Oto jest pytanie...Watykańska teologia szczepionki. Czy prorocy to przepowiedzieli? A dla katolików nie chcących dokonywać aktu szczepionkowej miłości amerykańscy współwyznawcy przygotowali podpowiedź doktrynalną.
Papież Franciszek wzywa ludzi do zaszczepienia się przeciwko Covid-19


Papież Franciszek apeluje do ludzi o zaszczepienie się zatwierdzonymi szczepionkami przeciwko Covid-19, nazywając to „aktem miłości”.autorstwa Devina Watkinsa

Papież połączył swój głos z głosami biskupów w Ameryce Północnej i Południowej, aby nakłaniać ludzi do dźgnięcia Covid-19.

W przekazie wideo wyprodukowanym we współpracy z Radą Administracyjną papież Franciszek pochwalił pracę badaczy i naukowców nad wytwarzaniem bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko Covid-19.

„Dzięki Bożej łasce i pracy wielu mamy teraz szczepionki, które chronią nas przed Covid-19” – powiedział w filmie opublikowanym w środę.

Dodał, że szczepionki „przynoszą nadzieję na zakończenie pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować”.
Szczepienia to akt miłości

Papież Franciszek powiedział dalej, że otrzymanie szczepu Covid, który jest „autoryzowany przez odpowiednie władze”, jest „aktem miłości”.

Pomaganie innym w tym samym, powiedział, jest również aktem miłości. „Miłość do siebie, miłość do naszych rodzin i przyjaciół oraz miłość do wszystkich narodów. Miłość jest także społeczna i polityczna”.

Papież zauważył, że miłość społeczną i polityczną buduje się poprzez „drobne, indywidualne gesty zdolne do przekształcania i ulepszania społeczeństw”.

„Zaszczepienie się to prosty, ale głęboki sposób na troskę o siebie nawzajem, zwłaszcza o najbardziej bezbronnych” – powiedział.

Papież Franciszek modlił się następnie do Boga, aby „każdy z nas mógł wykonać swój mały gest miłości”.

„Nieważne, jak mała, miłość jest zawsze wielka” – powiedział. „Małe gesty dla lepszej przyszłości”.
„Siła wiary”

Do Papieża dołączyło w filmie kilku kardynałów i arcybiskupów z obu Ameryk.

Arcybiskup Jose Gomez, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych i arcybiskup Los Angeles, ubolewał nad cierpieniami i śmiercią, jakie pandemia wywołała na całym świecie.

Modlił się, aby Bóg „udzielił nam łaski stawienia czoła temu z siłą wiary, zapewniając, że szczepionki są dostępne dla wszystkich, abyśmy wszyscy mogli się zaszczepić”.

Meksykański kardynał Carlos Aguiar Retes połączył ciosy Covid-19 z lepszą przyszłością dla wszystkich.

„Od Ameryki Północnej po Południową popieramy szczepienia dla wszystkich” – powiedział kardynał.
Bezpieczne, skuteczne szczepionki

Kardynał Hondurasu Rodriguez Maradiaga powiedział, że świat może się wiele nauczyć od koronawirusa.

„Jednak jedno jest pewne: zatwierdzone szczepionki są skuteczne i są tutaj, aby ratować życie” – powiedział. „Są kluczem do ścieżki osobistego i uniwersalnego uzdrowienia”.

Brazylijski kardynał Claudio Hummes pochwalił „heroiczne wysiłki” pracowników służby zdrowia w opracowywaniu „bezpiecznych i skutecznych” szczepień.

Powtórzył także stwierdzenie Papieża, że ​​„szczepienie jest aktem miłości”.

Salwadorski kardynał Gregorio Rosa Chavez powiedział, że szczepienia pomagają chronić najsłabszych.

„Nasz wybór szczepienia wpływa na innych” – powiedział, dodając, że jest to moralna odpowiedzialność.
Jedność w obu Amerykach

Arcybiskup Peru Miguel Cabrejos uzupełnił świadectwa zawarte w filmie apelem o jedność.

„Jesteśmy zjednoczeni — Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz Karaibów — aby promować i wspierać szczepienia dla wszystkich — powiedział, zachęcając wszystkich do „odpowiedzialnego działania jako członkowie wielkiej rodziny ludzkiej, poszukując i chroniąc nasze integralne zdrowie i powszechne szczepienie”.A dla katolików nie chcących dokonywać aktu szczepionkowej miłości amerykańscy współwyznawcy przygotowali podpowiedź doktrynalną.


Ten tekst wyjaśnia, w jaki sposób nauki Kościoła katolickiego mogą skłonić poszczególnych katolików do odrzucenia niektórych szczepionek. Jest przeznaczony dla katolików, którzy dokonali pewnego osądu w sumieniu, aby odrzucić szczepionkę i powinien być dostosowany do pełnego odzwierciedlenia ich przekonań i rozumowania. Nie jest to przewodnik podejmowania decyzji i nie obejmuje wszystkich kwestii prawnych, medycznych i moralnych. NCBC przedstawił tutaj takie wytyczne . Nie oznacza to, że zwolnienie zostanie przyznane.

