Abyśmy siali to, co chcemy zbierać.

Życzę wzmacniania Godności,

życzę Świadomych decyzji,

życzę Siły potrzebnej do ich realizacji.

Życzę, aby życzenia nie były tylko życzeniami.

Szczodrych Godów, 

abyśmy siali to, co chcemy zbierać.