faktach i logice, druga na dydaktycznej fantazji czyli Hagadzie (tym przypadku polskiej Hagadzie, bo Polak też potrafi).

  Rozbiorów chciały anty-papieskie luterańskie Prusy, aby połączyć swoje ziemie i stać się mocarstwem.

  Rosja chciała Polskę dominować jako satelitę i państwo buforowe, i była na drodze do osiągnięcia tego celu.

  Austria się wahała, ale nie chciała zostać w tyle za Prusami.

  Skończyło się na tym, że Prusy dostały Wielkopolskę, Mazowsze z Warszawą i Pomorze, Rosja Wielkie Księstwo Litewskie, zaś Austria Galicję i Lubelszczyznę.

  Piszę to nie dla przyjemności tylko z pedanterii ;)
 • @Pedant 12:13:42
  Czy posłuchał Pan wywiadu?
  Myślę, ze nie.
  Na podstawie jednego zdania komentarz ?
  Kamil Dutkowski punktuje, że wszystkie państwa zaborcze strukturalnie lub personalnie były związane z Cesarstwem Rzymskim.
  A papiestwo było jego nadbudową ideologiczna.
  Nawet Austria dopiero po zachęcie papieża zdecydowała się na udział w likwidacji Rzeczpospolitej.
 • @Zbigniew Jacniacki 12:38:35
  "Czy posłuchał Pan wywiadu?
  Myślę, ze nie.
  Na podstawie jednego zdania komentarz ?"

  Nawet sto wywiadów, tysiąc zdań czy najwymyślniejsza hagada nie zmieni prawdy. Ziemia była, jest i pozostanie okrągła.

  "Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
  I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
  I każdy nie wiem jak się wytężał,
  To nie udźwigną, taki to ciężar."
 • @Zbigniew Jacniacki 12:38:35
  "wszystkie państwa zaborcze strukturalnie lub personalnie były związane z Cesarstwem Rzymskim.
  A papiestwo było jego nadbudową ideologiczna"

  Papiestwo ideologiczną nadbudową luterańskich Prus?! Dziękuję, rzadko trafia się coś tak zabawnego.
 • @Pedant 13:14:57 Papiestwo ideologiczną nadbudową luterańskich Prus?
  A w którym miejscu jest tak napisane?
  Przeczytaj jeszcze raz.
  """... były związane z Cesarstwem Rzymskim.
  A papiestwo było jego nadbudową ideologiczną."""

  Cesarstwa Rzymskiego.

  A Prusy były strukturalnie związane z Cesarstwem Rzymskim :

  "...Cesarz Leopold I Habsburg, formalny zwierzchnik elektora Fryderyka na terenie Rzeszy Niemieckiej, wyraził zgodę na koronację w zamian za poparcie Brandenburgii-Prus dla sprawy sukcesji Habsburgów austriackich w Hiszpanii. ....
  Książę-elektor Fryderyk III ogłosił się 18 stycznia 1701 w Królewcu królem w Prusach (niem. König in Preussen, w domyśle Książęcych, w których suwerenami byli od 1657), gdyż tytuł króla Prus był należny od 1466 władcom Polski, oraz przyjął imię Fryderyk I. Wiązało się to także z chęcią uniknięcia konfliktu z Rzeczpospolitą, bowiem nazwa „Prusy” obejmowała również Pomorze Gdańskie. Władca pruski nie mógł koronować się w Brandenburgii, należącej formalnie do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a co za tym idzie będącej częścią Królestwa Niemieckiego i podlegającej zwierzchnictwu cesarskiemu..."""
 • Ale bajki
  Zwłaszcza, że takie Prusy były rządzonę przez kalwinictwó a po przyjęciu hugenotów, stały się wściekle antypapieskie. Internet mimo wielu plusów, ma też minusy. Każdy wariat czy głupol, czy po prostu h]cwaniak,może tworzyć różne alternatywne wersje historii.
  A Austria w II połowie XVIII wieku też była w zasadzie antypapsitowska. Z prawosławnymi również potężne uprzedzenia
 • @Pedant 13:14:57
  W Prusach ludność była luterańska, ale władze raczej kalwińskie.
 • @Zbigniew Jacniacki 13:45:02
  Strukturalnie to cała Rzesza była powiązana z cesarstwem (nie wiem, gdzie tu miejsce na papiestwo). Z tym, że część państw najczęściej walczyła z cesarzem. A poparcie dla Habsburgów w Hiszpanii? Zwykły interes. Trochę dawniejszy niż same rozbiory
 • @Wican 13:51:04
  W Unii Europejskiej też są kraje z ludnością różnych wyznań.
  Ale dysponent władzy jest jeden.

