Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
945 postów 3956 komentarzy

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

ROSJA PRAWNYM OBROŃCĄ RELIGII BLISKOWSCHODNICH

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

....Chronić prawnie wszystkie trzy na raz (uważające się nawzajem za bluźniercze) religie abrahamowe to po prostu absurd i szczyt religijnej, ale i “prawniczej” paranoi....

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 OBSZERNE FRAGMENTY Z WPISU NA BLOGU OPOLCZYKA :

 

POCZĄTEK :

 

 

Ze zdumieniem przyjąłem projekt Dumy Rosyjskiej mówiący o drakońskich karach za “bluźnierstwa” oraz za “obrażanie uczuć i przekonań religijnych”.

Inicjatorem tego pomysłu była zapewne rosyjska Cerkiew (a nie Kreml) – zabójczyni słowiańskiego Ducha Rosji.

Ochrona prawna obejmować ma przede wszystkim trzy religie żydowskie, nazywane abrahamowymi.

 

Ochroną prawną cieszyć się ma również jedna ze szkół buddyzmu, dosyć rozpowszechniona wśród buriackich plemin na Syberii.

 

Zastanawia mnie, dlaczego popularny wśród tych samych plemion buriackich szamanizm na ochronę prawną już się nie załapał?

 

Najbardziej boli i oburza mnie to, że przy okazji tej bzdurnej decyzji potraktowano jako nieważną i nieistotną pradawną i odwieczną wiarę rodzimą Rosji – Słowiańską Przyrodzoną Wiarę Przyrody. W haniebny sposób Duma odcięła siebie samą i całą Rosję od jej pięknego słowiańskiego dziedzictwa.

 

Ustanawianie prawa o obrazie uczuć religijnych powinno precyzyjnie definiować – co ten zwrot oznacza.

 

Dla mnie np. haniebny “odpust cysterski” organizowany pod załganym tytułem “festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej” jest rzeczywistą obrazą słowiańskiej Wiary Przyrody. Sprawa haniebnych inscenizacji w Lądzie to nie tylko obraza wiary słowiańskiej. To dodatkowo wyśmiewanie i wyszydzanie naszych Przodków poprzez przedstawianie ich jako prymitywnej i bezmyślnej dziczy.Na takie wyszydzanie naszych Przodków i na takie obraźliwe traktowanie słowiańskich bogów powinien być paragraf!

 

Czy to nie jest kompromitujące, że niemiecki Spiegel z szacunkiem i uznaniem wyrażał się o Słowianach i o ich kulturze, a “polskie” instytucje nie tylko nie zaprotestowały przeciwko tym obrzydliwym cysterskim inscenizacjom, ale jeszcze im patronują.

Pomijam w tym miejscu fakt, że bzdurna ustawa szykowana przez Dumę zaknebluje jakąkolwiek, nawet najbardziej uzasadnioną krytykę którejkolwiek z tych trzech żydowskich religii. Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że wzięta na poważnie owa ustawa musiałaby doprowadzić do delegalizacji owych uprzywilejowanych żydowskich religii

 (niezmiernie ucieszyłbym się, gdyby to nastąpiło).

 

Problem jest tego typu…

 

Wszystkie trzy żydowskie religie abrahamowe (pomijam dla uproszczenia rozbicie ich na niezliczone odłamy i odpryski) są bezwzględnie ortodoksyjne i tępo dogmatolubcze. I wszystkie one trzy najdrobniejsze nawet odstępstwo od aktualnie obowiązującej w każdej z nich prawdy objawionej traktują z całą surowością jako grzech, bluźnierstwo i obrazę ich boga/bożka.

 

 

Mimo dzielących je i będących niemożliwymi do pogodzenia różnic doktrynalnych wszystkie one są w jednej sprawie identyczne i bliźniacze – wszystkie one uzurpują sobie posiadanie na wyłączną własność jedynie słusznej prawdy objawionej. A w związku z tym każda inna doktryna niż własna jest dla nich bluźnierstwem.

