Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
942 posty 3950 komentarzy

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

SŁOWIANIE TWÓRCAMI WED

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W KSIĘGARNIACH MOŻNA ZNALEŹĆ KSIĄŻKI O NIEMAL WSZYSTKICH CYWILIZACJACH , NAWET TYCH NIEISTNIEJĄCYCH ....

 

 Jak na ironię o naszej słowiańskiej albo nic , albo jeszcze mniej ...

Czas  internetu pozwala zmniejszać "czarną dziurę " samoświadomości  naszych dziejów .

Przede wszystkim tych przedwatykańskich .

Ponizsze video jest małym światełkiem http://www.youtube.com/watch?v=aB1hs-W4S98&feature=player_embedded .

..Więcej  http://pravdu.ru/VEDI.htm

  

 

KOMENTARZE

 • Bym mógł napisać lepszą sci-fi na podstawie
  dostępnych danych archeologicznych ! Ale po co ? Żeby mieszać ludziom w głowach ? Zanim byli słowianie to niech ktoś wytłumaczy różnorodność genetyczną czyli różnice wyglądy... skąd się wziął człowiek biały ? skąd murzyni ? rasa zółta ? dlaczego indianie ameryki nie mają zarostu ? itd itp...!
  Dane archeologiczne i medyczne DNA dostarczyły niezbitych dowodów iż pochodzimy od wspólnych praprzodków, Adama i Ewy ! Ale skąd ta różnorodność rasowa...?! Najpierw był biały człowiek a potem byli słowianie...! Wydaje się iż najpierw byliśmy CZERWONI ! koloru czerwongo ! :-)

  "...Co ciekawe, badania żeńskiego DNA, zwanego mitochondrialnym (mDNA), obecnego w organellach na zewnątrz jaja komórki, wskazują, że wszyscy ludzie wywodzą się od jednej kobiety.i Wiek tej tzw. „mitochondrialnej Ewy” początkowo szacowano na ponad 100 tysięcy lat, ale kiedy udało się (na przykładzie rosyjskiej rodziny carskiej) zbadać szybkość mutacji zachodzących w genach ludzkich, wówczas skorygowano ten szacunek do około 10.000 lat.ii Jest to okres zbliżony do tego, na jaki biblijna chronologia datuje pierwszych ludzi.

  Bryan Stykes udokumentował w swej książce The Seven Daughters of Eve (Siedem córek Ewy), że wszyscy ludzie wywodzą się z tej samej, niewielkiej grupy ludzi.iii Koresponduje to z biblijną historią o potopie, według której wszyscy pochodzimy od ośmiu osób, które przeżyły potop. Noe i jego rodzina byli potomkami Ewy, która według Biblii „była matką wszystkich żyjących” (Rdz.3:20).

  Jaki był kolor skóry pierwszych ludzi? Pismo Święte nie mówi o tym bezpośrednio, ale na podstawie imienia Adama możemy się tego domyślać, zwłaszcza że w starożytności imię mówiło coś istotnego o człowieku, który je nosił. Imię „Adam” związane jest ze słowem „ziemia” lub „glina” (hebr. adama), z której Bóg stworzył Adama (Rdz.2:7). Zawiera ono także aluzję do czerwono-brunatnego koloru ziemi (hebr. edom). Czy taki był kolor skóry Adama i Ewy? Jest on pośrednim odcieniem między dwoma ekstremami: białym i czarnym. Ziemia, z której Bóg stworzył Adama (Rdz.2:7), występuje zaś w tych samych odcieniach, co skóra ludzka, a więc od śnieżno-białego piasku, jaki można zobaczyć w parku narodowym White Sands (Nowy Meksyk), po czarnoziem - ze wszystkimi odcieniami żółtego, czerwonego i brązowego?

