bo Podatnicy nie zawracają sobie głowy kontrolowaniem spraw państwowych.

 

  Problemem są Podatnicy, a nie Biurokraci.

  Biurokraci są przeciwnikiem, a nie problemem.

 Problem jest w tym, że Podatnicy są literackim Suwerenem. 

Samooszukiwanie się w tej sprawie jest świadomym kultem nieświadomosci.