Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
886 postów 3802 komentarze

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

Czy Polacy słowiańscy mają przyszłość polityczną?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Krzysztof Wojtas w poście " Przejęcie władzy " http://cygnus.nowyekran.pl/post/82123,przejecie-wladzy porusza dużo ważnych zagadnień .

Aby nie zaciemniać dyskusji zbyt obszernym komentarzem , postanowiłem  przypomnieć w formie  oddzielnego wpisu refleksje  13 października 2011 roku .

Mają ponad rok , jednak  nadal podpisuję się

 pod nimi .

NIE dotyczą wprost przejmowania władzy   , 

ale odnoszą się do wielu spraw  , 

z którymi spotykamy się w dzisiejszym

 chaosie pojęć, celów , metod...


 

  * * *


Czy Polacy słowiańscy mają przyszłość polityczną?


Warunki konieczne :

 

1.  cele wyraźnie inne i bardziej atrakcyjne

      niż cele Polaków niesłowiańskich lub "gości"

 

2. projekt   struktur społecznych i państwowych zrozumiałych 

 dla ludzi żyjących na terenie Polski

 

3.  wizja świata XXI wieku

 

4.  precyzyjny język pojęć politycznych

 

5. stworzenie kierowniczej grupy politycznej

 

6. upowszechnienie dążenia do prawdy u każdego Polaka

    słowiańskiego

 

7. określenie relacji do Polaków niesłowiańskich

 

8. diagnoza przyczyn utraty zdolności politycznych

         przez   Polaków słowiańskich 

                                                                                                                                                

              * * *   

ad.1.  

    cele wyraźnie inne i bardziej atrakcyjne niż cele Polaków 

     niesłowiańskich lub "gości"

 

 

                                              Jeżeli celami politycznymi Polaków niesłowiańskich   są m.in.:

  - posłuszeństwo wobec kontynuatorów cesarstwa rzymskiego

  - uniemożliwianie odbudowy ośrodków myśli politycznej              Polaków słowiańskich

  - obniżanie wartości moralnej i biologicznej Polaków słowiańskich

-  eksploatacja zasobów Polaków słowiańskich ,


to celami współczesnych Polaków słowiańskich powinno być rozpoczęcie  świadomego i wielowymiarowego przeciwstawienia się  wyżej wymienionym poprzez :


a. duchowe a następnie polityczne odrzucenie postawy wasalnej wobec kontynuatorów cesarstwa rzymskiego

b. napiętnowanie moralne  lojalności wobec niepolskich ośrodków politycznych

c. skodyfikowanie i wdrażanie zasad  oceniających czyny przy jednoczesnym nie skazywaniu ludzi /nawet werbalne/na wieczne potępienie  

d. upowszechnianie dobrobytu , umożliwiającego godne życie rodzinom polskim

e.  zamiana eksploatacji zasobów na godziwą wymianę gospodarczą poprzez uzyskanie wpływu na tworzenie prawodawstwa

f. zmniejszenie obciążeń na rzecz biurokracji państwowej


                         * * *


                                      ad .2. 

projekt   struktur społecznych i państwowych 

zrozumiałych  dla ludzi żyjących na terenie Polski

 

-całościowy model państwa ponadrodowego /nie mylić z państwem narodowym /

 i ponadplemiennego przy umożliwieniu pielęgnacji

 dobrych   różnorodności rodowych i plemiennych

- propagowanie autentycznych korzyści  z życia w takim państwie dla każdej osoby ludzkiej w porównaniu do obecnie funkcjonujących ,aby ludzie chcieli porzucać dotychczasowe struktury i przejść duchowo i fizycznie   do Polski  słowiańskiej

- minimalizacja finansowych obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym maksymalizowaniu funduszy globalnej ekspansji języka , moralności , nauki .....

- kreowanie pieniądza jako wartości całej wspólnoty Polaków słowiańskich a nie jako przywileju mniej  lub bardziej licznych grup interesów/rodów

- zminimalizowanie a docelowo zlikwidowanie podatku dochodowego

- kodeks minimum moralnego

- kodeks indywidualnego obowiązku obronnego

- kodeks współodpowiedzialności za Ziemię

 

* * *


ad.3

 wizja świata XXI wieku


 - uwolnienie człowieka od podporządkowania międzynarodowym organizacjom  i ich  narodowym  ekspozyturom

-  ZIEMIA dobrem wspólnym

- likwidacja niewolnictwa w jakiejkolwiek postaci

 - równowaga międzypokoleniowa  , poprzez wyeliminowanie strukturalnych konfliktów pomiędzy rodzicami i dziećmiJak wykorzystać zdobycze cywilizacji sumeryjskiej , 

egipskiej , chińskiej ..... ?