  Skoro cała ludzkość pochodzi od Ewy, skąd wzięły się różne rasy ludzi - jeśli tak nazwiemy grupy ludzkie różniące się kolorem skóry. Ich początki sięgają najdawniejszych czasów. Z egipskich reliefów wynika, że występowały już pod koniec III tysiąclecia p.n.e. Czy rasy mogły się wyłonić wkrótce po potopie, który datuje się na ogół na to samo tysiąclecie? Mogły. Na przykład dzieci czarnoskórego i białej kobiety (lub odwrotnie) są mulatami, a ich skóra jest brązowa, natomiast dzieci mulata i mulatki mogą mieć KAŻDY kolor skóry, od ciemnego po jasny. Można to zaobserwować na Karaibach, gdzie żyją ludzie o ciemnej i jasnej karnacji, a przez to występują tam wszystkie możliwe odcienie ludzkiej skóry. Obserwacja ta wskazuje, że różnice rasowe są tylko różnorodnością wewnątrz ludzkiego gatunku, nie zaś wynikiem ewolucji odosobnionych ras ludzkich, jak utrzymywali niegdyś ewolucjoniści.

  Wszyscy ludzie mają ten sam zasadniczy barwnik skóry, zwany melaniną. Jego ilość powoduje różnice w kolorze skóry. Im skóra wytwarza go więcej, tym jest ciemniejsza, a im mniej, tym jest jaśniejsza. Ludzie, choć różnią się między sobą kolorem skóry, mogą pochodzić od jednej pary ludzkiej, gdyż liczba możliwych kombinacji genów, jakie dziecko może otrzymać od rodziców wynosi aż ale 10 do potęgi 2000 (dla porównania liczbę wszystkich atomów we wszechświecie szacuje się na „zaledwie” 10 do potęgi 80).iv Tak niewyobrażalna ilość kombinacji genów świadczy o ogromnej różnorodności genetycznej, w jaką Bóg wyposażył ludzkość po to, aby każdy człowiek mógł być pewien swej niepowtarzalności.

  Jak doszło do tego, że takie cechy jak kolor skóry czy kształt oczu zaczęły dominować na pewnych obszarach ziemi, co przyczyniło się do powstania tzw. ras ludzkich? Wymagało to podziału ludzkości na mniejsze grupy oraz izolacji tych grup, ale Pismo Święte mówi o takim zjawisku w sprawozdaniu o fiasku pod wieżą Babel (Rdz.11:2-4), w wyniku którego Bóg rozproszył ludzi w małych grupkach po całej ziemi: „W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi” (Rdz.11:8-9).

  W sprzyjających warunkach z takich grup mogły się wyłonić rasy ludzkie w ciągu zaledwie kilku pokoleń. Na skutek barier językowych i geograficznych, a także zawierania związków małżeńskich we własnym gronie w takich grupach - pole genetyczne ulegało stałemu zawężeniu. W rezultacie cechy faworyzowane uwydatniały się, a inne szybko zanikały.

  W ten sposób na przykład u Azjatów zaczęły dominować skośne oczy, u Europejczyków jasna skóra, a u Afrykańczyków ciemna. Proces ten przyśpieszyły warunki klimatyczne. Wyobraźmy sobie to na przykładzie grupy ludzi o zróżnicowanym kolorze skóry, która osiedliła się w Afryce. W tamtejszym gorącym klimacie ludzie noszą niewiele odzieży, a zatem ich skóra jest mocno nasłoneczniona, przez co otrzymuje dużo witaminy D potrzebnej, aby kości były zdrowe. Podczas, gdy osoby ciemnoskóre znoszą taki klimat łatwo, to osoby z jasną karnacją takie silne nasłonecznienie niszczy kwas foliowy, co obniża ich płodność i może powodować raka skóry. W rezultacie w tej grupie, w której początkowo ludzie mieli różne kolory skóry - z każdym pokoleniem ubywało ludzi z jasną skórą, a przybywało ciemnoskórych, aż dominującą karnacją stała się ciemna, jak u ludności afrykańskiej.

