„Zidentyfikowano 57 734 kart do głosowania z poważnymi problemami”.

Niezależni audytorzy zalecili, aby „wyborów nie poświadczać”.

https://beckernews.com/decertify-trump-supporters-explode-after-seeing-whats-actually-in-arizona-election-audit-results-41909/