 Plemiona izraelskie i cesarstwo rzymskie są dobrymi  przykładami , że można adaptować i asymilować dorobek wcześniejszych kultur i wykorzystać do własnych planów politycznych .

Polacy słowiańscy  korzystają z liczb , kalendarza , astronomii ... Dlaczego nie skorzystać z sumeryjskich lub wedyjskich opisów prehistorii świata i asymilować do swojego światopoglądu ?  Uczyniły to  ludy chazarskie , greckie , rzymskie  i nie słyszę , aby ktoś im robił  wyrzuty. 

Chyba, że udowodnimy  w sposób niekwestionowany 

 że Polacy to potomkowie aryjczyków  .

 

 

* * *

ad.4.

precyzyjny język pojęć politycznych


język polski jest językiem słowiańskim używanym również przez Polaków  niesłowiańskich ,

rozwijał się mimo braku politycznej akcji  Polaków słowiańskich i niekiedy ważne pojęcia używane są w formie niezrozumiałej , zaciemniającej treść lub wartościującej 

z perspektywy Polaków niesłowiańskich

np.

poganie

nacjonalizm

modlitwa .


Kilka uwag ze  świadomością , że język polski jest w dynamicznym procesie poszukiwań określeń na dzisiejsze nowości kulturowe i technologiczne .


Używanie słowa "poganin" jest przyjmowaniem

 perspektywy klasyfikowania ludzi

 przez kontynuatorów cesarstwa rzymskiego.

  Oni są logiczni w tym zakresie , choć  pragmatycznie ustępują "znakom czasu" , bo  ,  o ile się nie mylę , 

współcześnie muzułmanie nie są już poganami , 

tylko  młodszymi braćmi  w wierze. 

Wystarczyło , że islam się nowocześnie zorganizował  , podwyższył swoje umiejętności techniczne i , ponieważ wyznawców jest wystarczająco wielu , budzi respekt.

Polacy słowiańscy muszą stworzyć lub wybrać

 istniejące polskie słowo dla określenia swojej wiary , 

mając na uwadze  godność i światopogląd .

Być Polakiem , Słowianinem brzmi dumnie ,

 ale być poganinem już nie bardzo .

Czas , kiedy " rzymianie  " przestaną uważać Polaków słowiańskich  za przedmiot ich akcji politycznej,

 bardziej zależy od  odbudowania słowiańskiej prężności , 

niż  dobrej woli "gości ", 

jak nazywają ich niektórzy Słowianie .


Uważam , że lepiej jest  nazywać katolicką grupę Polaków niesłowiańskich  "Polakami rzymskimi" lub " watykańskimi ",

bo opisuje dzieje  pojawienia się  w polskim życiu 

i współczesną ich lojalności .

 

Warto również przemyśleć , czy Słowianin będzie  określeniem genetycznym czy światopoglądowym .

Ja teraz używam przymiotnika słowiański jako określenie genetyczno-światopoglądowe .  Możliwe , że jest to podejście błędne .Ale brak mi mocnych argumentów, dlaczego miałbym tego nie robić.


* * * 

ad . 5.

stworzenie kierowniczej grupy politycznej


Ośrodek kierowniczy jest niezbędny ,  aby działać zgodnie 

z planem i nie marnować energii  .

Poszczególni Polacy słowiańscy po zapoznaniu się z takim planem  będą umieli wydedukować  dla siebie obszary swojej aktywności i zbierać "grosik do grosika" .

Ośrodek kierowniczy, jako wieloosobowy, umożliwia kontynuację zadań  po śmierci nawet największego autorytetu .

Również dokonuje analizy i syntezy z perspektywy obejmującej więcej danych , a tym samym zmniejsza się prawdopodobieństwo błędu.

W obecnych warunkach dostrzegam elementy dla takiego ośrodka w postaci liderów grup naukowych  , stowarzyszeń  religijnych  , twórców i administratorów stron internetowych ...

Ponieważ nie ma kontynuacji jakiegoś jednego bytu

 politycznego  , należy mieć nadzieję , że samoświadomość 

i samodyscyplina najbardziej zdeterminowanych Polaków słowiańskich zaowocuje  poczęciem takiej struktury .

