Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
940 postów 3950 komentarzy

Życie Moje i Nasze

Zbigniew Jacniacki - ( wcześniej zbigniew 1108 ) PRAWDA W ŻYCIU, ŻYCIE W PRAWDZIE... 60 lat minęło.... Do teorii doszło doświadczenie. Zbudowałem swoje "malutkie" państwo polskie. Nawiążę współpracę z "malutkimi" państwami moich Rodaków .

„Im lepiej ludzie znają istotę technologii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

wpływających na świadomość, tym bardziej prawdopodobne jest, że zrozumieją ich cel, i tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną użyte” - John D. Marks (autor „CIA i kult szpiegów”).

 

 

 

 

 

źródło: https://via-midgard.com/news/article/naibolee-primenyaemye-metody-propagandy.htm

 

 

Najczęściej stosowane metody propagandy

 

Propaganda to upowszechnianie poglądów i idei politycznych, filozoficznych, naukowych, artystycznych i innych w celu wprowadzenia ich do świadomości publicznej i aktywizacji masowej aktywności praktycznej.

Zebrano tutaj 67 metod.

 

Słowo „propaganda” pochodzi od łacińskiej nazwy organizacji, która obejmowała kardynałów Kościoła rzymskokatolickiego „Congregatio de Propaganda Fide” („Kongregacja ds. Propagandy wiary”). Kongregacja ta - w skrócie „Propaganda” - została założona przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku w celu prowadzenia działalności misyjnej. Od 1790 r. Termin „propaganda” zaczął być stosowany w życiu społecznym. W połowie XIX wieku, po zastosowaniu metod propagandowych w polityce, termin ten nabrał negatywnej konotacji.

 

Metody propagandowe

 

Anonimowy autorytet - jedną z najskuteczniejszych metod wywierania wpływu jest odwoływanie się do autorytetu. Nazwa organu nie została ujawniona. Jednocześnie można przeprowadzać cytowanie dokumentów, ekspertyz, referencje i inne materiały niezbędne dla większej wiarygodności. Przykłady: „Naukowcy na podstawie wieloletnich badań ustalili ...”, „Lekarze zalecają ...”, „Źródło najbliższej świty prezydenckiej, która chciała pozostać anonimowa, donosi…”. Odniesienia do nieistniejącego autorytetu nadają mu solidność i wagę w oczach zwykłych ludzi.

 

Apel do większości brzmi „wszyscy wokół tak myślą, dlatego to prawda”. Obejmuje to również apel do autorytetu: „Ta opinia należy do autorytetu, nie szanujecie go?” I apel do tradycji: „Wierzono w nią od czasów starożytnych, ponieważ jest to prawda”.

 

Odwołanie się od uprzedzeń - odwołanie do uprzedzeń masowej publiczności jest stosowane, gdy konieczne jest nadanie punktu widzenia wiarygodności w związku z jego wartością moralną. Można także zastosować mechanizm odwrotny - obalenie punktu widzenia opozycji poprzez potwierdzenie jego niemoralności.

 

Atak miłością - technologia jest wykorzystywana w przypadkach, gdy konieczne jest uczynienie kogoś zwolennikiem ideologii lub ruchu społecznego. Warto dołączyć do tej grupy, a także to, jak inni członkowie otaczają go tak mocno, że nie ma okazji poznać swojego dawnego kręgu przyjaciół. Można to wyrazić w postaci ciągłych spotkań, różnych innych czynności, które całkowicie zajmują czas wolny neofita, uniemożliwiając mu powrót do poprzedniej pozycji.

 

Aforyzmy - zakończenie dyskusji przy użyciu zbyt uproszczonych zwrotów i argumentów (na przykład „wojna nie ma alternatywy”).

 

Błyszczące opakowanie cukierków - taki termin badacze propagandy nazywają słowami, które pozytywnie opisują przedmiot, ale nie mówią nic w istocie. Jednocześnie cechy są tak niejasne, że można je zastosować do dowolnego obiektu, a jednocześnie nie można ich obalić i nazwać fałszywymi. Powstaje tzw. „Efekt Barnum” (niejasność cechy nie budzi wątpliwości co do jej ważności).