  Podobnie było w ówczesnej ( XVIII w.) Europie.
  Cesarz Rzymski był związany z papiestwem , a papież z cesarstwem.

  PRL miało ludność katolicką, ale rząd związany z Międzynarodówką Komunistyczną.

  Kamil Dudkowski zwraca uwagę, że wskazywanie Rosjan jako inicjatorów rozbiorów jest zastanawiające, gdy weźmie się pod uwagę np. narodowość carycy i jej męża.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:05:18
  Bzdura. To już nie było cesarstwo uniwersalne. Gdzieś ten twój "ekspert" zapomniał o skutkach wojny 30-letniej i traktacie westfalskim. Kól Prus był kalwinem a ci to byli wściekle antypapistowscy.
  Ale to nie Rosjanie byli inicjatorem rozbiorów. Większość sejmów z XVIII wieku była zrywana za pieniądze pruskieŻydzi bali się, że sejm zechce aby płacili faktyczne pogłówne a wciąż oszukiwali) (zdarzyło się też, że za żydowskie gdyś . I na to źródła są, bo oni nawet łapówki zapisywali.
  Katarzyna, po pryzjęciu prawosławnego chrztu i przejęciu władzy stała się imperatorową rosyjską. Jej celem był Konstantynopol a nie Rzeczpospolita. Wystarczy spojrzeć na mapę z XVIII wieku, by zobaczyć, któremu państwu musiało zależeć na rozbiorach. Zwłaszcza po zdobyciu, w wyniku wojny siedmioletniej, Śląska. Dla Kólestwa Prus,ziemie polskie były sine qua non dla budowy ich pozycji mocarstwowej. I tutaj pozycji dla papiestwa nie ma. Ot, wymysły współczesnych antykatolików.
 • @Wican 14:12:59
  """Król Stanisław August Poniatowski błagał o pomoc Kościół, który miał świetne układy ze wszystkimi sąsiadami Rzeczypospolitej. Nuncjusz Garampi odpowiedział mu: „Gdybym zaprotestował, rozgniewałbym i obraził dwór wiedeński”.
  Gdy cesarzowa Maria Teresa zwróciła się do papieża Klemensa XIV z wątpliwościami moralnymi co do rozbioru, „Ojciec Święty, któremu Polacy zawsze ślepo wierzyli, pospieszył jej odpowiedzieć, w imieniu nieba i ziemi, że inwazja i rozbiór były nie tylko właściwe politycznie, ale i w interesie religii; że w Polsce Moskale mnożą się niebywale; że wprowadzają tam po kryjomu religię schizmatycką; i że dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie możliwie daleko” (wg Lelewela)."""
 • @Zbigniew Jacniacki 14:51:44
  "dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie możliwie daleko” (wg Lelewela)"

  Nikt rozsądny tego nie kwestionuje, że trzecie z mocarstw zaborczych, katolicka Austria, miała bliskie związki z papiestwem, które konkurowało z protestantyzmem i prawosławiem. Dlatego Austria musiała się dołączyć.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:51:44
  Nas zKościół to miał dobre relacje najwyżej z Habsburgami. I tutaj już piszesz tylko o Habsburgach,ale wcześniej o trzech zaborcach. Że niby cała trójka miała dobre relacje z papiestwem. Oczywiście, papiestwo stawało czasem przeciw Polsce, z tym że w II połowie XVIII wieku to szarogęsiły się u nas tajne stowarzyszenia. I sam zaprzeczyłeś (tekste Lelewela) o tym, że carat miał dobre relację z Moskwą
 • @Wican 14:12:59
  "Jej [carycy] celem był Konstantynopol a nie Rzeczpospolita."

