Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
938 postów 3943 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Edukacyjna potęga kościoła z Watykanu przed rozbiorami Rzeczpospolitej...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

" zrozumiesz , dlaczego państwo elit szlacheckich , magnackich , biskupich musiało upaść w XVIII wieku ..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W internecie dosyć często poruszana jest zasługa    kościoła rzymsko-katolickiego  dla podwyższenia poziomu umysłowego naszych przodków

a w szczególności elit politycznych .

Sprawa budzi emocje i skrajne postawy .

Czy słusznie ?

Jeżeli nie miałeś wątpliwości   tak  jak ja przez

prawie całe swoje dotychczasowe życie,

to prawdopodobnie 

po zapoznaniu się z dziełem ,

którego fragmenty poniżej zamieszczam,

 zrozumiesz , dlaczego państwo elit szlacheckich , magnackich , biskupich musiało upaść w XVIII wieku .

 

 

 

Autor Nowych Aten, pierwszej polskiej encyklopedii (17541764),

Benedykt Joachim Chmielowski herbu Nałęcz 

(ur. 20 marca 1700 w Łucku, zm. 7 kwietnia 1763 w Firlejowie) ,

kształcony od 1715 w szkołach jezuickich we Lwowie

a w 1722 przyjęty został do seminarium katedralnego w tym mieście. 

Przebywał na dworze Jana Jabłonowskiego, gdzie pracował jako nauczyciel Jabłonowskich. Był preceptorem jego syna Dymitra Jabłonowskiego .

Przed 1743 został prałatem domowym arcybiskupa lwowskiego Wyżyckiego.

 W latach 50. XVIII w. był proboszczem w Podkamieniu, a także dziekanem rohatyńskim.

 W 1761 został kanonikiem katedralnym kijowskim.


Encyklopedia miała 2 wydania: pierwsze w latach 1745-1746

drugie, uzupełnione i rozszerzone, w latach 1754-1756.

Nie była zatem potraktowana jako dowcip ani satyra . 

Prawdopodobnie Nowe Ateny były również  wpisane na listę lektur 

obowiązkowych dla gimnazjów dla szlachetnie urodzonych .

 

 

 

 

 

Fragment 1  http://literat.ug.edu.pl/ateny/0041.htm

 

 


KRÓCIUSIEŃKA
od STWORZENIA Świata aż do Narodzenia Pańskiego 
CHRONOLOGIA

Rzeczy innych cale potrzebnych, drugich przedziwnych WYRAŻAJĄCA SERIEM

NB. Przestrzegam, że Authores w Chronologii, Anatomii i Botanice niezgadzają się; zaczym proszę ich, i mnie nie censurować.

Roku od stworzenia świata

ADAM i EWA od BOGA Kreowani ex limo terrae Roku ............  1

POLIGAMIA, albo Wielożeństwo wzięło originem od Lamecha, mającego ADĘ, a po tym SELIĘ żony Roku ...............  2

Pierwszy na Świecie ADAM Zwierzętom i wszystkim rzeczom podawał imiona ...........  2

Pierwszy na Świecie urodził się KAIM .......  6

Pierwszy z Ludzi, Primogenita, albo Pierwiastki Owiec swoich BOGU Ofiarował i oddał ABEL, Pierwszym tenże był Oraczem, Pierwszy Owiec Pasterzem, Pierwszy z Ludzi umarł .............  130

Pierwszej na Świecie Wojny authores Kaima Potomkowie   ...................  461

HENOCH przeżywszy lat 365 do Raju przeniesiony ...  922

ADAM Mundo Coaevus, Rówieśnik Świata, to jest mający lat 930 umarł ...............  930

NOE Patryarcha urodził się ............  1056

W też czasy za Noego byli Olbrzymi, Gigantes autem erant super terram in diebus illis. Gen. 6, to jest około Roku ...  1536 

NOE pierwszy Wino sadził, tłoczył i nim podpił sobie......  1671

Za Noego Potop Świata z deszczów 40 dni, 40 nocy padających, 15 łokciami nad najwyższe góry podniesiona woda, mający dni 375 był Roku .........  1656

ESUS CARNIUM, nastał po Potopie ......  1685

SALE spłodził Hebra, od którego Hebrajski język ...  1753

Pierwszy Dział Krajów Świata stał się na trzech Noego Synów, to jest na Sema Azya, na Chama Afryka, na Jafeta Europa ...............  1788

Wieża Babylońska poczęła się murować .....  1909

Abram, to jest Pater Excelsus urodził się z Tary, Antenat i Ociec Messyasza CHRYSTUSA obiecanego .................  2039

Abram Obrzezany, od tych czas Abraham, to jest Pater mullitudinis zwany. A tak tego Roku Lex Circumcisionis jest wniesiona. . . . . . .  2138

Melchisedech pierwszy na Świecie Kapłan i Król . . .  2118

Izraelitowie poszli do Egyptu z Jakubem i całą Familią Roku ...........  2288

Ciż Izraelitowie wyszli z Egyptu Roku ........  2513

Gdzie nota, że choć Pismo Ś. mówi, że 430 lat bawili w Egypcie Izraelitowie, tedy rozumieią Ojcowie Święci przez te lata całą ich Peregrynacją, nie tylko Egypską.

