"""... z postawionej tezy proponuję wyprowadzić kolejną : "każde plemię, każde państwo przyjmując rolę "wybranego przez boga", jest z definicji budowniczym struktury(cywilizacji) judaistycznej (żydowskiej)."""

 

 

"Jedną z(...) cech chazarskiego państwa była jego tolerancja religijna i wielowyznaniowość. Pierwotnie Chazarowie byli wyznawcami animizmuszamanizmu oraz jedynego Boga (tengri-chana) – religii tureckich nomadów. Pogaństwo, mimo silnych wpływów religii monoteistycznych, utrzymywało się na terenie kaganatu do samego końca jego istnienia. Mozaika etniczna kaganatu i silne wpływy kultur ościennych spowodowały, że Chazarowie byli również wyznawcami islamu i chrześcijaństwa.(...)

Kronikarz al-Masudi podaje, że w latach panowania kalifa Haruna ar-Raszida (786–809) elity chazarskie stały się wyznawcami judaizmu. Według autora Odpowiedzi króla Józefa kagan-begiem, który przeszedł na judaizm był Bulan. Jeden z następców Bulana, Obadjasz narzucił religię żydowską swoim poddanym, a na tereny Chazarii emigrowali Żydzi z Bizancjum i kalifatu. Wyznawcy innych religii zostali uznani za wrogów królestwa. "

 

Decyzja o judaizacji  jest wyjaśniana zachowaniem królów z perspektywy religijnej.

A czy coś ciekawego może wyniknąć z poszukiwania innych przesłanek decyzji  władców Chazarów?

Co musiało zaintrygować elity chazarskie, aby narzucić poddanym judaizm?

Dlaczego wybrały, w społeczeństwie światopoglądowo zróżnicowanym, akurat  bóstwo żydowskie?


Historia Chazarów pozwala na spojrzenie, nazwijmy je, polityczne.

Stawiam tezę, że atrakcyjnością było odkrycie "wybraństwa".

Dwór dostrzegł możliwość prowadzenia polityki nie tylko nieograniczonej względami religijnymi,

 ale wręcz wzmacnianej "propagandą z ksiąg świętych".


Takie "wybrane przez boga" królestwo samo zaczynało tworzyć "swoje" prawo międzynarodowe.

Mogło bez wyrzutów sumienia podbijać inne królestwa, ograbiać i mordować sąsiednie plemiona,  gdyż miały glejt od..."boga". 

Można by na tym skończyć.

Jednak z postawionej tezy proponuję wyprowadzić kolejną :

"każde plemię, każde państwo przyjmując rolę "wybranego przez boga", 

jest z definicji  budowniczym struktury(cywilizacji) judaistycznej (żydowskiej)."

I nie ma to nic wspólnego z  genetyką, sposobem ubierania czy spędzania wolnego czasu.

Patrząc na wydarzenia z przeszłości bez trudu dostrzeżemy wybraństwo islamu , wybraństwo anglosasów, wybraństwo rodzimych sarmatów, wybraństwo rzymskich katolików ... i katastroficzne skutki dla "niewybranych" Hindusów, Słowian, Aborygenów, Indian .

M.in. bez większych skrupułów np. szlachta I RP handlowała wioskami  z ludzkim inwentarzem. 

Szlachetni wybrańcy  nie postrzegali wieśniaków jako  ludzi równych sobie...

A gdy czytacie o odporności "stadnej", to gdzie się widzicie?

 

Teza o wybraństwie wyjaśnia nie tylko dawne zbrodnie narodowe.

Jest  tabliczką mnożenia dla rozważań cywilizacyjnych.

Przydatność wyraźnie dostrzegamy, gdy chcemy zrozumieć bezduszność ( wybraństwo) urzędników organizacji międzynarodowych, formacji siłowych, pracowników korporacji finansowych itd.itp.

Oni są lepsi, są elitą, im się po prostu należy...

Skutecznie budują globalną cywilizcję judaistyczną.

Jedyną chyba przeszkodą jest spór, kto jest bardziej wybrany.

 

Popularne Teraz Kurwa My jest współczesnym polskim wybraństwem.

Dlatego bezcelowe jest biadolenie nad Polin.

TKM wybrańców jest tak dużo, że sukces jest zagwarantowany.

Systemowo.

Nie musisz mieć matki żydówki, ani chodzić do synagogi, aby stać się cywilizacyjnym żydem.

Wzorem Chazarów.