 

Historia codzienna - stosowana na przykład w celu dostosowania osoby do informacji, które są wyraźnie negatywne, powodując negację, treść. Jeśli więc chcesz oswoić ludzi z przemocą, krwią, morderstwami, wszelkiego rodzaju okrucieństwami, szlachetny prezenter telewizyjny o spokojnej twarzy, a nawet głosie, jakby spacerując, codziennie informuje cię o najpoważniejszych zbrodniach. Po kilku tygodniach takiego leczenia ludność przestaje reagować na najbardziej ohydne zbrodnie i masakry, jakie mają miejsce w społeczeństwie.

 

Wierność jest celem technologii, której celem jest przekonanie do poparcia pożądanego punktu widzenia, aby nie wyglądać jak zdrajcy i tchórze w oczach społeczeństwa.

 

Uwielbienie bohaterów - celem tej techniki jest pokazanie neutralnym ludziom ducha odwagi i sprawiedliwości działań „bojowników o wolność”. Co więcej, często ta technika zakłada, że ​​przeciwnicy również zaczną wątpić w słuszność swoich przekonań, a zwolennicy będą przekonani o poprawności swoich działań i będą dumni.

 

Dezinformacja - wprowadzająca w błąd poprzez podanie niekompletnych lub kompletnych, ale już niepotrzebnych informacji, zniekształcenie kontekstu, zniekształcenie części informacji w celu zepchnięcia odbiorców do działań wymaganych przez manipulatora.

 

Demonizacja wroga jest przekształceniem przedstawiciela innego narodu, grupy etnicznej lub zwolennika innego punktu widzenia w „podludzkiego”, niemoralnego, bezwzględnego itp., Przy użyciu fałszywych lub niezweryfikowanych oskarżeń. Reprezentacja przeciwnika w oczywiście niekorzystnym świetle, przesada lub fałszerstwo niedociągnięć / niewłaściwego postępowania, kontrastujące z nim i grupą docelową.

 

Trzymaj złodzieja - celem tej metody jest połączenie się z prześladowcami, jeśli zostaniesz oskarżony o coś, musisz ominąć wroga i zacząć żałować.

 

Dobre słowa to słowa, które wywołują pozytywne emocje u widza w stosunku do opisywanego obiektu. Na przykład pokój, szczęście, bezpieczeństwo, wolność, prawda, stabilność, „młody obiecujący lider” itp.

 

Bełkot - metoda „bełkotu” jest stosowana, gdy konieczne jest zmniejszenie znaczenia lub wywołanie negatywnej reakcji na jakiekolwiek zjawisko. Za jego pomocą możesz z powodzeniem walczyć z wrogiem, nieustannie wychwalając go na miejscu i niewłaściwie mówiąc o jego niezwykłych zdolnościach. Bardzo szybko przeszkadza wszystkim, a jedno imię tej osoby powoduje podrażnienie. Inna metoda zatykania jest często stosowana do tworzenia tzw „Szum informacyjny”, gdy za strumieniem wtórnych wiadomości trzeba ukryć jakieś ważne wydarzenie lub główny problem.

 

Zabawa ze skalą - zmiana rzeczywistej skali wydarzeń w celu zaniżenia lub wyolbrzymienia jej znaczenia. Rodzaje: hiperbola - rodzaj szlaku opartego na przesadzie (krwawa masakra, ale w rzeczywistości dwie ofiary), litota - celowe niedopowiedzenie (drobne naruszenia w wyborach), groteskowy - obraz ludzi i wydarzeń w fantastycznej, brzydkiej komicznej formie i oparty na ostrym kontrasty i przesady, gradacja - umiejscowienie słów, wyrażenia o rosnącym (rosnącym) lub malejącym (malejącym) znaczeniu (bezwzględny, okrutny, krwawy).

 

Selektywna prawda jest techniką propagandową, w której manipulator mówi publiczności prawdę, ale tylko ta część, która jest dla niego korzystna, tłumi resztę. Osobliwością tej metody jest wybieranie tylko faktów niezbędnych manipulatorowi i łączenie ich z tym, co widz chce / spodziewa się usłyszeć. W tym przypadku publiczność nie ma poczucia, że ​​przeszła propagandę.