  Odwrotnie było na obszarze o niskim nasłonecznieniu. W chłodniejszym klimacie ludzie szczelniej okrywają skórę, aby chronić się przed zimnem, przez co ciemnoskórzy otrzymują za mało słońca, aby wytworzyć dosyć witaminy D, co obniża u nich płodność, powoduje anemię i rachityzm (krzywicę kości). Na północnych terenach ubywało więc ciemnoskórych, a przybywało jasnoskórych, natomiast w klimacie gorącym postępował odwrotny proces, aż w ciągu kilku pokoleń faworyzowany kolor skóry stał się dominujący.

  Wyjątkami były grupy, gdzie możliwość doboru była ograniczona tym, że od początku składały się one z osób o podobnym kolorze, jak w przypadku ciemnoskórych Eskimosów czy jasnoskórych plemion w Ameryce Południowej. Dowodzi to, że dobór naturalny nie tworzy nowej informacji ze względu na samą potrzebę środowiska, jak błędnie zakładali ewolucjoniści. Ilekroć pole genetyczne jest tak zawężone, że nie pozwala na potrzebne zróżnicowanie, tylekroć sam dobór naturalny nie potrafi go wytworzyć.

  Prawdopodobnie europejscy neandertalczycy byli ludźmi ciemnoskórymi, a zatem mniej przystosowanymi do chłodnego europejskiego klimatu w epoce lodowcowej, która przypadła wkrótce po potopie. Cierpieli oni na wywołany brakiem odpowiedniej ilości słońca - chroniczny niedobór witaminy D, którego przejawem jest rachityzm (krzywica kości). Znalezione w Europie kości neandertalczyków wykazują niedobór witaminy D. Zgarbiona sylwetka tych ludzi była przejawem krzywicy spowodowanej niedoborem słońca, a co za tym idzie witaminy D. Neandertalczycy, zamiast małpoludami - brakującym ogniwem Darwina - okazali się przodkami plemion germańskich i skandynawskich, którzy posługiwali się mową, mieli swoje wierzenia i sztukę. Kiedy w Niemczech nad Elbą odnaleziono wykonane przez nich najstarsze podobieństwa człowieka, okazało się, że nie mają nic wspólnego z wyglądem nadawanym im w muzeach i podręcznikach przez ewolucjonistycznych uczonych.

  Przekonanie, że rasy ludzkie ewoluowały osobno, doprowadziło niektórych uczonych do błędnego wniosku, że różne rasy są na różnym stopniu ewolucyjnej drabiny. Na przykład Karol Darwin uznał australijskich Aborygenów za... brakujące ogniwo między człowiekiem a małpą. Takie zapatrywania sprawiły, że Muzeum Narodowe w Australii jeszcze pod koniec XIX wieku klasyfikowało Aborygenów wśród „zwierząt australijskich”, podając przy tym instrukcję, jak poprawnie usuwać naboje z ustrzelonych Aborygenów, aby zachować ich skórę i czaszki dla „nauki”.v

  Kiedy pojawiły się prawa zakazujące zabijania Aborygenów, dyrektor wspomnianego muzeum, Edward Ramsay, żalił się, jak wiele „nauka” traci przez to czaszek, skór i kości. Innym razem, kiedy Ramsay zamówił czaszki czarnoskórych z plemienia Bungee w Tasmanii, skąd pracujący dla niego naukowiec przesłał je z informacją, że należą do ostatnich przedstawicieli tego plemienia, których właśnie ustrzelił.vi Przynajmniej 10,000 zabitych Aborygenów znalazło się w samych brytyjskich muzeach, gdzie służyli jako „brakujące ogniwo” - poszukiwane przez całe pokolenia ewolucjonistycznych badaczy, a jednak wciąż... brakujące.

  Nie ma przesady w stwierdzeniu znanego ewolucjonisty S. J. Goulda, że uprzedzenia rasowe „ogromnie przybrały na sile za sprawą teorii ewolucji”.vii Samo założenie, że rasy ludzkie są rezultatem różnego stopnia rozwoju, zaowocowało licznymi krzywdami i uprzedzeniami, a okazało się fałszywe, gdyż biologicznie wszyscy ludzie są członkami jednej rasy. Badania genetyczne wykazały, że różnice między dowolnymi ludźmi na świecie sięgają zaledwie 0.2%!viii A różnice związane z tzw. rasowymi cechami, jak kolor skóry czy kształt oczu wynoszą tylko 0.012%.