PASCHA Żydowska, inaczej Pasche, instituitur i Baranka pożywanie Roku. ......  2544

Pierwsze obchodzenie Anni Sabbatici, to jest co siedm lat pauzowanie od Orania i Siania (aby też i ziemia Sabbatizet) było ..........  2595

Ilium albo Troia, założona od Troesa ........  2600

Ilium spalone od Greków .... ......  2800

Pierwsze Anni Jubilaci obchodzenie, to jest co lat 50, alias po leciech siedm (kiedy  pauza i odpoczynek był od BOGA pozwolony, w której sobie Izraelitowie długi darowali i Possesję oddawali) było ..............  2637

Debbora Prorokini, nad Mężów Heroina, Judicabat Populum & sedebat sub palma, na Górze Ephraim Sądy odprawując . .  2760

Homerus Poeta urodził się .............  2900

Sauł oślic szukający, od Samuela Proroka na Króla namazany ........  2961

ARKA Pańska od Filistynów wzięta, Dagona Bożka skruszyła, 50 tysięcy Betsanitów trupem położyła (nie uczciwie patrzących na nie) i Ozę Kapłana . . ...  2939

Salomon od BOGA wziął Mądrość i Bogactwa ....  3022

Salomon założył Dom Boży .......  3023

Salomon rzucił fundamenta na Bałwochwalnicę Bożków Metres swoich ........  3054

W Królestwo Izraelskie Bałwochwalstwo wprowadził Jeroboam Król, Syn Salomona .......  3061

Aza Król też zniósł Bałwochwalstwo, jako Bogobojny ........  3080

ELIASZ, Prorok Wielki, ognistym wozem wzięty do Raju .......  3139

JOAS lat siedm tylko Wieku swego mając, Królom uczyniony .........  3157

Romulus, Fundator Rzymu, urodził się Teste Kirchero  3214 

Amos Prorok Dziesięciu Pokoleniom za lat 659 niewolę obiecuje ..........  3249

Rzym od Romulusa założony ...........  3230

Tenże Rzym według Varrona inakszej supputacji wziął swoje fundamenta Roku od Stworzenia Świata 3251. dnia 21. Kwietnia przed Narodzeniem Pańskim 749

Jeruzalem od Chaldejczyków wzięta i Królestwo Judzkie lat 485 stojące, upadło ..........  3446

Septuaginta Hebdomades Daniela Proroka nastały przed Chrystusem laty 453 albo według Drugich 555. Nie co inszego są, tylko siedmdziesiąt tygodni lat, alias 490, po których skończonych, obiecuje BÓG Danielowi wyzwolenie Świata z Niewoli grzechu, śmierci i czarta przez Messyasza CHRYSTUSA, Et ungatur Sanctus SanctorumDanielis 9. Zdaje się Autorom, że zaczęte te Hebdomades Roku ...............  3393

Dom Boży, który stał lat 424, od Nabazardy spalony . .  3447

Taż Swiątnica Boża po wyściu z Niewoli Izraelitów restaurowana  ......  3518

PLATO Filozof, nazwany Divinus (Teste Kirchero) urodził się ................. 3615

ARISTOTELES, Princeps Philosophorum, urodził się, Teste eodem ............  3565

Alexander Wielki, Król Macedoński, Helluo Regnorum, urodził się .........  3595

Alexander Wielki Daryusza Króla Perskiego zwyciężył, sto tysięcy Piechoty, Jazdy dziesięć tysięcy zbiwszy, a z ludzi Alexandra Wielkiego pieszych padło Żołnierza 300 a Jazdy 150. Wiktorya ta była ...... 3721

Alexander Wielkie umierając między swoich Państwo podzielił Roku od Stworzenia Świata . . . .  3731

PTOLOMAEUS Philadelphus, Król Egypski, chcąc prawdy dociec in rectitudine Biblii Septuaginta duos Tłumaczów zebrawszy z Dwunastu Pokolenia, z każdego po sześć najmędrszych, i osobno ich każdego zamknąwszy, kazał im tłumaczyć Pismo Święte; factum, że jakby uno Ore & Calamo napisali, tak się zgodzili w Interpretacji, około Roku .......... 3837 a przed Narodzeniem Pańskim 279.