 

Dysonans poznawczy - dysonans poznawczy powstaje, gdy nasza wiedza o świecie nie odpowiada samemu światu. Stan dysonansu poznawczego jest nieprzyjemny dla psychiki i pociąga za sobą dążenie jednostki do zmiany własnych postaw. Przykładem zastosowania dysonansu poznawczego jako techniki manipulacyjnej jest sytuacja, gdy wiadomo, że większość populacji nie popiera konkretnego kandydata w wyborach, ale ufa pewnemu liderowi publicznemu. Wystarczy, aby ten lider wypowiedział się „za” kandydatem, ponieważ wiele osób zmieni swoje nastawienie do kandydata, ponieważ negatywne nastawienie nie będzie już pasować do ich obrazu świata.

 

Kozioł ofiarny - przeniesienie odpowiedzialności na osobę lub określoną grupę, a tym samym usunięcie winy od prawdziwych winowajców i / lub zwrócenie uwagi na potrzebę rozwiązania problemu.

 

Kontrola oznaczeń słownych - na przykład takie usprawnione frazy, jak „bombardowanie dywanów / plam”, „zamiatanie terytorium” itp., Które usuwają śmiertelną postać ze świadomości. Częstymi przypadkami werbalnej kontroli oznaczeń są dysmizm i eufemizm. Dyspemizm to niegrzeczne lub obsceniczne określenie początkowo neutralnej koncepcji, aby nadać mu negatywny ładunek semantyczny lub po prostu zwiększyć ekspresję mowy, na przykład: umrzeć zamiast umierać, twarz zamiast twarzy. Eufemizm jest słowem lub wyrażeniem opisowym o neutralnym znaczeniu i obciążeniu emocjonalnym, zwykle używanym w tekstach i oświadczeniach publicznych w celu zastąpienia innych słów i wyrażeń uważanych za nieprzyzwoite lub nieodpowiednie. W polityce często stosuje się eufemizmy, aby złagodzić niektóre słowa i frazy w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej i sfałszowania rzeczywistości. Na przykład użycie wyrażenia „bardziej rygorystyczne metody przesłuchań” zamiast słowa „tortury” itp.

 

Kontrola nad sytuacją - próba manipulatora kontrolowania środowiska społecznego i jego poglądów poprzez presję społeczną. W ten sposób przewoźnicy popularnych idei otrzymują od niego społeczną aprobatę, podczas gdy reszta jest wystawiana w najbardziej niekorzystnym świetle.

 

Kult osobowości polega na stworzeniu w umysłach odbiorców wyidealizowanego heroicznego obrazu, czasem poprzez kłamstwa i fałszerstwa. Wydaje się, że obiekt kultu osobowości jest w pełni zdolny do walki z całym bohaterem. PR kultu osobowości może być przeprowadzony w dowolnej dziedzinie, obiekt przedstawi prezent odnoszący sukcesy biznesmen, wzorowy człowiek rodzinny i odpowiedzialny członek społeczeństwa obywatelskiego.

 

Propaganda językowa - wykorzystanie różnych środków artystycznego wyrażania mowy i tropów w celu zniekształcenia informacji i / lub wpływu emocjonalnego na odbiorców. Propaganda językowa obejmuje: pytania retoryczne, okrzyki i apele - wyrażenie wypowiedzi w formie pytającej; przyciąganie uwagi; zwiększony wpływ emocjonalny (Co powinienem zrobić? Czy Amerykanie mówią o rządach prawa! Obywatele, ...), patos - kategoria retoryczna odpowiadająca stylowi, sposobowi lub sposobowi wyrażania uczuć, które charakteryzują się wzniesieniem emocjonalnym, inspiracją, usunięciem aktora - przy użyciu konstrukcji pasywnych manipulator milczy temat działania (zostali zaatakowani). Dwight Boulinger (1973, ss. 543-546), metafory i epitety - przenośne znaczenie słowa opartego na podobieństwie, okazjonalizmach - wyprowadzenia poszczególnych autorów,

 

Błąd logiczny to błąd popełniony w logicznym rozumowaniu. Jakikolwiek argument, który go zawiera, nie może być uznany za prawdziwy, chociaż dla niektórych osób z różnych powodów takie argumenty wydają się przekonujące, z których skutecznie skorzystali ich przeciwnicy, co ułatwia argumentowanie własnego punktu widzenia.