  Dokładnie, chociaż przejęcie Wielkiego Księstwa Litewskiego było uwieńczeniem "zbierania ziem ruskich", jako że imperium litewskie powstało poprzez podbój zachodniej Rusi.

  Etnicznie polskie i katolickie ziemie dla Rosji byłyby tylko ciężarem. Dlatego utworzenie Królestwa Polskiego w XIX wieku z ziem zabranych Prusom i Austrii, prawdopodobnie było wielkim geopolitycznym błedem.
 • @Wican 15:08:25
  "w II połowie XVIII wieku to szarogęsiły się u nas tajne stowarzyszenia"

  Zapewne nie przestały aż do dzisiaj ;) Walenrodzi, Wajdeloci i Almanzorzy. Wszyscy wrogowie Kościoła Katolickiego.
 • @Pedant 15:10:28
  Tak. Moskwie starczał I rozbiór.
  A czy Królestwo Polskie było błędęm? Zlaeży jakie były cele. Może jak Denga, który zanim zaczął reformować Chiny to najpierw zrobił eksperyment na niewielkim obszarze.. Z tym, że Polaków łatwo było podburzyć przeciw Moskwie
 • @Wican 15:08:25I tutaj już piszesz tylko o Habsburgach,ale wcześniej o trzech zaborcach
  Nie będę powtarzał wszystkich argumentów Kamila Dudkowskiego.
  Nie chcecie posłuchać wywiadu , to trudno.
  Jego rozważania - nie tylko o rozbiorach- korespondują np. z takim tekstem http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/08/jak-watykan-zniszczyl-polske/, choć wyciąga też i inne wnioski.
 • @Wican 15:16:55
  "Moskwie starczał I rozbiór. "

  Raczej I, II i III. Dopiero wtedy wszystkie ziemie ruskie (poza Haliczyną) zostały zjednoczone.


  https://prawy.pl/wp-content/uploads/2014/10/prawy.pl_images_3rozbior.jpg

  "A czy Królestwo Polskie było błędęm? Zależy jakie były cele."

  Podejrzewam, że celem był legitimizm i restauracja wg. zasad Świętego Przymierza. Z tego samego ideologicznego powodu, Rosja pomogła odbudować Papiestwo i odtworzyć Jezuitów.
 • @Pedant 15:14:23
  A to pewnie prawda.Z tym, że obecnie to jest tak chyba wszędzie. Wybitny premier brytyjski Beniamin Disraeli (Eskimos) powiedział, że aby wiedzieć kto rządzi, to należałoby zajrzeć za kuilisy. Teraz już nie pamiętam dokładnego cytatu.
  U nas to gdyby wygrał Kościuszko to pewnie byłby gilotyny?To inna kwestia, ale związana z "tajniakami".
 • @Zbigniew Jacniacki 15:21:37
  Przecież to bzdury. Ty pisałeś za swoim "ekspertem" o powiązaniach strukturalnych, i nie tylko Prus a nawet Moskwy z papiestwem, a teraz próbujesz "odwracać kota ogone".
 • @Zbigniew Jacniacki 15:21:37
  "Nie będę powtarzał wszystkich argumentów Kamila Dudkowskiego.
  Nie chcecie posłuchać wywiadu , to trudno."