 

Wynika z tego jednoznacznie, że głoszenie doktryny np. prawosławnej jest w oczach muzułmanów i judaistów bluźnierstwem i obrazą ich uczuć i przekonań religijnych. Takie samo uczucie wywołuje u dwóch dowolnych religi abrahamowych doktryna (nazywana “nauką” lub “prawdą objawioną”) głoszona przez trzecią.

W sumie każda z tych trzech żydowskich religii powinna – opierając się o ową bzdurną ustawę – zaskarżać w sądach obie pozostałe, jako bluźniercze i obrażające uczucia i poglądy religijne religii zaskarżającej. Ostatecznie, aby żadna z nich nie mogła obrażać uczuć i poglądów wyznawców pozostałych dwóch żydowskich religii, musiałaby zostać ona zakazana – ze wzglądu na głoszone przez nią treści obrażające poglądy wyznawców pozostałych żydowskich religii.

 

Chronić prawnie wszystkie trzy na raz (uważające się nawzajem za bluźniercze) religie abrahamowe to po prostu absurd i szczyt religijnej, ale i “prawniczej” paranoi.

W taki idiotyczny sposób działa ortodoksja i dogmatolubstwo...

 

 

....Najgorszym niebezpieczeństwem, jakie owa ustawa niesie ze sobą jest zepchnięcie na pozycję “chłopca do bicia” Słowian -rodzimowierców. Ludzie, którzy kultywują rzeczywistegoDucha Rosji, będą mogli być lżeni, obrażani – i to całkiem legalnie i bezkarnie. Tak samo będą mogli jahwiści obrażać słowiańskich “bożków” i “bałwany”, oraz z nich szydzić.

 

W ten sposób Rosja zostanie odcięta od jej prawdziwych, słowiańskich korzeni, a ustawa spowoduje, że Duch Rosji zostanie oddany w łapska ideologii religijnych zrodzonych nad Jordanem i na Synaju.

Przy pomocy tej ustawy Rosjanie zostaną przymusowymi żydłakami czczącymi żydowskich bożków i idoli.....

 

 

....Biograf Rothschildów dokładnie opisał, czym jest chrześcijaństwo:

 


 

“Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

 

Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i  rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach.  Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.

 

Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do “goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.

 

To był początek naszej dominacji w świecie,  tylko początek.(…)

Koniec  jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)

 

Czy można się dziwić że jesteście oburzeni?  Położyliśmy zaporę na wasz postęp. Narzuciliśmy wam obce księgi i obca religię której nie możecie przełknąć i strawić, które są w poprzek waszemu duchowi, które trzymają was w wiecznym chorym wahaniu i których wasz brak ducha nie potrafi odrzucić lub przyjąć w pełni.  W pełni oczywiście wy nigdy nie przyjęliście naszego chrześcijaństwa. W waszych sercach jesteście dalej poganami. W dalszym ciągu lubicie wojny i rzeźbione sceny wojenne. Widzicie chwałę w ludzkiej nagości i jesteście dalej dumni z niej.”....

 


 

....Przypomnę też opinię Lwa Tołstoja 

 

(za którą został wyklęty) o chrześcijaństwie:

 


 

„Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

 

W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

…Dla człowieka, któremu  wtłoczono  do głowy   jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta,   w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.

Syp ile chcesz ziarna do   spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.”....


Wprowadzenie nowego prawa spowoduje, że Rosja jako państwo utraci bezpowrotnie możliwość występowania jako ewentualny lider żywiołu słowiańskiego, gdyż z państwa (przynajmniej w domyśle) słowiańskiego stanie się państwem de facto duchowo żydowskim, strzegącym prawnie żydowskich religii .

 

opolczyk

.

 

ps. Nie wiem czy jest to tylko zbieg okoliczności, czy też zamierzona synchronizacja…

 

Jak informują Fakty i Mity akurat w tym samym czasie w Tunezji radykalni muzułmanie żądają umieszczenia w konstytucji kar więzienia za “znieważanie świętych wartości”, czyli boga, proroków, świętych ksiąg, czarnego kamienia Kaaby oraz meczetów, kościołów (chrześcijańskich) i synagog.