 

Fałszywym dylematem (świat czarno-biały) jest przedstawienie dwóch radykalnie różnych punktów widzenia, pomijając opcje pośrednie - „albo z nami, albo przeciwko nam”.

 

Kłamstwa - przedstawianie faktów w zniekształconej formie, dostarczanie informacji niezgodnych z rzeczywistością.

 

Etykietowanie - ta technika służy do uproszczenia postrzegania kategorii. Na przykład wystarczy stworzyć w umyśle publicznym obraz pewnego „radykała” z jego nieodłącznymi cechami, aby dalej „utopić” każdego wroga, nazywając go radykałem. Metoda manipulacji pomaga widzom myśleć w dużych, rozmytych kategoriach, nie próbując uwypuklić szczególnych cech samego obiektu. W rzeczywistości jest to uogólnienie i podział różnorodności na niewielką liczbę jasno opisanych grup - „konserwatywny”, „liberalny”, „opozycja”.

 

Naruszenie związku przyczynowego jest logiczną sztuczką, w której związek przyczynowy utożsamia się z chronologiczną, tymczasową: „seryjny zabójca lubi znaczki pocztowe od dzieciństwa, dlatego filatelistycznie zamienia ludzi w bezwzględnych zabójców”.

 

Kpina i ironia są wyrazem kpiny lub oszustwa poprzez alegorię. Słowo lub wypowiedź nabiera znaczenia w kontekście mowy, które jest przeciwne znaczeniu dosłownemu lub neguje je, poddając w wątpliwość. Obejmuje to także sarkazm - pogardliwe, jadowite kpiny; najwyższy stopień ironii.

 

Nieuniknione zwycięstwo - sztuką jest przekonanie publiczności, aby przyłączyła się do pewnego trendu, ponieważ jego zwycięstwo jest nieuniknione. Często, wraz z ideą nieuchronności zwycięstwa, narzuca się pomysł, że wszyscy inni to robią od dawna, w ten sposób manipulator stara się zachować poczucie własnej wartości publiczności, która nie chce pozostać w tyle. Osiąga się to poprzez nadmiernie pozytywną prezentację osiągniętych wyników, a także poprzez stworzenie efektu tłumu.

 

Nienawiść jest potężną bronią manipulatora, ponieważ zły i bezwzględny wróg nigdy nie zyska empatii wobec publiczności. Wystarczy, aby wróg nienawidził, a manipulator uzyska całą aprobatę.

 

Oświadczenie niejawne - ta technika jest stosowana, gdy propagowany pomysł może nie wzbudzić zaufania odbiorców, jeśli zostanie wyrażony bezpośrednio. Zamiast tego jest albo wspomniany kilka razy, albo w sposób jawny nawiązuje do niego.

 

Uogólnienie - istotą tej techniki jest częste ocenianie w formie ogólnej, co daje odbiorcy wrażenie, że zjawisko lub osąd są nieodłączne dla każdego bez wyjątku.

 

Uzasadnienie - osoby lub grupy mogą używać typowych zwrotów, które mają znaczenie dla wyjaśnienia wątpliwych działań lub stwierdzeń. Niejasne zwroty są często używane w celu uzasadnienia niektórych działań.

 

Odwracającym uwagę manewrem jest wykorzystanie nieistotnych danych lub argumentów „za ilość” w sporze, aby później uzasadnić swoją pozycję nie jakością argumentów, ale ich ilością.

 

Czernienie - do manipulacji świadomością publiczną często stosuje się metodę czernienia, zastępując logiczne argumenty przeciwko idei jej irracjonalnego postrzegania. Kierując się obawami i uprzedzeniami publiczności, manipulator oferuje uniwersalny, gotowy przepis na postrzeganie budzących wątpliwości pomysłów z punktu widzenia ich emocjonalnego komponentu.

