odpowiedź Indii na Iluminatów.

 
 19 sierpnia 2019 r. 

https://www.shivalikjournal.com/blog/history/the-nine-unknown-men-indias-answer-to-the-illuminati


"Dla tych, którzy widzą mnie wszędzie i widzą we mnie wszystko,

 nigdy nie jestem zgubiony, ani oni nigdy nie są dla mnie zgubieni. 

Bo kto w tej jedności miłości kocha mnie we wszystkim, co widzi,
 
 gdziekolwiek ten człowiek żyje w prawdzie, żyje we mnie."Jeden z najbardziej niedocenianych wierszy z Bhagavad Gity,
 mówi o duchowym połączeniu boga i człowieka. 
 
Te linie są nie tylko głębokie, ale są absolutnie aktualne w dzisiejszych czasach.
 
 A zanim zaczniesz się zastanawiać, dokąd z tym zmierzam, spójrz jeszcze raz na tytuł. 
 
A teraz, skoro już to zrobiłeś, porozmawiajmy o tym, co dokładnie oznacza tytuł. 
 
Jak sugeruje, ten artykuł dotyczy 9 ​​nieznanych mężczyzn. 
 
Brzmi intrygująco, prawda? 
 
I założę się tutaj, że tylko garstka z was wie o tych konspiracyjnych mężczyznach.
 
 Zagubieni w piaskach czasu, ich historia jest wytworem legend. 
 
Być może słyszałeś o społeczeństwie masonerii. 
 
Musiałeś przeczytać o Iluminatach.
 
 Ale dzisiaj dowiesz się o 9 nieznanych mężczyznach. 
 
To historia warta opowiedzenia. 
 
To opowieść warta przeczytania. 
 
Dziś zapraszam Cię do świata najstarszej, najsilniejszej i najbardziej nieznanej,
tajnej organizacji w Indiach: Dziewięciu nieznanych mężczyzn.
Wielki cesarz Mauryjczyków, król Asoka,
 po krwawej bitwie pod Kalingą.

Ta saga sięga 260 roku p.n.e., czyli ponad 2000 lat temu.
 
 Po najkrwawszej bitwie w historii starożytnych Indii, jaką była Wielka Wojna Kalinga,
 cesarz Aśoka był tak bardzo zdruzgotany i głęboko zaniepokojony po ujrzeniu następstw, 
że całkowicie wyrzekł się przemocy i przyjął buddyzm. 
 
Stał się gorącym zwolennikiem tej religii i robił wszystko, co w jego mocy,
 aby szerzyć ją daleko i szeroko. 
 
W Indiach wszyscy znają tę historię. 
 
Uczono nas tego od wczesnych dni naszego dzieciństwa. 
 
Ale wszyscy nie wiedzą, w jaki sposób, nawet po jego śmierci,
 Asoka zdołał utrzymać swoje dziedzictwo przy życiu.
 
 Cesarz był tak oddany swojej misji, 
że starał się powstrzymać swoich współbraci przed wykorzystywaniem swojej inteligencji
 do popełniania zła, zwłaszcza zła związanego z działaniami wojennymi. 
 
Zadanie gromadzenia, rozwijania i przechowywania całej wiedzy było zbyt wielkie,
 by mógł wykonać go jeden cesarz w pojedynkę. 
 
Więc Asoka wezwał 9 najbardziej błyskotliwych umysłów w Indiach w tamtym czasie.
 
 Ze względów bezpieczeństwa tożsamość tych mężczyzn nigdy nie została upubliczniona. 
 
Razem ci geniusze utworzyli tajne stowarzyszenie, 
które stało się znane jako Dziewięciu Nieznanych Mężczyzn.
Obraz koncepcyjny przedstawiający 9 mężczyzn,
 wybranych osobiście przez samego cesarza.

Organizacja powstała, gromadząc całą dostępną wiedzę naukową, 
od nauk przyrodniczych, przez psychologię, po skład materii. 
 