  Składam ofertę - ja wysłucham uważnie jego argumentów, jak Pan się zgodzi zapoznać z poniższymi argumentami na rzecz płaskiej Ziemi:

  https://www.youtube.com/watch?v=QzWWukzmXD4
 • @Pedant 15:33:30
  Zgoda
 • @Pedant 12:13:42
  Nie wiem skąd masz takie wiadomości, bo to co napisałeś mija s8ę trochę z prawdą historyczną. Do rozbiorów doprowadził kler katolicki w Polsce, przy pomocy szlachty. W myśl zasady dziel i rządz. Watykan nad wszystkim trzymał swoje łapska, bo chodziło o dobra ziemskie, które to po rozbiorach miał zagarnąć kler po rozsybce zubożałej szlachty. Najmniej do rozbioru Polski paliła się Rosja, dla tego największe przywileje dla obywateli Polskich w tym to zaborze. Najbardziej do rozbiou Polski brneły Prusy, wraz z Austrią, która to miała dodatkowo poparcie z Watykanu. Sumując wszystko, to rozbioru nie dokonały trzy kraje Austria, Prusy i Rosja tylko pazerność, chciwość kleru katolickiego w Polsce i Watykan
 • @Pedant 15:10:28
  Dlaczego to nie Rurykowicze "litewscy" którzy władali oryginalnymi ziemiami Rusi Kijowskiej mają być spadkobiercami Rusi a tylko ktoś z Moskali którzy powstali ponad 3 wieki po upadku na uboczu dawnego "państwa terenów"? Dlaczego to mówicie o podbojach litewskich jeżeli cała "Moskalia" powstała z krwawych podbojów i wojen nasiąkniętych mongolskimi obyczajami? Biorąc pod uwagę w jaki sposób tereny dawnej Rusi były pozyskane oraz kto się w późniejszym czasie polonizował śmiem twierdzić że to nie Rosja lecz Rzeczpospolita była ostatnim prawnym spadkobiercą Kijowskiej Rusi.
  Ja wiem, w książkach uczą inaczej tylko że od 2 wieków byliśmy nauczani
  na modłę Moskali! Nawet o Rzeczpospolitej myślimy jak podczas zaborów nam w głowach wypointowano.
  Proszę także nie mylić Rzeczpospolitej z Polską gdyż nią nie jest. Polska może być Rzeczpospolitą ale Rzeczpospolita Polską już być nie może!
 • @Zbigniew Jacniacki, dyskujesz z absolwentmi jezuickich szkół, którzy głęboko wierzą, że pies, małpa,, i człowiek mają wspólnego
  przodka - To znaczy, kamień, który powstał z niczego.


  W skrócie:

  - Nic wybuchło i z tego nic powstało wszystko !!!
  (wyewoluowało samo i przypadkowo)


  Wykreowane przez ŻY(d)MIAN (RELIGIE).


  https://i.pinimg.com/736x/48/42/9e/48429e3a7cc836e8f0852bf4fc35b47b--torah-history-books.jpg  Poniżej są zdjęcia asolwentów wyedukowanych przez
  katolickie (a więc ŻY(d)M-skie) UNI-VERSy-TETy prowadzone przez "uczonych w mowie i piśmie" JEZU-ITÓW = faryze-USZY.


  https://media2.s-nbcnews.com/j/newscms/2017_10/1199937/monks-adopt-dog-today-170308-03_da9fe55b5dba365a00cc7276cea8a01b.today-inline-large.jpg

  https://i.pinimg.com/736x/f4/74/86/f47486b7475e66e8996e08e629d7ce5f--early-humans-walks.jpg  Bogumił Boguchwał.
 • @goat 16:21:16
  "Do rozbiorów doprowadził kler katolicki w Polsce, przy pomocy szlachty. W myśl zasady dziel i rządz."

  Czy kler katolicki miał decydujący wpływ na Prusy?
 • @Stara Baba 16:26:48
  "Dlaczego to nie Rurykowicze "litewscy" którzy władali oryginalnymi ziemiami Rusi Kijowskiej mają być spadkobiercami Rusi a tylko ktoś z Moskali którzy powstali ponad 3 wieki po upadku na uboczu dawnego "państwa terenów"?