 

 

Transfer - znany również jako asocjacja. Ta technika wykorzystuje ludzi, przedmioty, symbole i przedmioty i rzutuje je na innych, aby stworzyć pozytywny lub negatywny obraz w oczach odbiorców. Często ta technika wykorzystuje pomoce wizualne, emblematy, symbole (na przykład swastykę na fladze Rosji).

 

Przejście do jednostki, przemów do jednostki: „Jesteś głupi i brzydki, więc twoja teza jest błędna”. Szukaj okoliczności, które rzekomo zmuszają przeciwnika do wysunięcia tej tezy: „Mówisz to, ponieważ chcesz zaimponować opinii publicznej, dlatego twoja teza jest nieprawidłowa”.

 

 

 

Agenda - Żadna technika propagandowa nie odniesie sukcesu bez ciągłego powtarzania. Jeśli te same wiadomości są powtarzane każdego dnia, najprawdopodobniej jest to metoda zarządzania wiadomościami lub tworzenia programu. Ludzie skłonni zaufać telewizji uważają, że są przede wszystkim informowani o najważniejszych wydarzeniach, a nieistotne lub zapewniające rozrywkę wiadomości są wysyłane na sam koniec wydania.

 

 

 

Powtórzenie - ta metoda polega na powtórzeniu określonej postaci lub hasła w celu najlepszego zapamiętania przez odbiorców. Powtórzenie może mieć postać dżungli i / lub obrazu zamieszczonego prawie powszechnie. Powtarzanie może również wykorzystywać frazy, obrazy i inne treści działające na podświadomość. Krótki opis - Powtórzenie - uniwersalnie umieszczony dźwięk, slogan lub obraz do utrwalenia określonego obrazu w podświadomości odbiorców.

 

 

Podstawienie pracy / tematu jest logicznym błędem w dowodzie, polegającym na tym, że zaczynając dowodzić pewnej pracy, stopniowo w trakcie dowodu przechodzą do udowodnienia innej propozycji, podobnej do tezy. (opowiedzieli historię o jednej rzeczy, ale rozmawiają o innej).

 

 

Zastąpienie faktu przez opinię jest próbą podania przez manipulatora jego opinii (często kontrowersyjnej) jako faktu, to znaczy uniknięcia w ten sposób ewentualnych argumentów wroga, a także nadania jego punktowi widzenia dodatkowej perswazji.

 

 

 

Półprawda - ta metoda składa się z kilku stwierdzeń, z których niektóre są koniecznie dobrze znanymi lub łatwymi do zweryfikowania prawdami. Druga część prawdy jest albo zniekształcona, albo pominięta. Przykładem półprawd jest próba władz, aby przekonać odbiorców przy kolejnym wzroście cen mediów, że trzeba płacić za prąd, gaz i wodę po światowych cenach - tak jak płacą w Ameryce czy Europie. Fakt, że wówczas dochody ludności muszą wzrosnąć do poziomu europejskiego, delikatnie milczy.

 

 

 

Ciągłe powtarzanie - technika ta polega na niekończącym się powtarzaniu tego samego pomysłu. Taki pomysł, zwłaszcza jeśli sformułowany jest w formie prostego hasła, po powtarzających się powtórzeniach zaczyna być postrzegany przez masy jako prawda. Jest aktywnie wykorzystywany w krajach, w których wolność mediów jest ograniczona lub kontrolowana przez państwo.

 

 

 

Przesada w szczegółach - celem tej techniki jest wyolbrzymienie znaczenia niektórych małych wad w celu przedstawienia ich jako zjawiska szerokoekranowego.

 

 

 

Znany warunek - technika ta polega na tworzeniu nieświadomego logicznego połączenia między dwoma obiektami na widowni poprzez wielokrotne umieszczanie dwóch obiektów obok siebie. Nieświadomie sam widz nakreśli analogię, gdy zobaczy tylko jeden z obiektów. Tak działa na przykład stereotyp „przestępca-migrant”. Za każdym razem, gdy mieszkaniec Azji Środkowej popełnia przestępstwo, jego narodowość jest wielokrotnie wymieniana. Po kilku takich historiach publiczność może odnieść wrażenie, że każdy migrant jest przestępcą.