Obawiając się, że gdyby zwykłym ludziom powierzono taką wiedzę, 
wykorzystaliby ją do zniszczenia, tylko Dziewięciu Ludziom pozwolono studiować 
i rozwijać teorie naukowe i technologię. 
 
Aby lepiej wykonać to gigantyczne zadanie, 
każdemu z dziewięciu przydzielono konkretną książkę,
 którą miał aktualizować, poprawiać i ostatecznie doskonalić zawartą w niej wiedzę. 
 
Kiedy jeden z dziewięciu nie mógł już wykonać zadania 
– czy to z chęci przejścia na emeryturę, słabnącego zdrowia, czy śmierci – 
obowiązek przechodził na wybranego następcę. 
 
Liczba członków w towarzystwie miała zawsze wynosić dziewięć.
 
 Ani jednego więcej, ani jednego mniej.
 
 Dokładnie 9.
Oryginalna książka napisana 
przez angielskiego pisarza Talbota Mundy w 1923 roku.
Spekulacje na temat zawartości każdej z dziewięciu ksiąg są bardzo zróżnicowane.
 
 Talbot Mundy, angielski pisarz,
 opublikował w 1923 roku książkę zatytułowaną Dziewięciu Nieznanych, 
która zawierała listę dziewięciu książek. 
 
Lista, która stała się powszechnie akceptowana na całym świecie, jest następująca:

Propaganda:
 Pierwsza książka dotyczyła technik propagandy i wojny psychologicznej.

Fizjologia:
 Druga książka omawia fizjologię i wyjaśnia, jak zabić osobę po prostu dotykając jej, 
znany jako „dotyk śmierci”, po prostu przez odwrócenie impulsu nerwowego. 
Mówi się, że sztuka walki judo jest wynikiem „przecieków” z drugiej księgi.

Mikrobiologia: 
Trzeci tom poświęcony mikrobiologii i biotechnologii.

Alchemia: 
Czwarty dotyczył alchemii i transmutacji metali. 
Według innej legendy w czasie dotkliwej suszy świątynie i religijne organizacje humanitarne otrzymywały duże ilości złota z „tajnego źródła”.

Komunikacja:
 Piąta książka zawierała studium wszystkich środków komunikacji, naziemnej
 i pozaziemskiej, z niewielką wskazówką dotyczącą możliwości istnienia 
obcego życia wśród 9 mężczyzn.

Grawitacja:
 Szósta książka skupiała się na tajemnicach grawitacji i rzeczywistych instrukcjach, jak zrobić starożytną wedyjską wimanę (jak Vaiminika Shastra o technologii lotniczej).

Kosmogonia:
 Siódma zawierała kosmogonię i sprawy wszechświata.

Światło: 
Ósma dotyczył światła, w tym prędkości i tego, jak używać go jako broni.

Socjologia:
 Dziewiąta i ostatnia książka omawiała socjologię. 
Zawierała zasady ewolucji społeczeństw i sposoby przepowiadania ich upadku.
Grafika koncepcyjna przedstawiająca cesarza Asokę 
zakładającego tajną organizację.

Po tym wszystkim, co zostało powiedziane i zrobione, pytanie brzmi:
 „Czy ci mężczyźni naprawdę istnieją?”
 
 I szczerze, żadna osoba na tej Ziemi nie może ci tego powiedzieć. 
 
Kto wie, może ty i ja jesteśmy częścią tej organizacji, ale nigdy się nie dowiemy. 
 
Za każdym razem, gdy system się przewraca, przywracają równowagę. 
 
I to prowadzi mnie do początkowej wiersza tego artykułu. 
 
Asoka nie tylko zbudował tę strukturę dla naszego kraju, 
ale także zdołał uwiecznić siebie. 
 
I może od wieków kontrolują nasze społeczeństwo i może zawsze działali zza cienia. 
 
A jeśli istnieją, musimy im zaufać. 
 
Bo w Asoce żyła idea wielkiego narodu, a w nim żyje Asoka.