Dla jasności  - nie odmawiam żadnej grupie do uważania siebie za taki ośrodek . W moim przekonaniu jednak   , jeżeli te grupy nie będą współpracowały , to właśnie będzie następowało marnowanie czasu i energii. 

A to jest zaprzeczenie ośrodka kierowniczego .

Współczesna Polska funkcjonuje w określonych formach . Które z nich i w jakim stopniu dadzą się wykorzystać ?  

Jestem przekonany , że wiele jest takich elementów , 

które można już używać obok

 a   nawet wbrew Polakom niesłowiańskim .

Czy czas wywieszać chorągiew , czy jeszcze poczekać na koniec świata  21.12.2012 , na upadek  " systemu finansowego FED", na Nibiru , na III wojnę światową ? 

To są  praktyczne pytania dla takiego ośrodka politycznego.


 W tym miejscu dziękuję Ojcu Niebieskiemu  za trud Przodków 

i współczesnych Rodaków  , którzy przechowali i rozwijają sprzeciw wobec kłamstwa w życiu prywatnym i publicznym.

Chwała TOBIE OJCZE i IM. 


* * *

ad .6.


upowszechnienie dążenia do prawdy u każdego Polaka

    słowiańskiego

 

Myślę , że zaniechanie w poszukiwaniu Prawdy ,

 wielkiej  lub codziennej , owocuje upadkiem osobistym , 

który stwarza warunki do zanikania wspólnot rodzinnych , plemiennych lub cywilizacyjnych.

Uważam , że lenistwo umysłowe  rodzi lenistwo materialne 

i poddaje osobnika pod jarzmo mniej leniwego człowieka .

Taka jest moim zdaniem praprzyczyna politycznego upadku Polaków słowiańskich . 

Zarówno w okresie przedkatolickim 

 jak i w okresie  katolickim .

Podobnie elity egipskie , chińskie , radzieckie , bankierskie  upadały i upadają , gdy zaakceptowały myśl  , że  są doskonałe

 i wystarczy trwać i konsumować . 

Oczywiście zamykając oczy na niedostatek innych ludzi .

 Cesarstwo Rzymskokatolickie traci systematycznie wpływy, gdyż swoją doktrynę skuteczności  i posłuszeństwa  wobec hierarchii watykańskiej nazwało  prawdą objawioną .

Kto ma wywołać głód prawdy? 

Samoistnie pojawia się i odchodzi . 

Jak go podtrzymywać ? 

Mamy wolną wolę i Bóg nie zmusza nas do szukania prawdy.  Czuję , że jest to zadanie dla artystów różnych form wyrazu piękna ,  którzy swoją sztuką  będą wzbudzać  

i podtrzymywać pasję dążenia do prawdy .

 Pragnę , aby bardzo dużo ludzi wstydziło się  , 

gdy przestanie kochać  Prawdę .

Człowiek powinien wstydzić się podać rękę ludziom , 

którzy głoszą  :

że 11 września wieża 7 sama się zapadła  ,

 że produkcja papierowych lub elektronicznych pieniędzy nie jest okradaniem miliardów ludzi ,

że  Ziemia jest przeludniona i dlatego muszą zabić miliony "maluczkich" ,ale ani siebie ani nikogo ze znajomych

etc.etc.


* * *

ad .7.

określenie relacji do Polaków niesłowiańskich


W naszym kraju żyje wiele grup Polaków niesłowiańskich .

Najliczniejsza jest Polaków rzymskokatolickich  .

 Jej sposób myślenia jest dominujący w życiu publicznym .

Uważam ,że grupa ta zastygnie niedługo 

w próżni intelektualno- moralnej 

 z  powodu wewnętrznych sprzeczności  Państwa Kościelnego. 

 

 

*  * *

ad.8.


diagnoza przyczyn utraty zdolności politycznych

         przez   Polaków słowiańskich


W tym miejscu moim pomysłem jest stworzenie uczelni , instytutu , uniwersytetu - nawet w formie internetowej -

systematyzujących dotychczasowy dorobek i kreujących nowe obszary badawcze 

13-14 październik 2011 roku

 

 

 


 

KOMENTARZE

 • To wszystko zależy od tego jaki mają rozum Polacy słowiańscy
  niestety zdaje się że słabo u nich z tym rozumem i nie wiedzą gdzie się go kupuje.
 • @Antymedyczny 18:49:58 i nie wiedzą gdzie się go kupuje.
  Właśnie , w tym upatruję największe trudności ...
  Dotychczasowe zakupy dokonywane przez naszych przodków
  nie wychodzą na zdrowie naszym współczesnym rodakom .