 

 

W oficjalnej propagandzie żydo-katolicyzmu islamiści są zagrożeniem dla tej jedynie prawdziwej watykańskiej sekty, a tutaj nagle islamiści chcą konstytucyjnie chronić chrześcijańskie kościoły. Wygląda więc na to, że pomimo zażartych sporów doktrynalnych przynajmniej te dwie pochodne od judaizmu żydowskie religie wspierają się po cichu nawzajem. Bo w ich wspólnym interesie jest utrzymanie dominacji ich żydowskiego ducha nad światem.

 

Wystarczy popatrzeć na poniższą mapkę, aby zauważyć, że poza Azją południowo-wschodnią duch ludzkości został zażydzony żydowskimi bajkami i legendami z Biblii i Koranu.

 


          Zasięg religii abrahamowych (różowy).


KONIEC FRAGMENTU

KOMENTARZE

 • @Skanderbeg 13:30:10
  "...Coś takiego jak rodzimowierstwo faktycznie nie istnieje..."
  To , że istnieje jest faktem .
  To , że obecnie jest niepopularne to drugi fakt .
  To, że chrześcijanie w Polsce i współcześnie kultywują obrządki prasłowiańskie to następny fakt ...Nie trzeba ich więc tak bardzo odtwarzać ...

  W internecie jest coraz więcej informacji na temat naszych przodków .
  i sam jestem zaskoczony jak szybko ich przybywa ...
  Kto chce to skorzysta ....
 • @Skanderbeg 16:17:05
  Wymaga to czasu ...
  Ale zmiany są wyraźne , gdy porównuję nawet wiedzę z lat 60 i 70
  z tą , do której mamy dostęp obecnie ...
  Wiary nie odtworzą historycy ...
  Wiarę odtwarzają wyznawcy ....
 • @Skanderbeg 16:52:11
  A jeżeli wiarę otrzymuje się poprzez natchnienie?
 • @Skanderbeg 16:52:11
  Przykład współczesnych badań nad wiarą słowiańską:

  "....Jest faktem dawno znanym, na który zwrócił uwagę K. Moszyński,

  że język słowiański nie posiada apelatywu o znaczeniu "bóg" względnie

  imion najwyższego boga urobionych od rdzenia "dei" - święcić, jaśnieć -
  a istniejących w innych językach indoeuropejskich, z bałtyjskim włącznie.
  Natomiast u Słowian istnieje apelatyw w sensie "Bóg w ogóle" wywodzący

  się od rdzenia "bhag" - udzielać, otrzymać - i związany z "bhaga" -

  cechą bóstwa oznaczającą dawcę wszelkiego dobra. Cecha "bhaga" jest

  częstym w sanskrycie, a przede wszystkim w hymnach Rygwedy

  przymiotem boga Agni. Ilustrują to cytaty z hymnów, a mianowicie VI,

  132 mówi: ty Agni jesteś nam bhagą aby zsyłać radość; II, 17, 7 o

  Indrze: jak starzejąca się w domu rodzicielskim córa, z wspólnego miejsca

  błagamy cię jako Bhagę, spełnij nasze życzenia, udziel pomocy i cząstki,

  którą każdemu wydzielasz.
  Hymn VII najpełniej to znaczenie wyraża w słowach:
  Bhago wodzu, Bhago prawdziwy dawco bogactw, Bhago bądź łaskaw tej pieśni, zsyłając nam dary, Bhago rozmnażaj nam bydło i rumaki, Bhago daj nam obfitość bohaterów. ..."