  Podział na rasy jest podziałem socjologicznym, a nie biologicznym. Z biologicznego punktu widzenia wszyscy należymy do jednej rasy, dlatego wszyscy ludzie na świecie mogą się między sobą krzyżować i mieć płodne potomstwo. Genetyka wskazuje, że wywodzimy się z niewielkiej grupy ludzi, co harmonizuje z biblijną relacją o potopie, który przetrwało osiem osób. Badania żeńskiego (mitochondrialnego) DNA dowodzą, że pochodzimy od jednej kobiety.ix Pismo Święte naucza tego od dawna, mówiąc, że Ewa „była matką wszystkich żyjących” (Rdz.3:20).

  Badania DNA wydają się potwierdzać to, o czym Biblia mówi od dawna, a mianowicie, że wszyscy ludzie, bez względu na kolor skóry, zaliczają się do jednej rasy wywodzącej się od stworzonej przez Boga pierwszej pary, Adama i Ewy: „On to również z jednego człowieka powołał do istnienia cały rodzaj ludzki, dając mu do zamieszkania całą powierzchnię ziemi z wyznaczeniem czasu i granic owego przebywania na ziemi, a wszystko po to, aby Go ciągle szukali i usiłowali wejść z Nim w bezpośredni kontakt” (Dz.17:26-27).

  Przypisy:

  [1]. Patricia Kahn, Ann Gibbons, „DNA From an Extinct Human, Science, t. 277 (1977): s. 177.

  [1]. Ann Gibbons, „Calibrating the Mitochondrial Clock”, Science, t. 279 (1998): 28-29.

  [1]. Bryan Sykes, The Seven Daughters of Eve, New York: W. W. Norton, 2001.

  [1]. Francisco Ayala, „The Mechanisms of Evolution”, Scientific American, 239, 3, wrzesień (1978): 48.

  [1]. Ken Ham, Carl Wieland, Don Batten, One Blood: The Biblical Answer to Racism, Master Books: Green Forest, Arizona, 2002, s. 120-121.

  [1]. Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, Cambridge, Massachusetts: Belknap-Harvard Press, 1977, s. 128.

  [1]. J. C. Gutin, „End of the Rainbow”, Discover, listopad (1994): 72-73.

  [1]. Patricia Kahn, Ann Gibbons, „DNA From an Extinct Human, Science, t. 277 (1977): s. 177.
 • @archeo 17:46:19
  aha i nie zgadzam się z niektórymi poglądami zawartymi w tym tekście ! :-)
 • @archeo 17:51:11
  Przepraszam , ale ten film nie traktuje o zagadnieniu ras , ale o wiedzy starożytnej , jej twórcach , strażnikach i zakłamaniach ....
 • @archeo 17:51:11
  Ostatnio na pewnej stronie pojawiły się ciekawe linki... :-)
  http://www.youtube.com/watch?v=QCcvbZwLIeM&feature=plcp