  Wielu wybiera opcję "pakuję się i znikam "...
  Czy można to zmienić ? Teoretycznie tak .
  Czy będzie wystarczająco dużo czasu i determinacji ?
  Tu kłania się jedynie nadzieja ....szczególnie , że wielu nazywa ją matką głupich .

  Mimo wszystko wolę jednak być samodzielnym i bezrozumnym ,
  według Twoich kryteriów , niż posłusznym i zarozumiałym posiadaczem jedynych prawd ...
 • @zbigniew1108 19:12:20
  Zgadza się. Albo Polska odzyska "słowiańskość", albo nie będzie jej wcale.
 • @lju 19:19:19 Każdy Polak to Słowianin...
  Myślę , że ta teza nie wytrzyma ani kryteriów genetycznych , ani religijnych , ani kulturowych .
  Bez uporządkowania słownictwa politycznego jest trudno pogodzić
  model Polak -Katolik i Polak -Słowianin . Słowianin oznacza również pewien typ kulturowy , nie tylko genetyczny .
  Na coraz liczniejszych portalach poświęconych zagadnieniom historii Słowian można znaleźć wiele gorących dyskusji na ten temat .
  Osobiście podzielam pogląd , że np. Polak -Katolik i Polak -Słowianin
  to nie to samo .
  A Konstytucja RP dosyć gładko obeszła się z pojęciem Polak -"... Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolite ..."
  W myśl takiej definicji wszystkie partie w Polsce można nazwać np. narodowymi (sic)

  "....Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina
  Starszy czy młodszy , chłopak czy dziewczyna ..."
 • @lju 20:03:36
  Katolicyzm to temat na dziele, słowiańskość to na pozostałe dni tygodnia.

  Co do Dmowskiego: musiał tak pisać aby odróżnić Polaka od Białorusina, Ukraińca, Poleszuka, Rusina i Żyda. Teraz takiego problemu nie ma.
 • @lju 20:03:36 Konstytucje pisali komuniści ,
  ale do urn udało się 12,137 mln osób, czyli 42,86% uprawnionych. Oddano 1,40% głosów nieważnych.
  52,70% głosujących (22,58% uprawnionych) opowiedziała się za przyjęciem nowej ustawy zasadniczej; przeciw było 45,90% głosujących.

  Też sami komuniści ?

  A tak na marginesie , czy istnieje Polak -komunista ?

  "Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości "... znam dużo pism Romana Dmowskiego . Nawet przywoziłem literaturę endecką z Londynu .
  Niemniej znam również innych autorów , którzy zajmowali całkowicie odmienne stanowiska .

  Uważam , że czas zacząć posługiwać się definicjami sformułowanymi w czasach , gdy w naszym kraju nie ma zjawisk charakterystycznych dla II Rzeczpospolitej .
 • @lju 20:22:20
  Okres gdy myślałem, że ktoś "oczytany" jest człowiekiem mądrym mam dawno za sobą. Do sekty (jakiejkolwiek), też trudno byłoby mnie zapisać.
 • @lju 20:45:15
  1931-roku gdy mieliśmy następujący skład narodowościowy:

  Polacy – 68,9%.
  Ukraińcy – 10,1%.
  Żydzi – 8,6%.
  Rusini – 3,8%.
  Białorusini – 3,1%.
  Niemcy – 2,3%.
  Poleszucy – 1,8%.
  Rosjanie – 0,4%.
  nni – 1%.
 • @lju 20:48:19
  Nie jestem specjalistą od niedzieli. Mnie raczej interesuje gospodarka i to co w gospodarce jest "słowiańskością". Cechą słowiańskości była wspólnotowość, która pozwalała nam rozwinąć cywilizację w trudniejszych warunkach klimatycznych. Tej cechy nie miały cywilizacje łupieżcze.
 • @zbigniew1108 19:12:20
  Jeśli się czeka i zwleka to znaczy tak czy inaczej że się godzi. Trzeba wiedzieć gdzie się jest,. Trzeba rozpoznać rzeczywistość. A jak ją rozpoznać?

  To proste przez miłość. Ale ludzie w to nie wierzą i nie wiedzą. Jeśli się sobie napyta biedy przez błędy lub/i zaniechania to potem co można zrobić?