  Dynastycznie można by dyskutować. Ci sami Rurykowicze władali zarówno Rusią Kijowską jak i Włodzimierską i Suzdalską oraz Rusią nadbałtycką gdzie była kolebka państwowości ruskiej, zanim kniaź Oleg zdobył Kijów na Chazarach.

  Ale główną kwestią były sprawy wyznaniowe, kniaziowie ruscy i bojarzy na zachodzie odeszli od prawosławia na rzecz Unii, a także łacińskiego obrządku. To spowodowało, że lud ruski zaczął się zwracać ku Moskwie.

  "śmiem twierdzić że to nie Rosja lecz Rzeczpospolita była ostatnim prawnym spadkobiercą Kijowskiej Rusi."

  Od strony tytułów i własności tak można argumentować. Szczególnie jeśli mowa o Księstwie Litewskim. Tak samo można argumentować, że ostatnim królem Polski był Mikołaj Drugi.

  "Dlaczego to mówicie o podbojach litewskich jeżeli cała "Moskalia" powstała z krwawych podbojów i wojen nasiąkniętych mongolskimi obyczajami? "

  Wszystkie podboje są krwawe. Litwini wcale nie byli barankami. Było też dużo Tatarów/Mongołów w samym Księstwie Litewskim. Piastowie też nie byli pacyfistami.

  Mógłby podać Pan jakieś przykłady mongolskich obyczajów, nieznanych w Europie? Sejmikowanie na kurułtajach i obieranie Wielkiego Chana, czy wprowadzenie służby cywilnej (oddzielenie administracji od arystokracji) na wzór chiński? Picie kumysu?


  "Proszę także nie mylić Rzeczpospolitej z Polską gdyż nią nie jest."

  Polska to była Korona, Rzeczpospolita to była Litwa i Polska razem.
 • @Krystyna Trzcińska 16:48:32
  "dyskujesz z absolwentmi jezuickich szkół, którzy głęboko wierzą, że pies, małpa,, i człowiek mają wspólnego
  przodka"

  Nie chodziłem do jezuickiej szkoły, ale wiem, że nie tylko pies i człowiek mają wspólnych przodków ale i rekin czy żaba. Cofamy się do średniowiecza?
 • @Krystyna Trzcińska 16:48:32
  I po co zaśmiecacie blog głupimi obrazkami od najgłupszych protestantów?
 • @Krystyna Trzcińska 16:48:32
  "Bogumił Boguchwał."

  Całkiem Pan przystojny.
 • Stalin i Lelewel twórcy historii Polski dziś nauczanej. Marksizm ciągle żywy.Wielka Lechia.
  .


  "J. Długosz. Przedkatoliccy królowie imperium Lechitów czyli Jonów, ludu greckiego"

  https://www.youtube.com/user/rationalatheist100/videos?disable_polymer=1
  "Początki Państwa Polskiego. Bitwa nad rzeką Lech w Bawarii i polska Germania"
  https://www.youtube.com/watch?v=dHui9QPpgb0

  Ger-Lach - La(ch)-Ger to niemiecki obóz dla Ger-Lachów = Ger-ojów)

  Hun-garia to kRaj Słowiańskich Hunów - H(p)anów
  Hun-Ga(e)r.

  Hun = Han = Pan  Ra-Dom = Dom Ra
  Ra-dość

  Ra-Ma = Trójkąt

  MaRa (nocna)= widzieć Ra w nocy to Z-WIDY :)  Ka-Ra (Ka = dusza) ---- kar-ma to znaczy "ma karę).

  S-ka-Ra-nie boskie np. Ra-na

  ch-Ra-bąszcz = s-ka-Ra-beusz

  Ra-mię - pRo(a)-mień np. Słońca, rónież Ru(a)mien


  Ka-Rabin, Ra-buś, Ra-bo-wać


  Wojować to celowo przekręcony wyraz boj-ować, ponieważ idzie się na bój, anie na wój.