 

Fragment 2   http://literat.ug.edu.pl/ateny/0003.htm

                               

   ŚWIAT NA WIOSNĘ OD BOGA STWORZONY

JOSEPHUS, Historyk Żydowski, Scaliger, Calvisius i inni trzymają, że Stwórca wszech rzeczy, Świata machinę stworzył w JESIENI pod czas Aequinoctium Jesiennego; probując, że to był czas Jesienny, ponieważ były w Raju frukta, ale ta racja non convincit. Mógł BÓG tak śliczne Niebo, Luminarze, i Człeka na swój Obraz kreować ex nihilo, a mizernych fruktów nie mógłbyextra czasu swego? A po tym w Azyi, osobliwie koło Palestyny, Syrii, w Afryce, cały Rok Drzewa wydają frukta jedne odchodzące, drugie nastające. Druga Sentencya jest, że Świat od BOGA stworzony na WIOSNĘ podczas AequinoctiumWiosnowego; i ta sentencya probabilior, dla większej liczby pewniejszych Autorów, bo Nowy Adam CHRYSTUS, Świat restaurujący, począł się na Wiosnę 25. Marca w Żywocie Najświętszej MARYI, toć i Stary Adam, psujący Świat, w takimże Wiosnowym czasie miał być stworzony. 2do. W ten czas miał być Mundus creatus, kiedy recreatus. Trzymających te zdanie wylicza Ojców Świętych Torniellus 20, Ascanius Martinongus 25. Za tą idą sentencyą Genebrardus, Clavius, główny matematyk, Delrio a Lapide, Saltanus, i Rabin Jozue. Synod Palestyński konwokowany przez Teofila Biskupa Cezaryeńskiego,ex Mandato Wiktora Papieża, decydował swoim Dekretem, że Świat na Wiosnę od BOGA stworzony, jako świadczy Wielebny Beda.


Fragment 3  http://literat.ug.edu.pl/ateny/0024.htm 


W tej  Encyklopedii można przeczytać precyzyjną definicję :

 

" KOŃ jaki jest, każdy widzi. "


oraz


                     Czym Zwierzęta żyły w Korabiu Noego?

Odpowiadam, że wszystkie miały swojej naturze służące Victualia, według Textu Świętego Gen. 6... Które trawą, liściem, sianem żyją, miały trawę, liście, siano w Korabiu od Noego złożone; które są Carnivora, alias mięsem żyjące, jako to ORŁY, JASTRZĘBY, miały w sadzach i kojcach gołębie, kury, kurczęta; Wilkom były zgotowane barany; na których sto według Pereriusza Autora demonstracji, każdemu ósmą część barana dając, trzeba było Baranów co dnia 12 i pół; a na rok cały, który ma dni 355 trzeba by Baranów 45622. Noe też dla siebie, Synów i Synowych musiał wziąć nie mało Zwierząt (supposito, że był esus carnium przed i podczas Potopu). Dla Zwierząt też Amphibia zwanych, alias raz na lądzie, drugi raz na wodzie żyjących supposito, że tam były według wielu Autorów, trzeba było i wodnego pożywienia, alias ryb suchych, i lądowego, to jest korzenia, trawy, liścia, ziół.
Dla porównania ,


w tym samym okresie Anglicy

 

zajmowali się 


np. maszynami parowymi


James Watt  w 1763 roku udoskonalił wcześniej przez T. Newcomena.

 

KOMENTARZE

 • Szanowny Autorze
  niestety, diagnoza jest chybiona.
  Upadek Rzeczypospolitej spowodowały trzy przyczyny:
  1) roszczenia Zygmunta III Waza do Korony Szwecji
  2) brak rozszerzenia Unii o Ukrainę i zrównanie Praw z Rzeczypospolitą
  3) ...
  a nie niski poziom wykształcenia tak zwanego "Ogółu" (tfu! Co za wstrętne określenie), które Niczym prawie nie różni się od dzisiejszego poziomu "edukacji masowej" - tak wiec Pańska ekscytacja "głupotą" głoszoną ówcześnie jest niestosowna i ahistoryczna
  wybaczy Pan, że nie będę rozwijał pkt. 3 i "palił sobie" puenty :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 21:26:28
  Upadek Rzeczypospolitej spowodowały trzy przyczyny:
  1) roszczenia Zygmunta III Waza do Korony Szwecji
  2) brak rozszerzenia Unii o Ukrainę i zrównanie Praw z Rzeczypospolitą


  >>> tak...a 'władcy dusz' w sutannach, przy okazji zawiadujący edukacją (o majtkach nie wspomnę) ani na Zygmunta III ani na problem prawosławnych Ukraińców nijak negatywnego wpływu nie wywierali ..;)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031