  Jak by to powiedzieć, każdy musi dbać o siebie sam. Narodowa Świadomość jest żadna, Szkoły, kościół... czy inne instytucje nie są narodowe... i o to chodziło żeby Polaków podzielić i zostawić na pastwę> A co robią Polacy? Skoro nie dbają o siebie to znaczy że tak wybierają.

  Pozostaje pytanie dlaczego Kościół nie uczy tych najważniejszych podstaw i dlaczego Polacy nie pytają się i nie radzą?

  Sprzedali dusze diabłu, zabawkom, materializmowi.... kto się uratuje ten się uratuje, można powiedzieć filozoficznie.
 • @lju 19:19:19
  ///Coś takiego jak Polak nie słowiański nie istnieje
  Każdy Polak to Słowianin...///

  TO nie prawda. Są Polacy słowińscy którzy nie mają tego świadomości i są niesłowiańscy którzy częściej mają świadomość.

  Polacy to różne ludy. Ale jeśli nawet wyznaczać jakieś plemiona to mamy Polaków i Frankistów. A wszystko to i tak mniej lub bardziej mieszanki.
 • @zbigniew1108 20:24:46
  Cóż. Dobre, jako praca studialna.
  Zacząć trzeba od małego i zwiększać wpływy.

  Generalnie - zgadzam się, acz niektóre rozwiązania wydają się wątpliwe.
 • @lju 21:04:28
  Niestety, ale jesteśmy w niewoli plemion koczowniczych: lichwy i pogardy.
 • cele, czyli program
  >cele wyraźnie inne i bardziej atrakcyjne niż cele Polaków niesłowiańskich lub "gości"

  wizja pańwa, gospodarki, szkolnictwa itd.. Czas tworzyć program i zarażać innych wizją przyszłej Polski. Trzeba zacząć pracować publicznie i transparentnie, a inni dołączą. Trzeba pokazać, że duch demokracji słowiańskiej jest inny niż obecnej. Widzę pewne możliwości w tzw. liquid democracy.
  Samorządność, społeczność lokalna, wolność finansowa, wysoki poziom kultury, moralności i wiedzy, zadowolenie społeczne, gospodarka rynkowa, itp.. To hasła, które nie są frazesami dla przyciągnięcia gapiów. Czas pokazać, że one mają sens.
 • Odważnie i z sensem.
  Uważam , że lepiej jest nazywać katolicką grupę Polaków niesłowiańskich "Polakami rzymskimi" lub " watykańskimi ", bo opisuje dzieje pojawienia się w polskim życiu i współczesną ich lojalność.

  >> Też tak uważam.
 • @Antymedyczny 21:14:01
  Narodowa Świadomość jest żadna, Szkoły, kościół... czy inne instytucje nie są narodowe... i o to chodziło żeby Polaków podzielić i zostawić na pastwę.

  >>> problem w tym, że Polacy od młodych lat są przyuczani nie do inicjatywy, wspólnych działań tylko do 'rywalizacji' i 'pracy'.. a do tego jeszcze antynarodowe instytucje, o których wspomniałeś.
 • W razie "W"
  Program ciekawy i wart uwagi a nade wszystko wart dyskusji. PO dyskusji zaś, jak tylko skrystalizuje się pierwsza jednomyślna idea - cel wspólny mogący przyciągać innych, trzeba działać nad budową organizacji. Czasy mamy takie, że ucisk przybiera coraz bardziej odczuwalne formy i trzeba działać. Potrzeba działania wynika z wielu powodów - np. poczucie niewygody wobec skrzeczącej rzeczywistości uaktywnia coraz większą ilość ludzi gotowych do działania, rzeczywiste cele nwo skierowane na depopulację i zniewolenie wymagają podjęcia działań obronnych, oraz zbliżający się konflikt światowy spowoduje chwilową "deregulację" stosunków społecznych i na ten moment należy być organizacyjnie przygotowanym aby podążyć dalej z programem.
  Trudno oczekiwać, aby ruch o programie takim jak to został wstępnie określony powyżej miał choćby cień szansy na odegranie jakiejkolwiek roli społecznej w dotychczasowych realiach społeczno-religijno-politycznych. Jednak każdy z nas czuje w sercu, że to jest zagubiony w odmętach czasu skarb i warto go podnieść w należne jego miejsce - że warto się starać o odkrycie na nowo czym jest prawdziwa relacja z bogiem, drugim człowiekiem i przyrodą.
 • @IvanKruk 09:43:57 i wszyscy komentujący
  Dziękuję za liczne uwagi ...