  Również słowo bój zostało celowo przekręcone na wyraz bać się (bój się, boi(j) się)  Bogumił Boguchwał.
 • @Pedant, WSZTSTKIE PLACÓWKI edukacyjne (TRESERSKIE) są wymysłem ŻYdMu, a funkcę FARYZEuszy spełniaja tam uczeni w piśmie i mowie
  JEZU-ICI.


  JEZU-ita = zjadacz Jezusa

  ,

  Suit to garnitur , a je-suit to kapłan/RaBin chodzący w GARNITURZE - tak zwany PIES CYWIL = Syrius (gwiazda lub poważny (taki jak ty)).  Bogumił Boguchwał.
 • @Pedant "Cofamy się do średniowiecza?" - Katolicy nie wierzą nawet naukom zawartym w Nowym Testamencie na który się tak chętnie
  przysięgają.


  Katolicy nie wierzą, że Człowiek został Stworzony na podobieństwo jego Ttwórcy - Stwórcy Wszystkiego.


  Katolicy wierzą NAUKOWCOM - EX-PERTOM


  PROFESOR to specjalista od PRZEPOWIEDNI -


  Bogumił Boguchwał.
 • @Pedant 17:03:18
  Kler spiskował wszędzie, gdzie nadażyła się okazja by osłabić szlachtę. By zagarnąć majątki, by dobrać się do dóbr podzielonej szlachty i ich własności czyli chłopów. Dopiero car Aleksander uwłaszczył chłopów i to było wbrew koncepcji kleru. Możliwe jest że, dogadywali się także z Prusami by ograbić Polskę. Watykanowi było wszystko jedno z kim i gdzie, byle kasa się zgadzała(tak jest do tej pory),a walka z protestantami byla tylko iluzją, bo chodziło o kasę, którą oni protestanci przestali płacić papiżowi i całej tej chołocie
 • @Wican 14:12:59
  "Dla Kólestwa Prus,ziemie polskie były sine qua non dla budowy ich pozycji mocarstwowej."

  Spieszę dodać, że nic się nie zmieniło - no może poza nazwami...

  Pozdro!
 • Kontynuacja
  Babilon Wielki- reaktywacja
  8 godz. ·
  Fasces pierwotnie stanowił symbol władzy każdego etruskiego króla - lukumona (lucumo), niesiony przez jego liktorów (lictores), stanowiących osobistą ochronę władcy.

  Fasces w tej samej funkcji, z prawie identycznym rytuałem, został przejęty przez starożytnych Rzymian. Był noszony przed cesarzem i najwyższymi urzędnikami rzymskimi przez liktorów, których liczba była uzależniona od rangi i miejsca pojawienia się dostojnika. W czasach nowożytnych rózgi liktorskie stały się symbolem:

  - idei republikańskiej; w tym charakterze znajdują się w godle Francji i innych państw
  - przed 1914 ruchów lewicowych i włoskich rewolucjonistów
  ruchu faszystowskiego (stąd nazwa faszyzm) i narodowosocjalistycznego;
  - wszechwładzy i siły państwa; w tym charakterze wykorzystywany m.in. powszechnie w faszystowskich Włoszech i nazistowskich Niemczech oraz okazjonalnie w sanacyjnej Polsce (np. zachowane do dziś liczne rzymskie fascesy na elewacji gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podkreślające supremację Rzeczypospolitej Polskiej nad autonomicznym Śląskiem[5]). W latach 1824–1826, z inicjatywy Stanisława Staszica i według projektu S. Stompfa, wzniesiono na wzgórzu Zamku królewskiego w Lublinie nową budowlę w stylu neogotyku angielskiego, przeznaczoną na więzienie Królestwa Kongresowego, z fascesami etruskimi na dwóch wieżach wjazdowych oraz na zwieńczeniu Baszty.
  ===========