 

 

 

Kolejność - technika opiera się na fakcie, że publiczność nie zawsze chce dokonać wyboru, woli być podyktowana koniecznymi działaniami, tym samym zwalniając ją z odpowiedzialności. Sama propaganda może składać się z prostego wyrażenia, porządku sformułowanego w formie uogólnionej i reprezentującego uniwersalne zalecenie.

 

 

 

Zasada kontrastu polega na ukazaniu obozu przeciwnika jako fragmentarycznej społeczności demagoga i awanturników, aby pochwalić się doskonałą organizacją na ich tle.

 

 

 

Zachęcanie do dezaprobaty - technika ta służy przekonaniu grupy docelowej, by sprzeciwiła się pewnemu pomysłowi, informując go o fakcie, że ludzie, którzy są dla nich nieprzyjemni z góry, popierają ten pomysł. Dlatego ludzie nie analizują pomysłów, ale analizują ich potencjalnych zwolenników, co wywołuje w nich negatywną reakcję.

 

 

 

Zamieszanie, umyślna niepewność - celowe użycie typowych zwrotów, aby sama publiczność mogła wymyślić własną interpretację. Słysząc wspólne zwroty, potencjalni słuchacze nie koncentrują się na analizie pomysłów, ale za bardzo się zastanawiają, w jaki sposób chcieliby usłyszeć te informacje.

 

 

 

Machanie flagą jest próbą uzasadnienia działań lub osądów opartych na fakcie, że były one oparte na patriotyzmie i trosce o dobro narodu. A ponieważ miłość do własnego kraju jest cnotą w masowej świadomości, działania są postrzegane w bardziej pozytywnym świetle.

 

 

 

Dowody - wykorzystanie ofert zaprojektowanych w celu wsparcia lub odrzucenia danego programu, polityki, działania itp. W tej technice reputacja świadka jest ważna, często jest to naukowiec, ekspert, osoba szanowana w społeczeństwie. Dowody potwierdzają prawdziwość przesłania propagandowego. Odbywa się to tak, że publiczność akceptuje opinię propagandową i, co więcej, decyduje, że jest to jej własna opinia.

 

 

 

Własna technika polega na tym, że poziom zaufania odbiorców wzrośnie, jeśli będziemy z nią rozmawiać „w jej języku”. Manipulator próbuje pokazać, że jest prostą osobą, taką samą jak wszyscy. Na poziomie psychologicznym powszechność problemów i zainteresowań przyczynia się do powstania zaufania. Na przykład mówiąc o zardzewiałej wodzie, która wypływa z jego kranu. Lub może używać potocznych słów i zwrotów, aby wydawać się bliżej ludzi.

 

 

 

Sensacja - dziś prawie wszystkie bloki informacyjne w mediach zaczynają się od tzw „Sensacyjne wiadomości”: seryjne zabójstwa, katastrofy lotnicze, akty terrorystyczne, skandale z życia polityków lub gwiazd show. W rzeczywistości pilność komunikatów jest prawie zawsze fałszywa, sztucznie tworzona. Czasami sensacja służy odwracaniu uwagi. Zwykle takie „odczucie” nie jest warte cholerstwa, albo słoń urodził się w zoo, autobus zderzył się z ciężarówką w tunelu, nastolatek zgwałcił i zabił swoją babcię. Następnego dnia wszyscy o tym zapominają. Pod osłoną sensacji możesz albo milczeć na temat ważnego wydarzenia, o którym społeczeństwo nie powinno wiedzieć, albo zatrzymać skandal, który jest czasem, aby przestać - ale aby nikt inny go nie pamiętał.

 

 

 

Sceptycyzm - technika ta służy do zakwestionowania istoty dyskusji. Tak więc, aby przekonać opinię publiczną, że nie jest godna zaufania lub że należy to sprawdzić i udowodnić.