  Ten post nie aspiruje do programu ...
  Jest bardziej zestawieniem zadań podobnym do wykazu materiałów ,
  gdy planujemy budowę domu ...Oczywiście bez zarozumialstwa ,
  że zawiera wszystkie niezbędne składniki ...

  Gdy przyjrzymy się historii naszej państwowości , nawet tej 1000 letniej ,
  są okresy wyciosywania katolickiej struktury , słowiańskiej , zwanej "pogańską" , reakcji , rozbicia dzielnicowego , państwowości narodu , pod którego pojęciem rozumiano wyłącznie oficerów , czyli szlachtę ...., okresy państwowości dynastycznej , tolerancyjnej , kontrreformacyjnej , bezpośredniego władztwa królów prusackich , rosyjskich , austriackich ...
  państwowości wieloetnicznej , wielu wyznań....

  Duże bogactwo form i dużo różnych rezultatów , jeżeli patrzymy przez pryzmat jednostki człowieczej ....

  Dlaczego o tym wspominam ?

  Ze względu na potrzebę zachowania dystansu do gorączki działań politycznych wymuszanych harmonogramami wyborczymi ...

  JEŻELI NIE MAM PIENIĘDZY , TO NIE KUPUJĘ , NAWET , GDY SĄ ATRAKCYJNE WYPRZEDAŻE ...
  WCZEŚNIEJ SAM MUSZĘ STAĆ SIĘ WARTOŚCIOWSZYM ...


  Zastanawiając się nad losem naszych słowiańskich przodków doszedłem do wniosku , że ich podstępny podbój trwał przez setki lat przed tzw.przyjęciem chrześcijaństwa . Przeciwnik -cesarstwo rzymskie - zdobywało przyczółki poprzez lansowanie dziedziczności władzy politycznej . Lansowało i wspierało tych Słowian , którzy porzucali metodę zarządzania przez najlepszego do danego zadania .
  O WIELE ATRAKCYJNIEJSZA Z JEDNOSTKOWEGO PUNKTU WIDZENIA BYŁA ILUZJA DZIEDZICZNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI RZĄDZENIA , WOJOWANIA . Dzisiaj przyjmuje np. formę wprowadzania swoich potomków do korporacji sędziowskich , prokuratorskich ...

  Gdyby założyć , że Konstantyn nie zawłaszcza chrześcijaństwa , aby uzasadnić pochodzenie od Boga władzy cesarza , to konflikt między dwiema odmiennymi koncepcjami organizowania wspólnot ludzkich
  i tak był nieunikniony . Tylko Zeusa , Ozyrysa zastąpił Jezus...

  Ten konflikt trwa do dziś ...Model władzy państwowej pochodzącej od Boga , wydaje się mieć przewagę ...
  Ale jest coraz więcej ludzi . którzy mają wątpliwości czy rzeczywiście są pomazańcami bożymi , gdy w wyniku intryg , podstępu , przekupstwa lub szantażu , obejmują jakieś stanowiska urzędnicze ...

  I to daje nadzieję ...Czy Polacy będą aktywni w tym procesie ?
  Tak ,o ile sięgną do głębi swojej słowiańskiej WEDY ....
 • @zbigniew1108 11:56:54
  Postawiłeś PYTANIE: Czy Polacy słowiańscy mają przyszłość polityczną?

  A ODPOWIEDŹ ;) nadeszła dość szybko..

  "Komunikat
  Zarząd Stowarzyszenie Unum Principium informuje, że podjął uchwałę o przystąpieniu do prac zmierzających do powołania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem będzie sformułowanie i zdobycie społecznego poparcia dla ustawy wprowadzającej prawną ochronę religii katolickiej w Polsce.

  Lawinowo narastające agresywne działania wymierzone w uczucia religijne katolików mają charakter antynarodowy i antypaństwowy, powodują rozkład tradycyjnych norm życia społecznego. Polska racja stanu wymaga docenienia roli religii katolickiej w procesie kształtowania się naszego narodu, jego niełatwych dziejów, a także przezwyciężeniu problemów, u progu których stanęło nasze państwo."


  Krzysztof Zagozda, Członek Zarządu, rzecznik Stowarzyszenia Unum Principium,
  tel. 513056985"
  http://www.usopal.pl/z-kraju/612-ustawa-o-ochronie-religii-katolickiej

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031