z powodu zjedzenia jabłka przez Ewę. Spór osiąga nowy poziom. Poziom humoru.

 

 
 
 
"""Mężczyźni domagają się zadośćuczynienia od kobiet po tym, jak zdali sobie sprawę, 
że wszystkie ich problemy wynikają z tego, że Ewa ugryzła kęs owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła ponad 5 999 lat temu.


„Ewa, przodek wszystkich kobiet, zrujnowała nas” - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Carl McGuinness z Provo w stanie Utah. 
„Żądamy zapłaty za grzech i śmierć, które spadły na ludzkość po tym, 
jak pierwsza kobieta  ugryzła zakazany owoc”.

„Jest to jedynie szansa wyrównania wszystkich nierówności, 
jakie kobiety spowodowały za sprawą swojego przodka mniej niż 6001 lat temu”.

Po obliczeniu szkód wynikających z ugryzienia owocu przez Ewę,
 mężczyźni ustalili,
 że jest im winna około 593 000 000 000 000 000 dolarów.

 Ponieważ zdają sobie sprawę, że spłacenie tego zajmie trochę czasu, oświadczyli,
 że łaskawie są skłonni przyjąć zapłatę w postaci kanapek na razie.

W czasie publikacji mężczyźni wycofali swoją prośbę, 
ponieważ kobiety wskazały, 
że gdyby Adam był tam, 
aby przewodzić swojej żonie jako głową domu, 
Szatan prawdopodobnie nie byłby w stanie jej oszukać."""
 
Mężczyźni z dziada pradziada jednak nie ustają w poszukiwaniu argumentów, 
aby zahamować stresującą lawinę kulturowo-prawnych roszczeń  nie-mężczyzn.

Prawnicy zastanawiają się nad uzasadnieniem odszkodowania 
za korzystanie przez kobiety z żebra Adama.

Fakt ten zaistniał bez zgody zainteresowanego, gdy był pogrążony w głębokim śnie.

O ile korzyści odniesione przez kobiety wydają się bezsporne,
 to trudności przysparza ocena odpowiedzialności Osoby Trzeciej.

Niektóre kancelarie prawnicze  interpretują wykorzystanie Adama
 jako zmowę, a nawet związek przestępczy.

Tym razem mężczyźni deklarują, że na robieniu kanapek nie skończy się...