 

 

 

Hasła to krótkie, dokładne frazy, które mogą zawierać stereotypy i etykiety. W praktyce hasła działają głównie jako apele emocjonalne.

 

 

 

Po prostu przemoc - celem tej techniki jest przekonanie docelowych odbiorców, że przemoc jest jedyną możliwą i uzasadnioną reakcją na gwałtowne działania przeciwników.

 

 

 

Stereotypy - technika ta opiera się na wykorzystywaniu uprzedzeń publiczności przez wieszanie etykiet na obiekcie propagandy, które wywołują strach, nienawiść, wstręt itp. Na przykład, mówiąc o innym kraju lub grupie społecznej, manipulator może skupić się na stereotypowych cechach, których oczekuje czytelnik, nawet jeśli w rzeczywistości nie są one typowe dla całego kraju lub grupy społecznej (często jest to coś niepotwierdzonego, zabawnego). W propagandzie graficznej (w tym na plakatach wojskowych) mogą to być portrety wrogów o wyraźnych stereotypowych rysach narodowych.

 

 

 

Technologia stron trzecich - publiczność jest znacznie bardziej skłonna wierzyć w osądy dokonane przez zewnętrznego, niezależnego obserwatora niż zainteresowana osoba. Dlatego często do wyrażania pewnych opinii, dyskredytując obiekt lub, przeciwnie, bieląc go, używaj zaangażowanych ludzi - naukowców, dziennikarzy itp.

 

 

 

Strach, dwuznaczność, wątpliwości - próba wpłynięcia na przekonania publiczności poprzez rozpowszechnianie negatywnych lub kontrowersyjnych / fałszywych informacji o przeciwniku w celu podważenia jego reputacji lub wzbudzenia w nim nieufności. Nawet jeśli nastąpi odrzucenie tej informacji, technika ta nadal ma dobry wpływ na świadomość społeczną.

 

 

 

Szczęśliwi ludzie - ten rodzaj propagandy dotyczy celebrytów lub po prostu osób atrakcyjnych zewnętrznie. Narzuca ideę „zachowuj się jak oni, a staniesz się taki jak oni”. W takiej skorupce można przedstawić dowolny pomysł - od określonej marki odzieży po styl życia, postawy i przekonania.

 

 

 

Uproszczenie - frazy zdrowego rozsądku używane do udzielania prostych odpowiedzi na złożone problemy społeczne, polityczne, gospodarcze lub wojskowe.

 

 

 

Cynizm to wyzywające i lekceważące podejście do norm moralności i moralności w celu osiągnięcia praktycznego zainteresowania.

 

 

 

Szerokość percepcji - jeśli jakiś punkt widzenia jest trudny do dostrzeżenia (kontrowersyjny lub radykalny), wystarczy znaleźć przeciwnika z jeszcze bardziej ekstremalnym punktem widzenia, aby wyglądać rozsądnie i umiarkowanie na jego tle. Można go również wykorzystać, jeśli konieczne jest wdrożenie niepopularnej decyzji - wystarczy zaproponować rozwiązanie, które nie spodoba się jeszcze bardziej publiczności, tak więc początkowa wydaje się jej do przyjęcia.

 

 

Euforia - wykorzystanie zdarzenia, które powoduje euforię lub poczucie szczęścia i jedności. Euforię można stworzyć, ogłaszając święta lub uroczystości, paradę wojskową lub zgromadzenia patriotyczne. Wywołane poczucie szczęścia z samego wydarzenia może rozciągać się na jego organizatorów lub na wydarzenia, na których cześć organizowane są uroczystości.

 

 

Cytaty bez kontekstu - cytaty o zmienionym znaczeniu, które są selektywnie wyjęte z kontekstu, są często wykorzystywane przez polityków do dyskredytowania przeciwników lub opozycyjnych punktów widzenia.

 

 

Rezonans emocjonalny - zdarzenie w przeszłości, które ma pewną stabilną asocjację w pamięci zbiorowej, jest używane do wywołania tej samej reakcji na wydarzenia teraźniejszości.

 

 

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031