  źródło :http://spokojny-blog.blogspot.com/2012/10/metafizyka-sowian-buddyzm.html
 • @Skanderbeg 16:52:11
  Ależ historycy mają źródła pisane . Pytaniem jest , czy zechcą z nich skorzystać :
  "...Wspólny korzeń Wedyzmu i religii Słowian jest oczywistością, ponieważ wynika ze wspólnoty genetycznej. Ariowie, którzy zdobyli Indie na swoich bojowych rydwanach prowadzeni przez Indrę i Słowianie z Europy których Perun wiódł do walki mają wspólnych przodków, zatem jedni i drudzy korzystać muszą z pewnych wspólnych źródeł. Każdy, kto historią tej ziemi się interesuje zna te tematy i nie chce mi się powtarzać rzeczy oczywistych. Kto pierwszy raz czyta o tym, że Słowianie to Indoeuropejczycy i że język Wed ma masę podobieństw do polskiego to niech czym prędzej nadrobi...'
  źródło :http://spokojny-blog.blogspot.com/2012/10/metafizyka-sowian-buddyzm.html
 • cd .
  Notatka
  o prawdziwym plemieniu europejskim ,które przetrwało tysiąc lat prawosławia :
  "... Istnieje plemię w Europie, które w całości zachowało pełne swoje zwyczaje, ..., przedchrześcijańską religię, strukturę szkolenia szamanów i symbole. Jest taka grupa etniczna na terenie dzisiejszej Rosji. Mieszkają nad Wołgą. Właśnie zrobiono o nich pierwszy film i napisano artykuł w Russkim Reporterze, który w całości przetłumaczono i wydrukowano w Tygodniku Forum nr 24/2012(...)Tu tylko krótkie fragmenty tekstu z TF autorstwa Natalii Kurczatowej: Ostatni prawdziwi poganie Europy żyją w Rosji. Ich wiara nie jest wymysłem zblazowanych mieszczuchów, ani żałosnym "neopogaństwem" - to prawdziwa religia która przetrwała na wielkich stepach nad wielką rzeką.
  (...)Łąkowi i wschodni Maryjczycy są uważani za ostatnich pogan Europy. Zjazdy modlitewne odbywają się obecnie rokrocznie - późną jesienią, na progu zimy. W każdej wsi, gdzie zostali czi-mari (czyści Maryjczycy, poganie) odbywają się też lokalne wiosenne i letnie obrzędy w świętych gajach.
  (...)W pogańskich wierzeniach jest coś niezwykłego. Poganie bez strachu podchodzą do tego, jakim jest życie - mówi Osokin - objeździłem brzegi Wołgi, rozmawiałem z kapłanami pogan, z tatarskimi mułłami, z rosyjskimi popami. W wierzeniach Maryjczyków, Udmurtów, Czuwaszy każdy błąd, każdy zły postępek zmienia człowieka i świat wokół niego. Każdy kart powie ci, że już nic nie da się zmienić, odwrócić. Trzeba się nauczyć z tym żyć. ...'
  źródło :http://spokojny-blog.blogspot.com/2012/06/prawdziwe-plemie-poganskich-sowian.html
 • Rewelacje biografa Rothschieldów
  Jeżeli biblia jest wymysłem pogrobowców obecnych Żydów to dlaczego archeologia potwierdza biblijne zdarzenia? dowodów jest wiele. Media o tym milczą.

  http://www.youtube.com/watch?v=OSl31lTNAOk
  http://www.youtube.com/watch?v=wpUi7eErZnw&feature=relmfu
  http://potop-exodus.w.interia.pl/exodus/rydwany.html

  Niestety Stary i Nowy Testament przeszedł przez ręce Masoretów a to oznacza, że nie wszystko może być tak jak było naprawdę niemniej pojawienie się Jezusa na ziemi namieszało pogrobowcom obecnych Żydów którzy nie uznają Nowego testamentu ani Jezusa. No że go nie uznają nie oznacza ze nie istniał nie uzdrawiał nie wskrzeszał do życia.
  Ja wierzę Biblii a nie jakiemuś rodzinnemu biografowi .
  Więc żadnej rewelacji nie ma.
 • -- zbigniew 1108
  -- biograf Rothschildów--

  ---dokładnie to SAMO powiedziała ok 25 lat temu -żydówka NAUKOWIEC w N.Y.C. komuś z mojej rodziny
  ......... żydzi to NARÓD WYBRANY -sprzedali światu religię !! nawet Wam Polakom -ZWŁASZCZA WAM !! za żydoską religię wy Polacy -wzajemnie nienawidzicie się -popatrz ! zaprzyjazniłaś się ze mną żydówką -nie z polskim katolikiem ......................
 • @ninanonimowa 12:09:21
  Zacytowałem wypowiedź Marcus Eli Ravage, poczytnego żydowskiego dziennikarza , eseistę , jednego z najbardziej „żydowskich Żydów” jak go nazywano, z jego felietonu z 1928 roku a więc ponad 70 lat temu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930