Aby wyświetlić wersję PDF tego dokumentu wraz ze szczegółowymi odniesieniami, kliknij tutaj.

[Data]

Do tych których może to dotyczyć,

[Imię] jest ochrzczonym katolikiem ubiegającym się o zwolnienie religijne z obowiązku szczepienia. Ten list wyjaśnia, w jaki sposób nauczanie Kościoła katolickiego może skłonić poszczególnych katolików, w tym [imię i nazwisko], do odrzucenia niektórych szczepionek.

Kościół rzymsko-katolicki naucza, że ​​można wymagać od osoby odmowy interwencji medycznej, w tym szczepienia, jeśli jej świadome sumienie wyda taki pewny osąd. Chociaż Kościół katolicki nie zabrania stosowania jakichkolwiek szczepionek i ogólnie zachęca do stosowania bezpiecznych i skutecznych szczepionek jako sposobu ochrony zdrowia osobistego i publicznego, poniższe autorytatywne nauki Kościoła ukazują pryncypialną podstawę religijną, na której katolik może określić, że powinien odmówić przyjęcia niektórych szczepionek:

· Szczepienie z zasady nie jest moralnie obowiązkowe i dlatego musi być dobrowolne .

· Istnieje ogólny moralny obowiązek odmowy stosowania produktów medycznych, w tym niektórych szczepionek, które są produkowane przy użyciu linii komórek ludzkich pochodzących z aborcji bezpośredniej. Dozwolone jest stosowanie takich szczepionek tylko w określonych warunkach, w oparciu o osąd sumienia.

· Należy respektować świadome osądy danej osoby dotyczące proporcjonalności interwencji medycznych, chyba że stoją one w sprzeczności z autorytatywnymi katolickimi naukami moralnymi.

· Osoba jest moralnie zobowiązana do posłuszeństwa swojemu pewnemu sumieniu .

Katolik może uznać, że przyjmowanie pewnych szczepionek jest złe z różnych powodów zgodnych z tymi naukami, a nie ma autorytatywnego nauczania Kościoła, które powszechnie zobowiązywałoby katolików do otrzymywania jakiejkolwiek szczepionki. Poszczególny katolik może odwoływać się do nauczania Kościoła, aby odrzucić szczepionkę opracowaną lub wyprodukowaną przy użyciu linii komórkowych pochodzących z aborcji. Mówiąc bardziej ogólnie, katolik może odrzucić szczepionkę opartą na nauczaniu Kościoła dotyczącym proporcjonalności terapeutycznej. Proporcjonalność terapeutyczna to ocena, czy korzyści z interwencji medycznej przeważają nad niepożądanymi skutkami ubocznymi i obciążeniami w świetle integralnego dobra osoby, w tym dóbr duchowych, psychologicznych i cielesnych. Może również rozciągać się na dobro innych i dobro wspólne, które również ma wymiar duchowy i moralny i nie da się sprowadzić do zdrowia publicznego. Oceny proporcjonalności terapeutycznej musi dokonać osoba, która jest potencjalnym odbiorcą interwencji w konkretnych okolicznościach, a nie organy zdrowia publicznego lub inne osoby, które mogą oceniać inaczej w swoich własnych sytuacjach.

W centrum nauczania Kościoła znajdują się pierwsze i ostatnie punkty wymienione powyżej: szczepienie nie jest powszechnym obowiązkiem i człowiek musi być posłuszny osądowi swojego świadomego i pewnego sumienia. W rzeczywistości Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że ​​podążanie za własnym sumieniem jest podążaniem za samym Chrystusem:

We wszystkim, co mówi i czyni, człowiek jest zobowiązany do wiernego podążania za tym, o czym wie, że jest słuszne i słuszne. To dzięki osądowi swego sumienia człowiek dostrzega i uznaje przepisy prawa Bożego: „Sumienie jest prawem umysłu; jednak [chrześcijanie] nie chcieliby przyznać, że to nic więcej; . . . [Sumienie] jest Jego posłańcem, który zarówno w naturze, jak iw łasce przemawia do nas za zasłoną, naucza i rządzi nami przez swoich przedstawicieli. Sumienie jest pierwotnym Wikariuszem Chrystusa ”.

Dlatego też, jeśli katolik dojdzie do świadomego i pewnego osądu sumienia, że ​​nie powinien otrzymać szczepionki, wówczas Kościół katolicki wymaga, aby dana osoba zastosowała się do tego pewnego osądu sumienia i odrzuciła szczepionkę. Katechizm jest jasne: „Człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, tak osobiście podejmować decyzje moralne. „Nie wolno go zmuszać do działania wbrew sumieniu. Nie można mu też zabraniać postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach religijnych ”.

Z poważaniem w Chrystusie,

[Nazwa]