życzę z okazji najdłuższego dnia na półkuli południowej i najdłuższej nocy na północnej.

 Pozdrawiam z gorącej Zachodniej Australii.
I podziwiam zdjęcia zaśnieżonej Polski.