  http://www.youtube.com/watch?v=lbJV8HFFnV0&feature=plcp

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8AHfNSfkDMo#

  http://www.youtube.com/watch?v=zFtxOvRJVC8&feature=related
 • @zbigniew1108 17:56:02
  Ok, oczywiście ale tak przy okazji możemy się zapytać o początki, pozdrawiam i mimo wszystko ciekawy opis "historyczny" :-)
 • @archeo 17:58:19
  Bardzo proszę o samodyscyplinę . Komentarze o rasach powinny być pod tekstem na taki temat . Mój post dotyczy innych zagadnień.
  Ps.
  Zakwalifikowanie go do działo Niekonwencjonalne jest inicjatywą moderatora
  Nowego Ekranu .
  Ja uważałem ,że właściwszy był Religia i wartości , w którym go opublikowałem ...
 • @zbigniew1108 18:02:47
  Pozdrawiam i proszę o nie branie do siebie moich komentarzy :-)
 • @Skanderbeg 19:10:52
  Masz rację stawiając pytanie o okres , który się rozważa .
  Jeżeli perspektywą jest ARKA NOEGO , czyli kilka tysięcy lat , wnioski będą inne ...
  Jeżeli perspektywa jest kilkunastu tysięcy lat , to i pytania są inne i odpowiedzi ...
  Wedy są stare . Opisują wydarzenia setek tysięcy lat . Czy im wierzymy ?
  Kiedy zostały sformułowane ?

  Może dalsze badania nad ARKAIM pozwolą nam dowiedzieć coś więcej ...

  Ps.
  Gdzieś czytałem , że geny elit północnych ludów indyjskich są bardzo zbliżone do charakterystycznego dla Słowian stosunkowo częstego występowania genu R1a1 (M17) -
 • @Skanderbeg 20:29:42
  " A z Węgrami nie jesteśmy spokrewnieni...."

  Językowi nie .
  Może jest tak jak z Niemcami wschodnimi .Są oni w dużym stopniu potomkami Słowian połabskich , a językowo są to " ne mówiący".
  Jakaś część Słowian mogła zostać np. zasymilowana , podbita , kupiona przez przodów węgierskich .

  Badania genetyczne będą dostarczały nowych hipotez . Będą potwierdzały lub obalały dotychczasowe teorie
  Ważne lata są przed nami ...
 • To co proponujecie zrobić z Objawieniami Matki Bożej?
  Widzieliście kiedyś, żeby fałszywki produkowane przez GRU wygrały z kultem żywego, objawiającego się Boga?
  Swołocz durnowata.
 • Zapomnieliśmy, że jesteśmy Słowianami.
  I teraz także, nie uczymy się na lekcjach historii o naszych tradycjach przedkatolickich. A teraz mamy być dumnymi europejczykami.
 • Słowianie Narodem Wybranym...
  Świetnie iż w bólach rodzi się historia naszego Narodu ! Tyle lat oszukiwali Polaków i Słowian do czasu badań genetycznych !
 • @circ 22:53:23
  Przepraszam , ale tutaj zastanawiamy się nad zagadnieniami , kiedy o GRU jeszcze nikt nie myślał. Chyba że będzie Pani utrzymywała ,że GRU tworzyła fałszywki przed tysiącleciami :
  Ku rozważeniu :

  "...Uczony Lokmanya Tilak przeprowdził dowód dotyczący wieku Rigwedy, najstarszej księgi świata. Jego rozumowania nikt do tej pory nie zdołał obalić, chociaż od tego czasu minęło sto lat. Według zachodnich uczonych Rigweda ma pięć tysięcy lat. Powstał pewien problem: według chrześcijan Bóg stworzył świat cztery tysiące cztery lata przed urodzeniem Jezusa, więc razem jest to szęść tysięcy lat. W tych sześciu tysiącach lat uczeni muszą zmieścić wszystko, dalej nie mogą iść, bo oznaczałoby to wystąpienie przeciw Biblii i chrześcijaństwu, a to zbyt ryzykowne. Lokmanya Tilak dowiódł, ze w Rigwedzie pojawia się opis pewnego układu gwiazd, co do którego astronomowie są absolutnie pewni, że zdarzył się dziewięćdziesiąt tysięcy lat temu. Gdyby ludzie go nie zaobserwowali, nie mogliby go opisać. Lokmanya Tilak dowiódł, że Rigweda niekoniecznie musi być starsza, ale z pewnością ma dziewięćdziesiąt tysięcy lat. ..."
  /źródło .http://astronomiafinansowa.blogspot.com/2011/12/rigweda-najstarsza-ksiega-swiata.html /
 • Interesujący materiał.
  Dzięki za publikację :)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031