  Obecnie fasces znajduje się nie tylko w UE i kongresie USA, ale niemal we wszystkich rządach, które krótko mówiąc są lennikami religijnego Rzymu i pokazują zależność, to rzeczywiści trzyma władze, a kto wykonuje polecania. Od Konstantyna po dziś, władza jest w rękach Rzymu Jezuici dokonali swojego dzieła, wedle jezuickiej przysięgi, więc wszyscy nowi prezydenci, premierzy i inne kozły mniej ważne ciągną do Rzymu, ukłonić się swojemu władcy
  ======

  Rzym obrał sobie Niemcy, po raz trzeci jako lidera, tym razem do budowania IV Rzeszy Rzymskiej, poprzez sztuczny twór jakim jest UE i nowa wieża Babel.
 • @Pedant All road leads to Canaan. The Papal Knights of Malta have their origins as Phoenician traders.
  .

  https://www.truthspoon.com/p/blog-page_84.html


  https://2.bp.blogspot.com/-nTwK1o0kzt8/VspTN5mbB_I/AAAAAAAABm0/yUd-Y9AwKZ8/s400/a8199c39af16b07f2ec117ed45df11c8.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-aKiHXnI-dAs/VspSEfR_olI/AAAAAAAABmo/wbJBsI5orig/s400/CSInGoWWUAAU76F.jpg
  Seal on Canaanite grave at the British Museum: Nizar Nayouf

  Bogumił Boguchwał
 • wyjątkowe bzdury
  niestety
 • @goat 21:38:37
  Naprawdę jesteś taki ograniczony? Naprawdę ci nie wyjaśnię logiki tego, co napisałeś. Sam sobie radź.
 • @Zbigniew Jacniacki 02:31:59
  A co na to lekarze? Rzym sobie obrał Niemcy? Wiedziałem, że New Age i antykatolicy to sojusznicy USRAela, ale żeby ak otwarcie?
 • @MacGregor 11:02:12
  Nie ma z kim dyskutować. Zbigniew podnieca sie przy wynalazkach owej Trzcińskiej
 • @Wican 11:18:09...Zbigniew podnieca się...
  Nie podniecam się """"przy wynalazkach owej Trzcińskiej"""

  Wystarczy?
 • @Wican 11:16:35"""Rzym sobie obrał Niemcy? Wiedziałem, że New Age i antykatolicy to sojusznicy USRAela, ale żeby ak otwarcie?"""
  Naprawdę jesteś taki ograniczony? Naprawdę ci nie wyjaśnię logiki tego, co napisałeś. Sam sobie radź.
 • @MacGregor, egiosko-kanaanyjskie korzenie Nierządnicy ROMY (V-atykanu)
  .

  Katedra Kaczyńskich we FRANCYji

  https://slepamanka.neon24.pl/post/145961,pomnik-magdalenkowego-prezydenta-widziane-z-usa#comment_1495067

  Ap 17:4 – “A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”.

  Rozdziały 17 I 18 Apokalipsy dają uderzające proroctwa o “wielkiej nierządnicy” lub “ladacznicy Babilonu”, która pojawi się w ostatnich dniach w mieście na siedmiu wzgórzach.

  Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach. — To dlatego na przestrzeni historii Rzym utożsamiano z miastem siedmiu wzgórz wspomnianym w Apokalipsie.


  https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2013/04/a39-545x400.jpg  Kara dosięgnie także tych, których Wielka Nierządnica zdołała do siebie przywabić czyli wszystkich nawróconych na katolicyzm. Dlatego Bóg poprzez św. Jana wyraźnie upomina wszystkich, aby odsunęli się od Wielkiej Nierządnicy: „I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie” (Ap 18:5).
  Watykan wielbi Lucyfera

  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/czy-kosciol-katolicki-jest-wielka-nierzadnica-z-objawienia-swietego-jana
  http://m.neon24.pl/6a01a7845528d90745991a66d6d9b891,0,0.png  Bogumił Boguchwał
 • @Wican 11:15:35
  To co napisałem jest prawdą, a ty z logiką jesteś na bakier. KK jest dla ciebie nie do ruszenia, wnioskuje tak z treści twoick komentarzy, terażniejszych jak i wcześniejszych

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031